GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -20%
  Mã SP: 560 Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA 800.000 đ 1.000.000 đ

  Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA
 • -50%
  Mã SP: 559 Main chính máy chiếu Nec LT380 Main chính máy chiếu Nec LT380 500.000 đ 1.000.000 đ

  Main chính máy chiếu Nec LT380

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Nec LT380
 • -33%
  Mã SP: 544 Main chính máy chiếu Infocus IN102 Main chính máy chiếu Infocus IN102 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Infocus IN102

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Infocus IN102
 • -33%
  Mã SP: 543 Main chính máy chiếu Viewsonic PJD5122 Main chính máy chiếu Viewsonic PJD5122 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Viewsonic PJD5122

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Viewsonic PJD5122
 • -42%
  Mã SP: 468 Nguồn máy chiếu Optoma ES522 Nguồn máy chiếu Optoma ES522 700.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Optoma ES522

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Optoma ES522
 • -50%
  Mã SP: 440 Ống kính máy chiếu Nec NP210 Ống kính máy chiếu Nec NP210 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Nec NP210

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Nec NP210
 • -33%
  Mã SP: 441 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CS21, VPl-CX21 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CS21, VPl-CX21 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CS21, VPl-CX21

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CS21, VPl-CX21
 • -50%
  Mã SP: 442 Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30 Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30
 • -33%
  Mã SP: 443 Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76 Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76
 • -50%
  Mã SP: 404 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-S225 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-S225 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Hitachi CP-S225

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -50%
  Mã SP: 439 Ống kính máy chiếu Sharp XR-10S Ống kính máy chiếu Sharp XR-10S 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sharp XR-10S

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sharp XR-10S
 • -58%
  Mã SP: 438 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X605, CP-X608 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X605, CP-X608 500.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X605, CP-X608

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X605, CP-X608
 • -33%
  Mã SP: 437 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125
 • -50%
  Mã SP: 421 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3
 • -50%
  Mã SP: 422 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA
 • -50%
  Mã SP: 409 Ống kính máy chiếu Optoma EP721 Ống kính máy chiếu Optoma EP721 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Optoma EP721

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Optoma EP721
 • -33%
  Mã SP: 407 Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U
 • -40%
  Mã SP: 405 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X2510 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X2510 900.000 đ 1.500.000 đ

  Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X2510

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X2510
 • -50%
  Mã SP: 423 Ống kính máy chiếu Nec VT580 Ống kính máy chiếu Nec VT580 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Nec VT580

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Nec VT580
 • -33%
  Mã SP: 424 Ống kính máy chiếu Sanyo PLC-XU111 Ống kính máy chiếu Sanyo PLC-XU111 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sanyo PLC-XU111

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sanyo PLC-XU111
 • -50%
  Mã SP: 425 Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95 Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95
 • -33%
  Mã SP: 426 Ống kính máy chiếu Samsung SP-L250, SP-L300 Ống kính máy chiếu Samsung SP-L250, SP-L300 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Samsung SP-L250, SP-L300

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Samsung SP-L250, SP-L300
 • -53%
  Mã SP: 505 Cao áp máy chiếu Infocus IN102 Cao áp máy chiếu Infocus IN102 700.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Infocus IN102

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Infocus IN102
 • -50%
  Mã SP: 507 Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-S30, TLP-S30U, TLP-S30M, TLP-S30MU Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-S30, TLP-S30U, TLP-S30M, TLP-S30MU 600.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-S30, TLP-S30U, TLP-S30M, TLP-S30MU

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-S30, TLP-S30U, TLP-S30M, TLP-S30MU
 • -53%
  Mã SP: 522 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX85, VPL-CX80 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX85, VPL-CX80 700.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX85, VPL-CX80

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX85, VPL-CX80 chính hãng giá rẻ
 • -47%
  Mã SP: 524 Cao áp máy chiếu BenQ MP525, MP576, MP526 Cao áp máy chiếu BenQ MP525, MP576, MP526 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu BenQ MP525, MP576, MP526

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu BenQ MP525, MP576, MP526 chính hãng
 • -47%
  Mã SP: 486 Nguồn máy chiếu BenQ MP515 Nguồn máy chiếu BenQ MP515 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu BenQ MP515

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu BenQ MP515
 • -33%
  Mã SP: 485 Nguồn máy chiếu Sanyo PLC-XU111 Nguồn máy chiếu Sanyo PLC-XU111 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sanyo PLC-XU111

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sanyo PLC-XU111
 • -50%
  Mã SP: 484 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES6 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES6 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES6

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES6
 • -47%
  Mã SP: 471 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB2, PT-LB2EA, PT-LB2VEA Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB2, PT-LB2EA, PT-LB2VEA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB2, PT-LB2EA, PT-LB2VEA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB2, PT-LB2EA, PT-LB2VEA
 • -50%
  Mã SP: 449 Nguồn máy chiếu 3M X20 Nguồn máy chiếu 3M X20 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu 3M X20

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu 3M X20
 • -47%
  Mã SP: 450 Nguồn máy chiếu Vivitek H1080, h1080FD Nguồn máy chiếu Vivitek H1080, h1080FD 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Vivitek H1080, h1080FD

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Vivitek H1080, h1080FD
 • -33%
  Mã SP: 452 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-ES7, VPL-EX7 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-ES7, VPL-EX7 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-ES7, VPL-EX7

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-ES7, VPL-EX7
 • -42%
  Mã SP: 454 Nguồn máy chiếu Nec NP210 Nguồn máy chiếu Nec NP210 700.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Nec NP210

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Nec NP210
 • -33%
  Mã SP: 455 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CX21, VPL-CS21 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CX21, VPL-CS21 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CX21, VPL-CS21

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CX21, VPL-CS21
 • -33%
  Mã SP: 466 Nguồn máy chiếu Infocus IN102 Nguồn máy chiếu Infocus IN102 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Infocus IN102

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Infocus IN102
 • -33%
  Mã SP: 467 Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5126, PJD5126V Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5126, PJD5126V 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5126, PJD5126V

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5126, PJD5126V
 • -33%
  Mã SP: 469 Nguồn máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10 Nguồn máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10
 • -47%
  Mã SP: 470 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51SE, PT-LB51NT Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51SE, PT-LB51NT 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51SE, PT-LB51NT

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51SE, PT-LB51NT
 • -33%
  Mã SP: 453 Nguồn máy chiếu Nec NP400 Nguồn máy chiếu Nec NP400 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Nec NP400

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Nec NP400

Tweet