GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -37%
  Mã SP: 1134 Tấm LCD LCX100 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX100 dùng ghép cho máy chiếu 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Tấm LCD LCX100 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1131 Tấm LCD LCX083 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX083 dùng ghép cho máy chiếu Liên hệ

  Tấm LCD LCX083 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1132 Tấm LCD LCX085 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX085 dùng ghép cho máy chiếu Liên hệ

  Tấm LCD LCX085 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 1133 Tấm LCD LCX094 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX094 dùng ghép cho máy chiếu 800.000 đ 1.500.000 đ

  Tấm LCD LCX094 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -20%
  Mã SP: 1125 Chíp xử lý hình ảnh DMD 1076-6038b Chíp xử lý hình ảnh DMD 1076-6038b 3.200.000 đ 4.000.000 đ

  Chíp xử lý hình ảnh DMD 1076-6038b

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chíp xử lý hình ảnh DMD 1076-6038b
 • -47%
  Mã SP: 944 Main chính máy chiếu Nec VT460 Main chính máy chiếu Nec VT460 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Nec VT460

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 943 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX85 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX85 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CX85

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 942 Main chính máy chiếu Mitsubishi XL650U Main chính máy chiếu Mitsubishi XL650U 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Mitsubishi XL650U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 941 Main chính máy chiếu Optoma EP763 Main chính máy chiếu Optoma EP763 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Optoma EP763

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 940 Main chính máy chiếu Optoma EX530 Main chính máy chiếu Optoma EX530 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Optoma EX530

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -67%
  Mã SP: 939 Main chính máy chiếu Sony VPL-CS5 Main chính máy chiếu Sony VPL-CS5 500.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CS5

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 938 Main chính máy chiếu Nec NP400 Main chính máy chiếu Nec NP400 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Nec NP400

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 937 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX70 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX70 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CX70

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Sony VPL-CX70
 • -47%
  Mã SP: 945 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX150 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX150 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CX150

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 936 Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB2EA Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB2EA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB2EA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 935 Main chính máy chiếu Sony VPL-CS7 Main chính máy chiếu Sony VPL-CS7 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CS7

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -40%
  Mã SP: 924 Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL650U Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL650U 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL650U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -58%
  Mã SP: 933 Ống kính máy chiếu Nec VT460 Ống kính máy chiếu Nec VT460 500.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Nec VT460

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -58%
  Mã SP: 932 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS7 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS7 500.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS7

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -58%
  Mã SP: 931 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS5 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS5 500.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS5

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -58%
  Mã SP: 930 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES2 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES2 500.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES2

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -50%
  Mã SP: 929 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES7 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES7 600.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES7

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -58%
  Mã SP: 928 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX70 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX70 500.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX70

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -58%
  Mã SP: 927 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB30EA Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB30EA 500.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB30EA

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -58%
  Mã SP: 926 Ống kính máy chiếu máy chiếu optoma EP-763 Ống kính máy chiếu máy chiếu optoma EP-763 500.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu máy chiếu optoma EP-763

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 925 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5226 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5226 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5226

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 910 Nguồn máy chiếu Vivitek D825EX Nguồn máy chiếu Vivitek D825EX 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Vivitek D825EX

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Vivitek D825EX
 • -67%
  Mã SP: 911 Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5111 Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5111 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5111

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5111
 • -67%
  Mã SP: 912 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS7 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS7 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS7

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS7
 • -67%
  Mã SP: 913 Nguồn máy chiếu Optoma EP-721 Nguồn máy chiếu Optoma EP-721 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Optoma EP-721

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Optoma EP-721
 • -67%
  Mã SP: 909 Nguồn máy chiếu Viewsonic PJ-557D, PJ-559D Nguồn máy chiếu Viewsonic PJ-557D, PJ-559D 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Viewsonic PJ-557D, PJ-559D

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Viewsonic PJ-557D, PJ-559D
 • -67%
  Mã SP: 914 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS5 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS5 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS5

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS5
 • -67%
  Mã SP: 915 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX76, VPL-CX70 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX76, VPL-CX70 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX76, VPL-CX70

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX76, VPL-CX70
 • -67%
  Mã SP: 916 Nguồn máy chiếu Optoma EX530 Nguồn máy chiếu Optoma EX530 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Optoma EX530

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Optoma EX530
 • -67%
  Mã SP: 917 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX21, VPL-CS21 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX21, VPL-CS21 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX21, VPL-CS21

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX21, VPL-CS21
 • -67%
  Mã SP: 918 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS6 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS6 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS6

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS6
 • -47%
  Mã SP: 919 Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL650U Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL650U 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL650U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL650U
 • -67%
  Mã SP: 920 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES2 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES2 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES2

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES2
 • -47%
  Mã SP: 922 Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5226, PJD5122, PJD5126V Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5226, PJD5122, PJD5126V 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5226, PJD5122, PJD5126V

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5226, PJD5122, PJD5126V
 • -47%
  Mã SP: 923 Nguồn máy chiếu Nec VT-460 Nguồn máy chiếu Nec VT-460 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Nec VT-460

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

Tweet