GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -20%
  Mã SP: 1677 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-015 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-015 3.600.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-015

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-15 * Công suất: 275W * Tuổi thọ: 2000 giờ * Dùng cho máy chiếu: Infocus LP840
 • -31%
  Mã SP: 1673 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-091 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-091 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-091

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-091
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN220, IN222
 • -31%
  Mã SP: 1665 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-089 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-089 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-089

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-089
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN224, IN225, IN226, IN227, IN228, IN229, IN226ST
 • -31%
  Mã SP: 1660 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-087 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-087 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-087

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-087
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN120A, IN120STA, IN2120A, IN122A, IN124A, IN124STA, IN126A, IN126STA, IN2124A, IN2126A, IN122-6A, IN124-6STA, IN2124-6A
 • -28%
  Mã SP: 1676 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-069 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-069 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-069

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-069
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN112 IN114 IN116 IN114ST
 • -31%
  Mã SP: 1649 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-061 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-061 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-061

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-061
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN104, IN105
 • -34%
  Mã SP: 1647 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-060 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-060 2.300.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-060

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-060
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN102
 • -20%
  Mã SP: 1678 Bóng đèn máy chiếu Infocus LP840 Bóng đèn máy chiếu Infocus LP840 3.600.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus LP840

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-15
  * Công suất: 275W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus LP840
 • -31%
  Mã SP: 1675 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN222 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN222 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN222

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-091
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN220, IN222
 • -31%
  Mã SP: 1674 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN220 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN220 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN220

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-091
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN220, IN222
 • -31%
  Mã SP: 1672 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN226ST Bóng đèn máy chiếu Infocus IN226ST 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN226ST

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-089
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN224, IN225, IN226, IN227, IN228, IN229, IN226ST
 • -31%
  Mã SP: 1671 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN229 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN229 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN229

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-089
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN224, IN225, IN226, IN227, IN228, IN229, IN226ST
 • -31%
  Mã SP: 1670 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN228 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN228 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN228

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-089
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN224, IN225, IN226, IN227, IN228, IN229, IN226ST
 • -31%
  Mã SP: 1669 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN227 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN227 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN227

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-089
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN224, IN225, IN226, IN227, IN228, IN229, IN226ST
 • -31%
  Mã SP: 1668 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN226 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN226 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN226

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-089
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN224, IN225, IN226, IN227, IN228, IN229, IN226ST
 • -31%
  Mã SP: 1667 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN225 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN225 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN225

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-089
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN224, IN225, IN226, IN227, IN228, IN229, IN226ST
 • -31%
  Mã SP: 1666 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN224 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN224 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN224

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-089
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN224, IN225, IN226, IN227, IN228, IN229, IN226ST
 • -31%
  Mã SP: 1664 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN126A Bóng đèn máy chiếu Infocus IN126A 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN126A

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-087
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN120A, IN120STA, IN2120A, IN122A, IN124A, IN124STA, IN126A, IN126STA, IN2124A, IN2126A, IN122-6A, IN124-6STA, IN2124-6A
 • -31%
  Mã SP: 1663 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN124STA Bóng đèn máy chiếu Infocus IN124STA 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN124STA

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-087
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN120A, IN120STA, IN2120A, IN122A, IN124A, IN124STA, IN126A, IN126STA, IN2124A, IN2126A, IN122-6A, IN124-6STA, IN2124-6A
 • -31%
  Mã SP: 1662 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN124A Bóng đèn máy chiếu Infocus IN124A 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN124A

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-087
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN120A, IN120STA, IN2120A, IN122A, IN124A, IN124STA, IN126A, IN126STA, IN2124A, IN2126A, IN122-6A, IN124-6STA, IN2124-6A
 • -31%
  Mã SP: 1661 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN122A Bóng đèn máy chiếu Infocus IN122A 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN122A

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-087
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: INFOCUS IN120A, IN120STA, IN2120A, IN122A, IN124A, IN124STA, IN126A, IN126STA, IN2124A, IN2126A, IN122-6A, IN124-6STA, IN2124-6A
 • -34%
  Mã SP: 1656 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-086 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-086 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-086

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-086
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN112a, IN114a, IN116a, IN118HDa, IN118HDSTa
 • -34%
  Mã SP: 1657 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN112A Bóng đèn máy chiếu Infocus IN112A 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN112A

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-086
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN112a, IN114a, IN116a, IN118HDa, IN118HDSTa
 • -34%
  Mã SP: 1658 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114A Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114A 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114A

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-086
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN112a, IN114a, IN116a, IN118HDa, IN118HDSTa
 • -34%
  Mã SP: 1659 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN118HDa Bóng đèn máy chiếu Infocus IN118HDa 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN118HDa

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-086
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN112a, IN114a, IN116a, IN118HDa, IN118HDSTa
 • -31%
  Mã SP: 1655 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN116 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN116 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN116

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-069
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN112 IN114 IN116 IN114ST
 • -31%
  Mã SP: 1654 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114ST Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114ST 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114ST

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-069
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN112 IN114 IN116 IN114ST
 • -31%
  Mã SP: 1653 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN114

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-069
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN112 IN114 IN116 IN114ST
 • -31%
  Mã SP: 1652 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN112 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN112 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN112

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-069
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN112 IN114 IN116 IN114ST
 • -31%
  Mã SP: 1651 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN105 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN105 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN105

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-061
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN104, IN105
 • -31%
  Mã SP: 1650 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN104 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN104 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN104

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-061
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN104, IN105
 • -34%
  Mã SP: 1648 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN102 Bóng đèn máy chiếu Infocus IN102 2.300.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus IN102

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-060
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus IN102
 • -14%
  Mã SP: 594 Bóng đèn máy chiếu Infocus LP600 Bóng đèn máy chiếu Infocus LP600 2.400.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus LP600

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Infocus LP600 dùng cho máy chiếu Infocus LP600

Tweet