GIAM GIA DICH VU TRAI 2
 • Mã SP: 1863 Màn hình quảng cáo treo tường 21.5 inch AVN-QC22WI Màn hình quảng cáo treo tường 21.5 inch AVN-QC22WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 21.5 inch AVN-QC22WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1861 Màn quảng cáo chân đứng 65 inch AVN-QC65SIW Màn quảng cáo chân đứng 65 inch AVN-QC65SIW Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 65 inch AVN-QC65SIW

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1862 Màn hình quảng cáo treo tường 19 inch AVN-QC19WI Màn hình quảng cáo treo tường 19 inch AVN-QC19WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 19 inch AVN-QC19WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1876 Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 43 inch AVN-QC43RI Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 43 inch AVN-QC43RI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 43 inch AVN-QC43RI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1864 Màn hình quảng cáo treo tường 24 inch AVN-QC24WI Màn hình quảng cáo treo tường 24 inch AVN-QC24WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 24 inch AVN-QC24WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1865 Màn hình quảng cáo treo tường 32inch AVN-QC32WI Màn hình quảng cáo treo tường 32inch AVN-QC32WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 32inch AVN-QC32WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1866 Màn hình quảng cáo treo tường 43 inch AVN-QC43WI Màn hình quảng cáo treo tường 43 inch AVN-QC43WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 43 inch AVN-QC43WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1867 Màn hình quảng cáo treo tường 49 inch AVN-QC49WI Màn hình quảng cáo treo tường 49 inch AVN-QC49WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 49 inch AVN-QC49WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1868 Màn hình quảng cáo treo tường 55 inch AVN-QC55WI Màn hình quảng cáo treo tường 55 inch AVN-QC55WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 55 inch AVN-QC55WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1869 Màn hình quảng cáo treo tường 65 inch AVN-QC65WI Màn hình quảng cáo treo tường 65 inch AVN-QC65WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 65 inch AVN-QC65WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1870 Màn hình quảng cáo treo tường 75 inch AVN-QC75WI Màn hình quảng cáo treo tường 75 inch AVN-QC75WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 75 inch AVN-QC75WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1875 Màn hình quảng cáo xoay 32 inch Màn hình quảng cáo xoay 32 inch Liên hệ

  Màn hình quảng cáo xoay 32 inch

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Khả năng xoay 360 độ cho các góc trình chiếu khác nhau theo ý thích. Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1860 Màn quảng cáo chân đứng 65 inch AVN-QC65SITW Màn quảng cáo chân đứng 65 inch AVN-QC65SITW Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 65 inch AVN-QC65SITW

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ Trang bị màn hình cảm ứng đa điểm Trang bị máy tính mini giúp nó có chức năng tương tự một máy tính All-in-one cỡ lớn
 • Mã SP: 1859 Màn quảng cáo chân đứng 65inch AVN-QC65SIT Màn quảng cáo chân đứng 65inch AVN-QC65SIT Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 65inch AVN-QC65SIT

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:ùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ Màn hình cảm ứng hồng ngoại 10 điểm
 • Mã SP: 1877 Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 55 inch AVN-QC55SI Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 55 inch AVN-QC55SI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 55 inch AVN-QC55SI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Khả năng xoay 360 độ cho các góc trình chiếu khác nhau theo ý thích. Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1845 Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SIT Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SIT Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SIT

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ Màn hình cảm ứng hồng ngoại đa điểm
 • Mã SP: 1848 Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SITW Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SITW Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SITW

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1849 Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SIW (Không cảm ứng - Windows) Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SIW (Không cảm ứng - Windows) Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SIW (Không cảm ứng - Windows)

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1850 Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SI Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SI Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1851 Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SIT Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SIT Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SIT

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1852 Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SITW Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SITW Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SITW

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1853 Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SIW (Không cảm ứng - Windows) Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SIW (Không cảm ứng - Windows) Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 49 inch AVN-QC49SIW (Không cảm ứng - Windows)

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ Hệ điều hành Windows giúp nó có tính năng như 1 máy tính All-in-one cỡ lớn
 • Mã SP: 1881 Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 50 inch AVN-QC50RITW Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 50 inch AVN-QC50RITW Liên hệ

  Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 50 inch AVN-QC50RITW

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Khả năng xoay 360 độ cho các góc trình chiếu khác nhau theo ý thích. Hệ điều hành Windows như một máy tính All in one cỡ lớn Chức năng cảm ứng giúp người dùng tương tác trực tiếp trên màn hình Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1855 Màn quảng cáo chân đứng 55inch AVN-QC55SIT Màn quảng cáo chân đứng 55inch AVN-QC55SIT Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 55inch AVN-QC55SIT

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1880 Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 43 inch AVN-QC43RITW Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 43 inch AVN-QC43RITW Liên hệ

  Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 43 inch AVN-QC43RITW

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Khả năng xoay 360 độ cho các góc trình chiếu khác nhau theo ý thích. Hệ điều hành Windows như một máy tính All in one cỡ lớn Chức năng cảm ứng giúp người dùng tương tác trực tiếp trên màn hình Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1879 Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 50 inch AVN-QC50RI Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 50 inch AVN-QC50RI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 50 inch AVN-QC50RI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Khả năng xoay 360 độ cho các góc trình chiếu khác nhau theo ý thích. Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1872 Màn hình quảng cáo treo tường 27 inch AVN-QC27WI Màn hình quảng cáo treo tường 27 inch AVN-QC27WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 27 inch AVN-QC27WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1871 Màn hình quảng cáo treo tường 86 inch AVN-QC86WI Màn hình quảng cáo treo tường 86 inch AVN-QC86WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 86 inch AVN-QC86WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1882 Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 55 inch AVN-QC55RITW Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 55 inch AVN-QC55RITW Liên hệ

  Màn hình quảng cáo chân đứng xoay 55 inch AVN-QC55RITW

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Khả năng xoay 360 độ cho các góc trình chiếu khác nhau theo ý thích. Hệ điều hành Windows như một máy tính All in one cỡ lớn Chức năng cảm ứng giúp người dùng tương tác trực tiếp trên màn hình Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1854 Màn quảng cáo chân đứng 55 inch AVN-QC55SI Màn quảng cáo chân đứng 55 inch AVN-QC55SI Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 55 inch AVN-QC55SI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1858 Màn quảng cáo chân đứng 65 inch AVN-QC65SI Màn quảng cáo chân đứng 65 inch AVN-QC65SI 33.770.000 đ

  Màn quảng cáo chân đứng 65 inch AVN-QC65SI

  Giá bán: 33.770.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1857 Màn quảng cáo chân đứng 55 inch AVN-QC55SIW (Không cảm ứng - Windows) Màn quảng cáo chân đứng 55 inch AVN-QC55SIW (Không cảm ứng - Windows) Liên hệ

  Màn quảng cáo chân đứng 55 inch AVN-QC55SIW (Không cảm ứng - Windows)

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1856 Màn quảng cáo chân đứng 55 inch AVN-QC55SITW Màn quảng cáo chân đứng 55 inch AVN-QC55SITW 32.500.000 đ

  Màn quảng cáo chân đứng 55 inch AVN-QC55SITW

  Giá bán: 32.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ Màn hình cảm ứng đa điểm Trang bị thêm mini PC Core i3 khiến nó trở thành máy tính All-in-one cỡ lớn
 • Mã SP: 1844 Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SI Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SI 17.990.000 đ

  Màn quảng cáo chân đứng 43 inch AVN-QC43SI

  Giá bán: 17.990.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

Tweet