GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -45%
  Mã SP: 1261 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -43%
  Mã SP: 1252 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E212
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EW225, VPL-EW226, VPL-EW245, VPL-EW246, VPL-EW275, VPL-EW276, VPL-EX222, VPL-EX225, VPL-EX226, VPL-EX241, VPL-EX242, VPL-EX245, VPL-EX246, VPL-EX271, VPL-EX272, VPL-EX275, VPL-EX276, VPL-SW525, VPL-VPL-SW525C, VPL-SW535, VPL-SW535C, VPL-SW536, VPL-SX535, VPL-SW535EBPAC, VPL-SX535EBPAC
 • -43%
  Mã SP: 1240 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E211
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EX100, VPL-EX120, VPL-EX121, VPL-EX123, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147, VPL-EX148, VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178, VPL-SX125, VPL-SW125
 • -24%
  Mã SP: 1228 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C200
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125, VPL-CX150, VPL-CX155, VPL-CX130, VPL-CX131, VPL-CX135, VPL-CX161, VPL-CX160, VPL-CX165
 • -20%
  Mã SP: 1223 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190 2.000.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C190
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX61, VPL-CX63, VPL-CX80, VPL-CX85, VPL-CX86
 • -24%
  Mã SP: 1220 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C163
  * Công suất: 165 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX21, VPL-CS21
 • -35%
  Mã SP: 1217 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAE200 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAE200 2.600.000 đ 4.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAE200

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAE200
 • -33%
  Mã SP: 1214 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAV100 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAV100 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAV100

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAV100
 • -32%
  Mã SP: 1202 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAL500 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAL500 1.700.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAL500

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAL500
 • -23%
  Mã SP: 1197 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAL100 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAL100 2.000.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAL100

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAL100
 • -23%
  Mã SP: 1192 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB2 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB2 2.000.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB2

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB2 dùng cho máy chiếu PT-LB1, PT-LB2, PT-LB3, PT-LB3EA, PT-ST10
 • -34%
  Mã SP: 1189 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB10 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB10 1.900.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB10

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB10: dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB10, PT-LB20
 • -43%
  Mã SP: 1180 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD470LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD470LP 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD470LP

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD470LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD470, LVP-XD470U, LVP-XD470UG, XD470, XD470
 • -28%
  Mã SP: 1157 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu LMP-E190 dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES5, VPL-EX5, VPL-EX50, VPL-BW5, VPL-EW5, VPL-EW15
 • -28%
  Mã SP: 908 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-034 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-034 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-034

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-034
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic PJ551D, PJ557D, PJ559D, PJ559DC, PJD6220
 • -36%
  Mã SP: 905 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-077 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-077 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-077

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-077
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PJD5226,PJD5226V, PJD5226W
 • -25%
  Mã SP: 902 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650LP 3.000.000 đ 4.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650LP

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XL650LP
  * Công suất: 260W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi WL2650U, XL2550U, WL639U, XL650U, XL650, HL2750U, HL650U
 • -28%
  Mã SP: 619 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB50 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB50 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB50

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB50 dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50SEA, PT-LB50NT, PT-LB50U, PT-LB51, PT-LB51NT, PT-LB51EA
 • -28%
  Mã SP: 596 Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS180B Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS180B 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS180B

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS180B: Thay thế cho máy chiếu Optoma EP720, EP720i, EP721, EP721i, EP726, EP727, EP727i
 • -33%
  Mã SP: 593 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120 sử dụng cho máy chiếu Sony VPL-CS1, VPL-CX1, VPL-CS2, Eiki LC-120PAL
 • -43%
  Mã SP: 592 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40 4.000.000 đ 7.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40

  Giá thị trường: 7.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAD40 dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D4000
 • -49%
  Mã SP: 591 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW9 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW9 1.900.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW9

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW9
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T95U,TDP-T95,TDP-TW95,TDP-TW95U,TLP-T95,TLP-T95U,TLP-TW95,TLP-TW95U
 • -28%
  Mã SP: 590 Bóng đèn máy chiếu Nec NP13LP Bóng đèn máy chiếu Nec NP13LP 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP13LP

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP13LP / 60002853
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP110, NP115, NP210, NP215, NP216, NP-V230X, NP-V260, NP-V260W, NP-V260X, NP-V300W
 • -36%
  Mã SP: 587 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 1.600.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES7, VPL-EX7, VPL-EX70, VPL-EW7, VPL-BW7, VPL-TX7
 • -36%
  Mã SP: 586 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-070 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-070 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-070

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-070
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic PJD5126, PJD6213, PJD6223, PJD6353, VS14295
 • -29%
  Mã SP: 585 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD520LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD520LP 2.500.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD520LP

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -28%
  Mã SP: 584 Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A dùng cho máy chiếu Optoma DS216, DS316, DW318, DX319, DX619, ES526, EX526, EX536, EX531, EW531, EW536, ET766XE, HD600X, HD66, HD67, HD6700, DH6720, HW536, TX536, TW536, TS526, RS528, Pro150S, PRO250X, PRO350W
 • -33%
  Mã SP: 581 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB30 Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB30 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB30

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB30 dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30NT, PT-LB55, PT-LB55EA,PT-LB55NTE, PT-LB55NTEA, PT-LB60, PT-LB60EA, PT-LB60NT, PT-LB60NTE, PT-LB60NTEA
 • -14%
  Mã SP: 578 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 2.400.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 dùng cho máy chiếu Sony VPL-CX70, VPL-CX71, VPL-CX75, VPL-CX76
 • -28%
  Mã SP: 5J.J0A05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J0A05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J0A05.001 2.300.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J0A05.001

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST, MP515P, MP525, MP526, MP576
 • -26%
  Mã SP: 575 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD280LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD280LP 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD280LP

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD280LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi XD250U, XD250UST, XD280U
 • -44%
  Mã SP: 574 Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP111 Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP111 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP111

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -28%
  Mã SP: 1829 Bóng đèn máy chiếu Epson PowerLite1925W Bóng đèn máy chiếu Epson PowerLite1925W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Epson PowerLite1925W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ELPLP53
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Epson EB-1800, EB-1900, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, Powerlite1830, Powerlite1915, Powerlite1925w
 • -28%
  Mã SP: 1828 Bóng đèn máy chiếu Epson PowerLite1915 Bóng đèn máy chiếu Epson PowerLite1915 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Epson PowerLite1915

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ELPLP53
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Epson EB-1800, EB-1900, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, Powerlite1830, Powerlite1915, Powerlite1925w
 • -28%
  Mã SP: 1827 Bóng đèn máy chiếu Epson PowerLite1830 Bóng đèn máy chiếu Epson PowerLite1830 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Epson PowerLite1830

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ELPLP53
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Epson EB-1800, EB-1900, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, Powerlite1830, Powerlite1915, Powerlite1925w
 • -28%
  Mã SP: 1826 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1925W Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1925W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1925W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ELPLP53
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Epson EB-1800, EB-1900, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, Powerlite1830, Powerlite1915, Powerlite1925w
 • -28%
  Mã SP: 1825 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1920W Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1920W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1920W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ELPLP53
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Epson EB-1800, EB-1900, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, Powerlite1830, Powerlite1915, Powerlite1925w
 • -28%
  Mã SP: 1824 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1915 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1915 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1915

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ELPLP53
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Epson EB-1800, EB-1900, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, Powerlite1830, Powerlite1915, Powerlite1925w
 • -28%
  Mã SP: 1823 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1910 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1910 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1910

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ELPLP53
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Epson EB-1800, EB-1900, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, Powerlite1830, Powerlite1915, Powerlite1925w
 • -28%
  Mã SP: 1822 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1900 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1900 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1900

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ELPLP53
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Epson EB-1800, EB-1900, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, Powerlite1830, Powerlite1915, Powerlite1925w

Tweet