GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
 • -40%
  Mã SP: 924 Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL650U Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL650U 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL650U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -60%
  Mã SP: 737 Cao áp máy chiếu Sony VPL-FX30 Cao áp máy chiếu Sony VPL-FX30 2.000.000 đ 5.000.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-FX30

  Giá thị trường: 5.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -56%
  Mã SP: 738 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-D3500 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-D3500 2.000.000 đ 4.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-D3500

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -33%
  Mã SP: 492 Cao áp máy chiếu Optoma EP761, TX761 Cao áp máy chiếu Optoma EP761, TX761 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Optoma EP761, TX761

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Optoma EP761, TX761
 • -47%
  Mã SP: 659 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB55EA, PT-LB55, PT-LB55NTE, PT-LB55NTEA Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB55EA, PT-LB55, PT-LB55NTE, PT-LB55NTEA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB55EA, PT-LB55, PT-LB55NTE, PT-LB55NTEA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB55EA, PT-LB55, PT-LB55NTE, PT-LB55NTEA
 • -47%
  Mã SP: 658 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX61, VPL-CX63 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX61, VPL-CX63 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX61, VPL-CX63

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX61, VPL-CX63 chính hãng giá rẻ
 • -33%
  Mã SP: 653 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S317, CP-X317, CP-S318, CP-X328 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S317, CP-X317, CP-S318, CP-X328 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S317, CP-X317, CP-S318, CP-X328

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S317, CP-X317, CP-S318, CP-X328 chính hãng.
 • -33%
  Mã SP: 532 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS5, VPL-CS6, VPL-CX5, VPL-CX6 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS5, VPL-CS6, VPL-CX5, VPL-CX6 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS5, VPL-CS6, VPL-CX5, VPL-CX6

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CS5, VPL-CS6, VPL-CX5, VPL-CX6 chính hãng giá rẻ
 • -47%
  Mã SP: 531 Cao áp máy chiếu Nec VT580, VT590, VT959, VT695 Cao áp máy chiếu Nec VT580, VT590, VT959, VT695 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec VT580, VT590, VT959, VT695

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec VT580, VT590, VT959, VT695 chính hãng giá rẻ.
 • -40%
  Mã SP: 530 Cao áp máy chiếu Nec NP1000, NP2000 Cao áp máy chiếu Nec NP1000, NP2000 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec NP1000, NP2000

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec NP1000, NP2000 chính hãng, giá rẻ
 • -47%
  Mã SP: 660 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30NT Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30NT 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30NT

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30NT
 • -47%
  Mã SP: 662 Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106 Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106
 • -47%
  Mã SP: 663 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50NT, PT-LB50U, PT-LB50SE, PT-LB50SU Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50NT, PT-LB50U, PT-LB50SE, PT-LB50SU 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50NT, PT-LB50U, PT-LB50SE, PT-LB50SU

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50NT, PT-LB50U, PT-LB50SE, PT-LB50SU
 • -50%
  Mã SP: 664 Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-T50, TLP-T50U, TLP-T50M, TLP-T50MU, TLP-XP1, TLP-XP2 Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-T50, TLP-T50U, TLP-T50M, TLP-T50MU, TLP-XP1, TLP-XP2 600.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-T50, TLP-T50U, TLP-T50M, TLP-T50MU, TLP-XP1, TLP-XP2

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Toshiba TLP-T50, TLP-T50U, TLP-T50M, TLP-T50MU, TLP-XP1, TLP-XP2
 • -33%
  Mã SP: 665 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5152, PJD5352 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5152, PJD5352 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5152, PJD5352

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5122, PJD5152, PJD5352
 • -33%
  Mã SP: 666 Cao áp máy chiếu Nec NP110, NP115, NP115G, NP115G3D Cao áp máy chiếu Nec NP110, NP115, NP115G, NP115G3D 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec NP110, NP115, NP115G, NP115G3D

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec NP110, NP115, NP115G, NP115G3D
 • -33%
  Mã SP: 667 Cao áp máy chiếu Nec V230X, V260, V260G, V260X Cao áp máy chiếu Nec V230X, V260, V260G, V260X 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec V230X, V260, V260G, V260X

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec V230X, V260, V260G, V260X
 • -33%
  Mã SP: 668 Cao áp máy chiếu Nec NP500, NP500W, NP500WS, NP510W, NP510WS Cao áp máy chiếu Nec NP500, NP500W, NP500WS, NP510W, NP510WS 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec NP500, NP500W, NP500WS, NP510W, NP510WS

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec NP500, NP500W, NP500WS, NP510W, NP510WS
 • -33%
  Mã SP: 669 Cao áp máy chiếu Nec NP600, NP600S, NP610, NP610S Cao áp máy chiếu Nec NP600, NP600S, NP610, NP610S 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec NP600, NP600S, NP610, NP610S

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec NP600, NP600S, NP610, NP610S
 • -53%
  Mã SP: 529 Cao áp máy chiếu Nec LT380, LT280, VT470, VT670, VT676 Cao áp máy chiếu Nec LT380, LT280, VT470, VT670, VT676 700.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Nec LT380, LT280, VT470, VT670, VT676

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Nec LT380, LT280, VT470, VT670, VT676 chính hãng, giá rẻ.
 • -47%
  Mã SP: 528 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB3EA, PT-LB3 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB3EA, PT-LB3 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB3EA, PT-LB3

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB3EA, PT-LB3 chính hãng giá rẻ.
 • -50%
  Mã SP: 500 Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-EX7, VPL-ES7, VPL-EW7, VPl-BW7 Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-EX7, VPL-ES7, VPL-EW7, VPl-BW7 600.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-EX7, VPL-ES7, VPL-EW7, VPl-BW7

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-EX7, VPL-ES7, VPL-EW7, VPl-BW7
 • -47%
  Mã SP: 499 Cao áp máy chiếu Mitsubishi XD520U, XD500ST, XD500UST, XD52U, XD53U, XD530U Cao áp máy chiếu Mitsubishi XD520U, XD500ST, XD500UST, XD52U, XD53U, XD530U 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Mitsubishi XD520U, XD500ST, XD500UST, XD52U, XD53U, XD530U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Mitsubishi XD520U, XD500ST, XD500UST, XD52U, XD53U, XD530U
 • -33%
  Mã SP: 498 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125, VPL-CX150, VPL-CX155, VPL-CW125 Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125, VPL-CX150, VPL-CX155, VPL-CW125 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125, VPL-CX150, VPL-CX155, VPL-CW125

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125, VPL-CX150, VPL-CX155, VPL-CW125
 • -40%
  Mã SP: 497 Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX120, VPL-EX130, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147 Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX120, VPL-EX130, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX120, VPL-EX130, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sony VPL-EX120, VPL-EX130, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147
 • -33%
  Mã SP: 496 Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL550, XL550U, XL1550 Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL550, XL550U, XL1550 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL550, XL550U, XL1550

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Mitsubishi XL550, XL550U, XL1550
 • -50%
  Mã SP: 495 Cao áp máy chiếu 3M X20 Cao áp máy chiếu 3M X20 500.000 đ 1.000.000 đ

  Cao áp máy chiếu 3M X20

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu 3M X20
 • -40%
  Mã SP: 494 Cao áp máy chiếu Vivitek H1080, H1081, H1082, H1085, H1086 Cao áp máy chiếu Vivitek H1080, H1081, H1082, H1085, H1086 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Vivitek H1080, H1081, H1082, H1085, H1086

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Vivitek H1080, H1081, H1082, H1085, H1086
 • -33%
  Mã SP: 493 Cao áp máy chiếu Optoma EX536, ES526, EX531, EX526, EW531, EW536 Cao áp máy chiếu Optoma EX536, ES526, EX531, EX526, EW531, EW536 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Optoma EX536, ES526, EX531, EX526, EW531, EW536

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Optoma EX536, ES526, EX531, EX526, EW531, EW536
 • -40%
  Mã SP: 509 Cao áp máy chiếu Optoma EX612, EX615, EW615, EH1020 Cao áp máy chiếu Optoma EX612, EX615, EW615, EH1020 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Optoma EX612, EX615, EW615, EH1020

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Optoma EX612, EX615, EW615, EH1020
 • -40%
  Mã SP: 510 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X505, CP-X505W, CP-X600, CP-X605, CP-X605W, CP-X608 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X505, CP-X505W, CP-X600, CP-X605, CP-X605W, CP-X608 900.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X505, CP-X505W, CP-X600, CP-X605, CP-X605W, CP-X608

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Hitachi CP-X505, CP-X505W, CP-X600, CP-X605, CP-X605W, CP-X608
 • -33%
  Mã SP: 526 Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S225, CP-S225A, CP-S225AT, CP-S225T, CP-S225W Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S225, CP-S225A, CP-S225AT, CP-S225T, CP-S225W 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S225, CP-S225A, CP-S225AT, CP-S225T, CP-S225W

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Hitachi CP-S225, CP-S225A, CP-S225AT, CP-S225T, CP-S225W chính hãng.
 • -53%
  Mã SP: 517 Cao áp máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L300WX, SP-L301, SP-L305 Cao áp máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L300WX, SP-L301, SP-L305 700.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L300WX, SP-L301, SP-L305

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L300WX, SP-L301, SP-L305
 • -47%
  Mã SP: 516 Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116 Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sanyo PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116
 • -47%
  Mã SP: 515 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51NT Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51NT 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51NT

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -53%
  Mã SP: 514 Cao áp máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U Cao áp máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U 700.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U
 • -50%
  Mã SP: 513 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-L720, PT-L520, PT-L730NT Cao áp máy chiếu Panasonic PT-L720, PT-L520, PT-L730NT 600.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-L720, PT-L520, PT-L730NT

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-L720, PT-L520, PT-L730NT
 • -42%
  Mã SP: 512 Cao áp máy chiếu Sharp PG-A10S, PG-A10X, PG-A10A, PG-A10XLS,PG-A10X/S Cao áp máy chiếu Sharp PG-A10S, PG-A10X, PG-A10A, PG-A10XLS,PG-A10X/S 700.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Sharp PG-A10S, PG-A10X, PG-A10A, PG-A10XLS,PG-A10X/S

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Sharp PG-A10S, PG-A10X, PG-A10A, PG-A10XLS,PG-A10X/S
 • -33%
  Mã SP: 511 Cao áp máy chiếu Panasonic PT-L735, PT-L735NT Cao áp máy chiếu Panasonic PT-L735, PT-L735NT 800.000 đ 1.200.000 đ

  Cao áp máy chiếu Panasonic PT-L735, PT-L735NT

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cao áp máy chiếu Panasonic PT-L735, PT-L735NT
 • -47%
  Mã SP: 925 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5226 Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5226 800.000 đ 1.500.000 đ

  Cao áp máy chiếu Viewsonic PJD5226

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

Tweet