GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -17%
  Mã SP: 1796 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLX45 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLX45 4.050.000 đ 4.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLX45

  Giá thị trường: 4.900.000 VNĐ
  Giá bán: 4.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLX45
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Toshiba TLP-X4500, TLP-SX3500
 • -21%
  Mã SP: 1723 Bóng đèn máy chiếu Sharp AN-XR20LP Bóng đèn máy chiếu Sharp AN-XR20LP 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp AN-XR20LP

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR20LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB55,XG-MB55X,XG-MB65,XG-MB65X,XG-MB67,XG-MB67X,XR-20S,XR-20X
 • -21%
  Mã SP: 1729 Bóng đèn máy chiếu Sharp AN-XR10LP Bóng đèn máy chiếu Sharp AN-XR10LP 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp AN-XR10LP

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR10LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB50X, XR-105, XR-10S, XR-10X, XR-11XC, XR-HB007
 • -20%
  Mã SP: 1694 Bóng đèn máy chiếu Casio YL-41 / 10187943 Bóng đèn máy chiếu Casio YL-41 / 10187943 3.600.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Casio YL-41 / 10187943

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: YL-41 / 10187943 * Công suất: 275W * Tuổi thọ: 2000 giờ * Dùng cho máy chiếu: Casio XJ-560, XJ-460
 • -20%
  Mã SP: 1677 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-015 Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-015 3.600.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-015

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-15 * Công suất: 275W * Tuổi thọ: 2000 giờ * Dùng cho máy chiếu: Infocus LP840
 • -25%
  Mã SP: 902 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650LP 3.000.000 đ 4.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650LP

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XL650LP
  * Công suất: 260W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi WL2650U, XL2550U, WL639U, XL650U, XL650, HL2750U, HL650U
 • -25%
  Mã SP: 1374 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00771 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00771 3.900.000 đ 5.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00771

  Giá thị trường: 5.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00771
  * Công suất: 285 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X605, CP-X608, CP-X505, CP-X600
 • -43%
  Mã SP: 592 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40 4.000.000 đ 7.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40

  Giá thị trường: 7.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40 dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D4000
 • -17%
  Mã SP: 1798 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500 4.050.000 đ 4.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500

  Giá thị trường: 4.900.000 VNĐ
  Giá bán: 4.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLX45
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Toshiba TLP-X4500, TLP-SX3500
 • -17%
  Mã SP: 1797 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP SX3500 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP SX3500 4.050.000 đ 4.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP SX3500

  Giá thị trường: 4.900.000 VNĐ
  Giá bán: 4.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLX45
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Toshiba TLP-X4500, TLP-SX3500
 • -21%
  Mã SP: 1728 Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-20X Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-20X 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-20X

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR20LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB55,XG-MB55X,XG-MB65,XG-MB65X,XG-MB67,XG-MB67X,XR-20S,XR-20X
 • -21%
  Mã SP: 1727 Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-20S Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-20S 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-20S

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR20LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB55,XG-MB55X,XG-MB65,XG-MB65X,XG-MB67,XG-MB67X,XR-20S,XR-20X
 • -21%
  Mã SP: 1726 Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB67X Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB67X 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB67X

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR20LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB55,XG-MB55X,XG-MB65,XG-MB65X,XG-MB67,XG-MB67X,XR-20S,XR-20X
 • -21%
  Mã SP: 1725 Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB65X Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB65X 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB65X

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR20LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB55,XG-MB55X,XG-MB65,XG-MB65X,XG-MB67,XG-MB67X,XR-20S,XR-20X
 • -21%
  Mã SP: 1724 Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB55X Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB55X 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB55X

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR20LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB55,XG-MB55X,XG-MB65,XG-MB65X,XG-MB67,XG-MB67X,XR-20S,XR-20X
 • -21%
  Mã SP: 1734 Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-11XC Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-11XC 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-11XC

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR10LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB50X, XR-105, XR-10S, XR-10X, XR-11XC, XR-HB007
 • -21%
  Mã SP: 1733 Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-10X Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-10X 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-10X

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR10LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB50X, XR-105, XR-10S, XR-10X, XR-11XC, XR-HB007
 • -21%
  Mã SP: 1732 Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-10S Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-10S 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-10S

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR10LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB50X, XR-105, XR-10S, XR-10X, XR-11XC, XR-HB007
 • -21%
  Mã SP: 1731 Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-105 Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-105 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XR-105

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR10LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB50X, XR-105, XR-10S, XR-10X, XR-11XC, XR-HB007
 • -21%
  Mã SP: 1730 Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB50X Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB50X 3.300.000 đ 4.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sharp XG-MB50X

  Giá thị trường: 4.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: AN-XR10LP
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XG-MB50X, XR-105, XR-10S, XR-10X, XR-11XC, XR-HB007
 • -20%
  Mã SP: 1696 Bóng đèn máy chiếu Casio XJ-460 Bóng đèn máy chiếu Casio XJ-460 3.600.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Casio XJ-460

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: YL-41 / 10187943 * Công suất: 275W * Tuổi thọ: 2000 giờ * Dùng cho máy chiếu: Casio XJ-560, XJ-460
 • -20%
  Mã SP: 1695 Bóng đèn máy chiếu Casio XJ-560 Bóng đèn máy chiếu Casio XJ-560 3.600.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Casio XJ-560

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: YL-41 / 10187943 * Công suất: 275W * Tuổi thọ: 2000 giờ * Dùng cho máy chiếu: Casio XJ-560, XJ-460
 • -20%
  Mã SP: 1678 Bóng đèn máy chiếu Infocus LP840 Bóng đèn máy chiếu Infocus LP840 3.600.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Infocus LP840

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP-LAMP-15
  * Công suất: 275W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Infocus LP840
 • -33%
  Mã SP: 609 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST 3.000.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -25%
  Mã SP: 903 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650U 3.000.000 đ 4.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650U

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XL650LP
  * Công suất: 260W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi WL2650U, XL2550U, WL639U, XL650U, XL650, HL2750U, HL650U
 • -25%
  Mã SP: 1375 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X505 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X505 3.900.000 đ 5.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X505

  Giá thị trường: 5.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00771
  * Công suất: 285 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X605, CP-X608, CP-X505, CP-X600
 • -25%
  Mã SP: 1376 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X605 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X605 3.900.000 đ 5.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X605

  Giá thị trường: 5.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00771
  * Công suất: 285 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X605, CP-X608, CP-X505, CP-X600
 • -25%
  Mã SP: 1377 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X608 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X608 3.900.000 đ 5.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X608

  Giá thị trường: 5.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00771
  * Công suất: 285 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X605, CP-X608, CP-X505, CP-X600
 • -43%
  Mã SP: 597 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D4000 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D4000 4.000.000 đ 7.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-D4000

  Giá thị trường: 7.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D4000
 • -33%
  Mã SP: 629 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41 3.000.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41, LC-XB41N, LC-XB42, LC-XB42N, LC-XB43
 • -33%
  Mã SP: 628 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WB42 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WB42 3.000.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WB42

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu máy chiếu Eiki LC-WB40, Eiki LC-WB40, Eiki LC-WB40N, LC-WB42N, LC-WB42
 • -33%
  Mã SP: 579 Bóng đèn máy chiếu SHARP AN-XR20L2 Bóng đèn máy chiếu SHARP AN-XR20L2 3.000.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu SHARP AN-XR20L2

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu SHARP AN-XR20L2 dùng cho máy chiếu Sharp PG-MB55, PG-MB55X, PG-MB55X-L, PG-MB56X, PG-MB56, PG-MB66X, PG-MB65, PG-MB65X, PG-MB67X, PG-MB67X-L, PG-MB65X-L

Tweet