GIAM GIA DICH VU TRAI 2
 • -34%
  Mã SP: 1558 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD480 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD480 2.500.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD480

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD400LP
  * Công suất: 250W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:XD490U, XD490, XD480U, XD460U, XD460, XD450U, XD400U, LVP-XD490, ES100U, DX540
 • -34%
  Mã SP: 1557 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD460 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD460 2.500.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD460

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD400LP
  * Công suất: 250W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:XD490U, XD490, XD480U, XD460U, XD460, XD450U, XD400U, LVP-XD490, ES100U, DX540
 • -34%
  Mã SP: 1556 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD450 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD450 2.500.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD450

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD400LP
  * Công suất: 250W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:XD490U, XD490, XD480U, XD460U, XD460, XD450U, XD400U, LVP-XD490, ES100U, DX540
 • -49%
  Mã SP: 1574 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi FD630U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi FD630U 2.000.000 đ 3.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi FD630U

  Giá thị trường: 3.900.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-D600LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XD600U, WD620U, FD630U
 • -49%
  Mã SP: 1571 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD600LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD600LP 2.000.000 đ 3.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD600LP

  Giá thị trường: 3.900.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD600LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XD600U, WD620U, FD630U
 • -49%
  Mã SP: 1573 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD620U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD620U 2.000.000 đ 3.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD620U

  Giá thị trường: 3.900.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-D600LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XD600U, WD620U, FD630U
 • -49%
  Mã SP: 1572 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD600U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD600U 2.000.000 đ 3.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD600U

  Giá thị trường: 3.900.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-D600LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XD600U, WD620U, FD630U
 • -36%
  Mã SP: 1579 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GX318 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GX318 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GX318

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD221LP
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SD220U, XD221U, GS316, GX318
 • -36%
  Mã SP: 1578 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GS316 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GS316 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GS316

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD221LP
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SD220U, XD221U, GS316, GX318

Tweet