GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -37%
  Mã SP: 1134 Tấm LCD LCX100 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX100 dùng ghép cho máy chiếu 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Tấm LCD LCX100 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -38%
  Mã SP: 719 Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-0071B     Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-0071B 2.500.000 đ 4.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-0071B

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-0071B
 • -17%
  Mã SP: 724 Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6039B    Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6039B 2.500.000 đ 3.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6039B

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6039B
 • -17%
  Mã SP: 723 Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6038B Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6038B 2.500.000 đ 3.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6038B

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6038B
 • -25%
  Mã SP: 722 Chip DMD dùng cho máy chiếu S8460-0071B     Chip DMD dùng cho máy chiếu S8460-0071B 3.000.000 đ 4.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu S8460-0071B

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu S8460-0071B
 • -83%
  Mã SP: 745 Main chính máy chiếu Panasonic PT-D3500 Main chính máy chiếu Panasonic PT-D3500 2.000.000 đ 12.000.000 đ

  Main chính máy chiếu Panasonic PT-D3500

  Giá thị trường: 12.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -60%
  Mã SP: 737 Cao áp máy chiếu Sony VPL-FX30 Cao áp máy chiếu Sony VPL-FX30 2.000.000 đ 5.000.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-FX30

  Giá thị trường: 5.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -56%
  Mã SP: 738 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-D3500 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-D3500 2.000.000 đ 4.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-D3500

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -50%
  Mã SP: 743 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-D3500 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-D3500 2.500.000 đ 5.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-D3500

  Giá thị trường: 5.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -67%
  Mã SP: 742 Ống kính máy chiếu Sony VPL-FX30 Ống kính máy chiếu Sony VPL-FX30 2.000.000 đ 6.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-FX30

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -50%
  Mã SP: 740 Nguồn máy chiếu Sony VPL-FX30 Nguồn máy chiếu Sony VPL-FX30 3.000.000 đ 6.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-FX30

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

Tweet