GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -25%
  Mã SP: 5J.JCW05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.JCW05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.JCW05.001 1.650.000 đ 2.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.JCW05.001

  Giá thị trường: 2.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.JCW05.001
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ EX501, EX500
 • -26%
  Mã SP: 5J.J9A05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J9A05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J9A05.001 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J9A05.001

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -28%
  Mã SP: 5J.J6R05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ  5J.J6R05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J6R05.001 2.650.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J6R05.001

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 2.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J6R05.001
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: MW767 / MX766 / MX822ST / MW769 / MX768
 • -32%
  Mã SP: 5J.J6E05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ  5J.J6E05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J6E05.001 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J6E05.001

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J6E05.001
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: MX720 / MX662
 • -32%
  Mã SP: 5J.J9R05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J9R05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J9R05.001 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J9R05.001

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -28%
  Mã SP: 5J.J0A05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J0A05.001 Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J0A05.001 2.300.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ 5J.J0A05.001

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST, MP515P, MP525, MP526, MP576
 • -25%
  Mã SP: 1818 Bóng đèn máy chiếu BenQ ES500 Bóng đèn máy chiếu BenQ ES500 1.650.000 đ 2.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ ES500

  Giá thị trường: 2.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.JCW05.001
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ EX501, EX500
 • -42%
  Mã SP: 1819 Bóng đèn máy chiếu BenQ EX501 Bóng đèn máy chiếu BenQ EX501 1.650.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ EX501

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.JCW05.001
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ EX501, EX500
 • -26%
  Mã SP: 1788 Bóng đèn máy chiếu BenQ DX819ST Bóng đèn máy chiếu BenQ DX819ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ DX819ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1787 Bóng đèn máy chiếu BenQ DX818ST Bóng đèn máy chiếu BenQ DX818ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ DX818ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1786 Bóng đèn máy chiếu BenQ DX806ST Bóng đèn máy chiếu BenQ DX806ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ DX806ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1785 Bóng đèn máy chiếu BenQ TS819ST Bóng đèn máy chiếu BenQ TS819ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ TS819ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1784 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX819ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MX819ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX819ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1783 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX818ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MX818ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX818ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -26%
  Mã SP: 1782 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX806ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MX806ST 1.860.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX806ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.860.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ DX806ST, DX818ST, DX819ST, MX806ST, MX818ST, MX819ST, TS819ST, MX806PST, EX728EST, EX928
 • -28%
  Mã SP: 1646 Bóng đèn máy chiếu BenQ MW822ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MW822ST 2.650.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MW822ST

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 2.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J6R05.001
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: MW767 / MX766 / MX822ST / MW769 / MX768
 • -28%
  Mã SP: 1645 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX822ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MX822ST 2.650.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX822ST

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 2.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J6R05.001
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: MW767 / MX766 / MX822ST / MW769 / MX768
 • -28%
  Mã SP: 1644 Bóng đèn máy chiếu BenQ MW766 Bóng đèn máy chiếu BenQ MW766 2.650.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MW766

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 2.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J6R05.001
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: MW767 / MX766 / MX822ST / MW769 / MX768
 • -28%
  Mã SP: 1643 Bóng đèn máy chiếu BenQ MW767 Bóng đèn máy chiếu BenQ MW767 2.650.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MW767

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 2.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J6R05.001
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: MW767 / MX766 / MX822ST / MW769 / MX768
 • -28%
  Mã SP: 1642 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX766 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX766 2.650.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX766

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 2.650.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J6R05.001
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: MW767 / MX766 / MX822ST / MW769 / MX768
 • -32%
  Mã SP: 1640 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX720 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX720 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX720

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J6E05.001
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: MX720 / MX662
 • -32%
  Mã SP: 1639 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX662 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX662 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX662

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J6E05.001
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: MX720 / MX662
 • -32%
  Mã SP: 1637 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX507 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX507 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX507

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1636 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX505 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX505 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX505

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1635 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX525 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX525 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX525

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1634 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS527 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS527 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS527

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1633 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS522 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS522 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS522

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1632 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS521 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS521 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS521

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1631 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS512 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS512 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS512

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1630 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS507 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS507 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS507

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1629 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS506 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS506 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS506

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1628 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS504 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS504 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS504

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -28%
  Mã SP: 1626 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515P Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515P 2.300.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515P

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST, MP515P, MP525, MP526, MP576
 • -28%
  Mã SP: 1625 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515ST 2.300.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515ST

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST, MP515P, MP525, MP526, MP576
 • -28%
  Mã SP: 1160 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP576 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP576 2.300.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MP576

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST,MP515P, MP525, MP526, MP576
 • -28%
  Mã SP: 1159 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP526 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP526 2.300.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MP526

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST,MP515P, MP525, MP526, MP576
 • -28%
  Mã SP: 623 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP525 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP525 2.300.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MP525

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST,MP515P, MP525, MP526, MP576
 • -4%
  Mã SP: 622 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515ST 2.300.000 đ 2.400.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515ST

  Giá thị trường: 2.400.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST,MP515P, MP525, MP526, MP576

Tweet