GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
 • -47%
  Mã SP: 925 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5226 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5226 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5226

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -40%
  Mã SP: 924 Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL650U Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL650U 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL650U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -56%
  Mã SP: 738 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-D3500 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-D3500 2.000.000 đ 4.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-D3500

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -60%
  Mã SP: 737 Cao áp máy chiếu Sony VPL-FX30 Cao áp máy chiếu Sony VPL-FX30 2.000.000 đ 5.000.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-FX30

  Giá thị trường: 5.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -33%
  Mã SP: 675 Cao áp máy chiếu Optoma HD66, HD67, HD6700, HD6720, HD600X Cao áp máy chiếu Optoma HD66, HD67, HD6700, HD6720, HD600X 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Optoma HD66, HD67, HD6700, HD6720, HD600X

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Optoma HD66, HD67, HD6700, HD6720, HD600X
 • -47%
  Mã SP: 674 Cao áp máy chiếu Sony VPL-SX125, VPL-SW125 Cao áp máy chiếu Sony VPL-SX125, VPL-SW125 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-SX125, VPL-SW125

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-SX125, VPL-SW125
 • -40%
  Mã SP: 673 Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178 Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178
 • -40%
  Mã SP: 672 Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX100, VPL-EX101, VPL-EX121, VPL-EX123 Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX100, VPL-EX101, VPL-EX121, VPL-EX123 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX100, VPL-EX101, VPL-EX121, VPL-EX123

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX100, VPL-EX101, VPL-EX121, VPL-EX123
 • -47%
  Mã SP: 671 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX160, VPL-CX161, VPL-CX165 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX160, VPL-CX161, VPL-CX165 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX160, VPL-CX161, VPL-CX165

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX160, VPL-CX161, VPL-CX165
 • -47%
  Mã SP: 670 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX130, VPL-CX131, VPL-CX135 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX130, VPL-CX131, VPL-CX135 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX130, VPL-CX131, VPL-CX135

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX130, VPL-CX131, VPL-CX135
 • -33%
  Mã SP: 669 Cao áp máy chiếu Nec NP600, NP600S, NP610, NP610S Cao áp máy chiếu Nec NP600, NP600S, NP610, NP610S 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec NP600, NP600S, NP610, NP610S

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec NP600, NP600S, NP610, NP610S
 • -33%
  Mã SP: 668 Cao áp máy chiếu Nec NP500, NP500W, NP500WS, NP510W, NP510WS Cao áp máy chiếu Nec NP500, NP500W, NP500WS, NP510W, NP510WS 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec NP500, NP500W, NP500WS, NP510W, NP510WS

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec NP500, NP500W, NP500WS, NP510W, NP510WS
 • -33%
  Mã SP: 667 Cao áp máy chiếu Nec V230X, V260, V260G, V260X Cao áp máy chiếu Nec V230X, V260, V260G, V260X 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec V230X, V260, V260G, V260X

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec V230X, V260, V260G, V260X
 • -33%
  Mã SP: 666 Cao áp máy chiếu Nec NP110, NP115, NP115G, NP115G3D Cao áp máy chiếu Nec NP110, NP115, NP115G, NP115G3D 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec NP110, NP115, NP115G, NP115G3D

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec NP110, NP115, NP115G, NP115G3D
 • -33%
  Mã SP: 665 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5152, PJD5352 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5152, PJD5352 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5152, PJD5352

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5152, PJD5352
 • -50%
  Mã SP: 664 Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-T50, TLP-T50U, TLP-T50M, TLP-T50MU, TLP-XP1, TLP-XP2 Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-T50, TLP-T50U, TLP-T50M, TLP-T50MU, TLP-XP1, TLP-XP2 600.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-T50, TLP-T50U, TLP-T50M, TLP-T50MU, TLP-XP1, TLP-XP2

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-T50, TLP-T50U, TLP-T50M, TLP-T50MU, TLP-XP1, TLP-XP2
 • -47%
  Mã SP: 663 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50NT, PT-LB50U, PT-LB50SE, PT-LB50SU Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50NT, PT-LB50U, PT-LB50SE, PT-LB50SU 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50NT, PT-LB50U, PT-LB50SE, PT-LB50SU

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50NT, PT-LB50U, PT-LB50SE, PT-LB50SU
 • -47%
  Mã SP: 662 Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106 Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106
 • -33%
  Mã SP: 661 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CS20A, VPL-CX20, VPL-CX20A Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CS20A, VPL-CX20, VPL-CX20A 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CS20A, VPL-CX20, VPL-CX20A

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CS20A, VPL-CX20, VPL-CX20A chính hãng, giá rẻ.
 • -47%
  Mã SP: 660 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30NT Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30NT 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30NT

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30NT
 • -47%
  Mã SP: 659 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB55EA, PT-LB55, PT-LB55NTE, PT-LB55NTEA Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB55EA, PT-LB55, PT-LB55NTE, PT-LB55NTEA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB55EA, PT-LB55, PT-LB55NTE, PT-LB55NTEA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB55EA, PT-LB55, PT-LB55NTE, PT-LB55NTEA
 • -47%
  Mã SP: 658 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX61, VPL-CX63 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX61, VPL-CX63 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX61, VPL-CX63

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX61, VPL-CX63 chính hãng giá rẻ
 • -47%
  Mã SP: 657 Cao áp máy chiếu BenQ MP515, MP515ST, MP515P Cao áp máy chiếu BenQ MP515, MP515ST, MP515P 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu BenQ MP515, MP515ST, MP515P

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu BenQ MP515, MP515ST, MP515P chính hãng
 • -33%
  Mã SP: 656 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X3011, CP-X3011N, CP-X3014WN, CP-X3511 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X3011, CP-X3011N, CP-X3014WN, CP-X3511 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X3011, CP-X3011N, CP-X3014WN, CP-X3511

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X3011, CP-X3011N, CP-X3014WN, CP-X3511 chính hãng giá rẻ.
 • -33%
  Mã SP: 655 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X3010, CP-X3010N,CP-X3010E, CP-X3010EN, CP-X3010Z Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X3010, CP-X3010N,CP-X3010E, CP-X3010EN, CP-X3010Z 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X3010, CP-X3010N,CP-X3010E, CP-X3010EN, CP-X3010Z

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X3010, CP-X3010N,CP-X3010E, CP-X3010EN, CP-X3010Z, chính hãng giá rẻ.
 • -33%
  Mã SP: 654 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X2010, CP-X2010N, CP-X2011, CP-X2011N Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X2010, CP-X2010N, CP-X2011, CP-X2011N 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X2010, CP-X2010N, CP-X2011, CP-X2011N

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X2010, CP-X2010N, CP-X2011, CP-X2011N chính hãng giá rẻ.
 • -33%
  Mã SP: 653 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S317, CP-X317, CP-S318, CP-X328 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S317, CP-X317, CP-S318, CP-X328 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S317, CP-X317, CP-S318, CP-X328

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S317, CP-X317, CP-S318, CP-X328 chính hãng.
 • -47%
  Mã SP: 652 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB1EA, PT-LB1, PT-LB1VEA, PT-ST10 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB1EA, PT-LB1, PT-LB1VEA, PT-ST10 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB1EA, PT-LB1, PT-LB1VEA, PT-ST10

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB1EA, PT-LB1, PT-LB1VEA, PT-ST10 chính hãng giá rẻ.
 • -47%
  Mã SP: 651 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB2EA, PT-LB2 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB2EA, PT-LB2 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB2EA, PT-LB2

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB2EA, PT-LB2 chính hãng giá rẻ.
 • -53%
  Mã SP: 650 Cao áp máy chiếu Nec VT480, VT490, VT491, VT495 Cao áp máy chiếu Nec VT480, VT490, VT491, VT495 700.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec VT480, VT490, VT491, VT495

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec VT480, VT490, VT491, VT495 chính hãng giá rẻ.
 • -33%
  Mã SP: 532 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS5, VPL-CS6, VPL-CX5, VPL-CX6 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS5, VPL-CS6, VPL-CX5, VPL-CX6 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS5, VPL-CS6, VPL-CX5, VPL-CX6

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS5, VPL-CS6, VPL-CX5, VPL-CX6 chính hãng giá rẻ
 • -47%
  Mã SP: 531 Cao áp máy chiếu Nec VT580, VT590, VT959, VT695 Cao áp máy chiếu Nec VT580, VT590, VT959, VT695 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec VT580, VT590, VT959, VT695

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec VT580, VT590, VT959, VT695 chính hãng giá rẻ.
 • -40%
  Mã SP: 530 Cao áp máy chiếu Nec NP1000, NP2000 Cao áp máy chiếu Nec NP1000, NP2000 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec NP1000, NP2000

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec NP1000, NP2000 chính hãng, giá rẻ
 • -53%
  Mã SP: 529 Cao áp máy chiếu Nec LT380, LT280, VT470, VT670, VT676 Cao áp máy chiếu Nec LT380, LT280, VT470, VT670, VT676 700.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec LT380, LT280, VT470, VT670, VT676

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec LT380, LT280, VT470, VT670, VT676 chính hãng, giá rẻ.
 • -47%
  Mã SP: 528 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB3EA, PT-LB3 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB3EA, PT-LB3 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB3EA, PT-LB3

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB3EA, PT-LB3 chính hãng giá rẻ.
 • -33%
  Mã SP: 526 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S225, CP-S225A, CP-S225AT, CP-S225T, CP-S225W Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S225, CP-S225A, CP-S225AT, CP-S225T, CP-S225W 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S225, CP-S225A, CP-S225AT, CP-S225T, CP-S225W

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S225, CP-S225A, CP-S225AT, CP-S225T, CP-S225W chính hãng.
 • -40%
  Mã SP: 525 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X2510, CP-X2511, CP-X2514WN Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X2510, CP-X2511, CP-X2514WN 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X2510, CP-X2511, CP-X2514WN

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X2510, CP-X2510E, CP-X2510EN, CP-X2510Z, CP-X2510N, CP-X2511, CP-X2511N, CP-X2514WN chính hãng giá rẻ.
 • -47%
  Mã SP: 524 Cao áp máy chiếu BenQ MP525, MP576, MP526 Cao áp máy chiếu BenQ MP525, MP576, MP526 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu BenQ MP525, MP576, MP526

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu BenQ MP525, MP576, MP526 chính hãng
 • -53%
  Mã SP: 522 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX85, VPL-CX80 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX85, VPL-CX80 700.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX85, VPL-CX80

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX85, VPL-CX80 chính hãng giá rẻ
 • -33%
  Mã SP: 521 Cao áp máy chiếu Toshiba TDP-TW95, TDP-T95, TDP-T95U, TDP-TW95U Cao áp máy chiếu Toshiba TDP-TW95, TDP-T95, TDP-T95U, TDP-TW95U 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Toshiba TDP-TW95, TDP-T95, TDP-T95U, TDP-TW95U

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Toshiba TDP-TW95, TDP-T95, TDP-T95U, TDP-TW95U chính hãng giá rẻ.

Tweet