GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -43%
  Mã SP: 592 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40 4.000.000 đ 7.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40

  Giá thị trường: 7.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40 dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D4000
 • -49%
  Mã SP: 591 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW9 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW9 1.900.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW9

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW9
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T95U,TDP-T95,TDP-TW95,TDP-TW95U,TLP-T95,TLP-T95U,TLP-TW95,TLP-TW95U
 • -28%
  Mã SP: 590 Bóng đèn máy chiếu Nec NP13LP Bóng đèn máy chiếu Nec NP13LP 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP13LP

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP13LP / 60002853
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP110, NP115, NP210, NP215, NP216, NP-V230X, NP-V260, NP-V260W, NP-V260X, NP-V300W
 • -28%
  Mã SP: 584 Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A dùng cho máy chiếu Optoma DS216, DS316, DW318, DX319, DX619, ES526, EX526, EX536, EX531, EW531, EW536, ET766XE, HD600X, HD66, HD67, HD6700, DH6720, HW536, TX536, TW536, TS526, RS528, Pro150S, PRO250X, PRO350W
 • -43%
  Mã SP: 617 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB80 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB80 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB80

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB80 dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB75, PT-LB78, PT-LB80, PT-LB90, PT-LB90NTU, PT-LW80, PT-LW80NTU
 • -43%
  Mã SP: 616 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB80EA Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB80EA 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB80EA

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB80 dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB75, PT-LB78, PT-LB80, PT-LB90, PT-LB90NT, PT-LW80, PT-LW80NTU
 • -28%
  Mã SP: 614 Bóng đèn máy chiếu Optoma Pro150S, PRO250X, PRO350W Bóng đèn máy chiếu Optoma Pro150S, PRO250X, PRO350W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma Pro150S, PRO250X, PRO350W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Optoma Pro150S, PRO250X, PRO350W
 • -28%
  Mã SP: 613 Bóng đèn máy chiếu Optoma TX536, TW536, TS526, RS528 Bóng đèn máy chiếu Optoma TX536, TW536, TS526, RS528 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma TX536, TW536, TS526, RS528

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Optoma TX536, TW536, TS526, RS528
 • -28%
  Mã SP: 612 Bóng đèn máy chiếu Optoma HD600X, HD66 Bóng đèn máy chiếu Optoma HD600X, HD66 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma HD600X, HD66

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Optoma HD600X, HD66, HD67, HD6700, DH6720, HW536
 • -28%
  Mã SP: 611 Bóng đèn máy chiếu Optoma ES526 Bóng đèn máy chiếu Optoma ES526 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma ES526

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Optoma ES526, EX526, EX536, EX531, EW531, EW536, ET766XE
 • -28%
  Mã SP: 610 Bóng đèn máy chiếu Optoma DS216 Bóng đèn máy chiếu Optoma DS216 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma DS216

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Optoma DS216, DS316, DW318, DX319, DX619
 • -33%
  Mã SP: 609 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST 3.000.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -29%
  Mã SP: 608 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX530 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX530 2.500.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX530

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -49%
  Mã SP: 599 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T95U Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T95U 1.900.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T95U

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW9
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T95U,TDP-T95,TDP-TW95,TDP-TW95U,TLP-T95,TLP-T95U,TLP-TW95,TLP-TW95U
 • -49%
  Mã SP: 598 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-TW95U Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-TW95U 1.900.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-TW95U

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW9
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T95U,TDP-T95,TDP-TW95,TDP-TW95U,TLP-T95,TLP-T95U,TLP-TW95,TLP-TW95U
 • -43%
  Mã SP: 597 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D4000 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D4000 4.000.000 đ 7.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D4000

  Giá thị trường: 7.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D4000
 • -29%
  Mã SP: 589 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA735 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA735 2.500.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA735

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA735 dùng cho máy chiếu Panasonic PT-L735, PT-L735NT
 • -43%
  Mã SP: 582 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB90 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB90 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-LB90

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB90EA, PT-LB90NTEA, PT-LB90, PT-LB90NTU

Tweet