GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -28%
  Mã SP: 1769 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP132 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP132 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP132

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
  EIKI LC-XBL20, LC-XBL25, LC-XBL30
 • -44%
  Mã SP: 1446 Bóng đèn máy chiếu Eiki LMP111 Bóng đèn máy chiếu Eiki LMP111 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LMP111

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EIKI LC-XB42N, LC-XB42, LC-XB43, LC-XB41N, LC-XB40, LC-XB41, LC-WB40, LC-WB42, LC-WB42N, LC-WB40N
 • -34%
  Mã SP: 1427 Bóng đèn máy chiếu Eiki LMP55 Bóng đèn máy chiếu Eiki LMP55 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LMP55

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -28%
  Mã SP: 1780 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL30 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL30 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL30

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Eiki LC-XBL20, LC-XBL25, LC-XBL30
 • -28%
  Mã SP: 1779 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL25 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL25 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL25

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Eiki LC-XBL20, LC-XBL25, LC-XBL30
 • -28%
  Mã SP: 1778 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL20 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL20 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XBL20

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Eiki LC-XBL20, LC-XBL25, LC-XBL30
 • -44%
  Mã SP: 1448 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EIKI LC-XB42N, LC-XB42, LC-XB43, LC-XB41N, LC-XB40, LC-XB41, LC-WB40, LC-WB42, LC-WB42N, LC-WB40N
 • -44%
  Mã SP: 1447 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB40 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB40 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB40

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EIKI LC-XB42N, LC-XB42, LC-XB43, LC-XB41N, LC-XB40, LC-XB41, LC-WB40, LC-WB42, LC-WB42N, LC-WB40N
 • -34%
  Mã SP: 1429 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB15 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB15 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB15

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -34%
  Mã SP: 1430 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB20 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB20 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB20

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -34%
  Mã SP: 1431 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB25 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB25 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB25

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -34%
  Mã SP: 1432 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB15 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB15 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB15

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -34%
  Mã SP: 1433 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB20 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB20 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB20

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -34%
  Mã SP: 1434 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB21 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB21 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB21

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -34%
  Mã SP: 1435 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB22 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB22 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB22

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -34%
  Mã SP: 1436 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB25 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB25 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB25

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -34%
  Mã SP: 1437 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB28 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB28 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB28

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -34%
  Mã SP: 1438 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB30 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB30 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB30

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm 15% cho khách hàng mua từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 610-309-2706 / LMP55 / ET-SLMP55
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:LC-SB15, LC-SB20, LC-SB25, LC-XB15, LC-XB20, LC-XB21, LC-XB22, LC-XB25, LC-XB28, LC-XB30
 • -33%
  Mã SP: 629 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41 3.000.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB41, LC-XB41N, LC-XB42, LC-XB42N, LC-XB43
 • -31%
  Mã SP: 1161 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WB40 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WB40 2.400.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WB40

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP111 dùng cho máy chiếu Eiki LC-WB40
 • -47%
  Mã SP: 1162 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB43 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB43 2.400.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB43

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP111 dùng cho máy chiếu Eiki LC-XB43
 • -44%
  Mã SP: 1163 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB42 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB42 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB42

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP111 dùng cho máy chiếu Eiki LC-XB42, LC-XB42N
 • -33%
  Mã SP: 628 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WB42 Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WB42 3.000.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WB42

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu máy chiếu Eiki LC-WB40, Eiki LC-WB40, Eiki LC-WB40N, LC-WB42N, LC-WB42

Tweet