GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -28%
  Mã SP: 1821 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1800 Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1800 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Epson EB-1800

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ELPLP53
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Epson EB-1800, EB-1900, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, Powerlite1830, Powerlite1915, Powerlite1925w
 • -42%
  Mã SP: 1819 Bóng đèn máy chiếu BenQ EX501 Bóng đèn máy chiếu BenQ EX501 1.650.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ EX501

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.JCW05.001
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ EX501, EX500
 • -25%
  Mã SP: 1818 Bóng đèn máy chiếu BenQ ES500 Bóng đèn máy chiếu BenQ ES500 1.650.000 đ 2.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ ES500

  Giá thị trường: 2.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.JCW05.001
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ EX501, EX500
 • -32%
  Mã SP: 1816 Bóng đèn máy chiếu Nec VT700G Bóng đèn máy chiếu Nec VT700G 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT700G

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1815 Bóng đèn máy chiếu Nec VP800G Bóng đèn máy chiếu Nec VP800G 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VP800G

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1814 Bóng đèn máy chiếu Nec VT800 Bóng đèn máy chiếu Nec VT800 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT800

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1813 Bóng đèn máy chiếu Nec VT700 Bóng đèn máy chiếu Nec VT700 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT700

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1812 Bóng đèn máy chiếu Nec NP905G Bóng đèn máy chiếu Nec NP905G 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP905G

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1811 Bóng đèn máy chiếu Nec NP905 Bóng đèn máy chiếu Nec NP905 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP905

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1810 Bóng đèn máy chiếu Nec NP901WG Bóng đèn máy chiếu Nec NP901WG 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP901WG

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -20%
  Mã SP: 1808 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX94 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX94 1.750.000 đ 2.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX94

  Giá thị trường: 2.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.750.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01241
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-RX94
 • -22%
  Mã SP: 1801 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-TW355 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-TW355 2.500.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-TW355

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW14
  * Công suất: 300W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T355,TDP-T355e,TDP-T355U,TDP-T355EU, TDP-TW355
 • -22%
  Mã SP: 1800 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-T355 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-T355 2.500.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-T355

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW14
  * Công suất: 300W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T355,TDP-T355e,TDP-T355U,TDP-T355EU, TDP-TW355
 • -17%
  Mã SP: 1798 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500 4.050.000 đ 4.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500

  Giá thị trường: 4.900.000 VNĐ
  Giá bán: 4.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLX45
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Toshiba TLP-X4500, TLP-SX3500
 • -17%
  Mã SP: 1797 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP SX3500 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP SX3500 4.050.000 đ 4.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP SX3500

  Giá thị trường: 4.900.000 VNĐ
  Giá bán: 4.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLX45
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Toshiba TLP-X4500, TLP-SX3500
 • -26%
  Mã SP: 1795 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX799P Bóng đèn máy chiếu Optoma EX799P 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EX799P

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -26%
  Mã SP: 1794 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX784 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX784 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EX784

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -26%
  Mã SP: 1793 Bóng đèn máy chiếu Optoma EH2060 Bóng đèn máy chiếu Optoma EH2060 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EH2060

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -26%
  Mã SP: 1792 Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1016 Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1016 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1016

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -26%
  Mã SP: 1791 Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1015 Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1015 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1015

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -26%
  Mã SP: 1788 Bóng đèn máy chiếu BenQ DX819ST Bóng đèn máy chiếu BenQ DX819ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ DX819ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1787 Bóng đèn máy chiếu BenQ DX818ST Bóng đèn máy chiếu BenQ DX818ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ DX818ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1786 Bóng đèn máy chiếu BenQ DX806ST Bóng đèn máy chiếu BenQ DX806ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ DX806ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1785 Bóng đèn máy chiếu BenQ TS819ST Bóng đèn máy chiếu BenQ TS819ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ TS819ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1784 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX819ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MX819ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX819ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1783 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX818ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MX818ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX818ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1782 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX806ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MX806ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX806ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -28%
  Mã SP: 1780 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL30 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL30 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL30

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Eiki LC-XBL20, LC-XBL25, LC-XBL30
 • -28%
  Mã SP: 1779 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL25 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL25 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL25

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Eiki LC-XBL20, LC-XBL25, LC-XBL30
 • -28%
  Mã SP: 1778 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL20 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL20 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL20

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Eiki LC-XBL20, LC-XBL25, LC-XBL30
 • -28%
  Mã SP: 1777 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -28%
  Mã SP: 1776 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -28%
  Mã SP: 1775 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XR251 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XR251 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XR251

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -28%
  Mã SP: 1774 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XR301 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XR301 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XR301

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -28%
  Mã SP: 1773 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XR201 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XR201 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XR201

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -28%
  Mã SP: 1772 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW300 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW300 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW300

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -28%
  Mã SP: 1771 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250K Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250K 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250K

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -28%
  Mã SP: 1770 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200K Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200K 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200K

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -34%
  Mã SP: 1768 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW300 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW300 2.500.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VW300

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ET-LAV100
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Panasonic PT-VW330, PT-VX400NT, PT-VX400, PT-VX41
 • -34%
  Mã SP: 1767 Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX400NT Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX400NT 2.500.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Panasonic PT-VX400NT

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: ET-LAV100
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Panasonic PT-VW330, PT-VX400NT, PT-VX400, PT-VX41

Tweet