GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -28%
  Mã SP: 1769 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP132 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP132 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP132

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
  EIKI LC-XBL20, LC-XBL25, LC-XBL30
 • -41%
  Mã SP: 1463 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP103 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP103 2.250.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP103

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.250.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP103
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC XU100, PLC XU110
 • -34%
  Mã SP: 1464 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP142 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP142 1.900.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP142

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP142
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WK2500 / PLC-XD2200 / PLC-XD2600 / PLC-XE34 / PLC-XK2200 / PLC-XK2600 / PLC-XK3010
 • -31%
  Mã SP: 1467 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP131 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP131 2.400.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP131

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP131
  * Công suất: 225 W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WXU300, PLC-XU305, PLC-XU300, PLC-XU350A, PLC-XU355, PLC-XU350, PLC-XU300A, LC-XB100, PLC-XU301, LC-XB200, LC-XB100A
 • -43%
  Mã SP: 1456 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP115 Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP115 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo LMP115

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP115
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: LP-XU88 / LP-XU88W / PLC-XU75 / PLC-XU78 / PLC-XU88 / PLC-XU88W
 • -44%
  Mã SP: 574 Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP111 Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP111 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP111

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -34%
  Mã SP: 1428 Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP55 Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP55 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP55

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP55
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU48 / PLC-XU58 / PLC-XU55 / PLC-XU51 / PLC-XU50 / PLC-XU47/ PLC-XU25/ PLC-XU61
 • -28%
  Mã SP: 1771 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250K Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250K 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW250K

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -28%
  Mã SP: 1770 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200K Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200K 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XW200K

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP132
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SANYO PLC-XW200, PLC-XW200K, PLC-XW250, PLC-XW250K, PLC-XW300, PLC-XR201, PLC-XR301, PLC-XR251
 • -43%
  Mã SP: 1461 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU100 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU100 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU100

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP103
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC XU100, PLC XU110
 • -43%
  Mã SP: 1462 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU110 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU110 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU110

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP103
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC XU100, PLC XU110
 • -34%
  Mã SP: 1466 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XD2600 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XD2600 1.900.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XD2600

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP142
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WK2500 / PLC-XD2200 / PLC-XD2600 / PLC-XE34 / PLC-XK2200 / PLC-XK2600 / PLC-XK3010
 • -34%
  Mã SP: 1465 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XD2200 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XD2200 1.900.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XD2200

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP142
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WK2500 / PLC-XD2200 / PLC-XD2600 / PLC-XE34 / PLC-XK2200 / PLC-XK2600 / PLC-XK3010
 • -31%
  Mã SP: 1468 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU300 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU300 2.400.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU300

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP131
  * Công suất: 225 W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WXU300, PLC-XU305, PLC-XU300, PLC-XU350A, PLC-XU355, PLC-XU350, PLC-XU300A, LC-XB100, PLC-XU301, LC-XB200, LC-XB100A
 • -31%
  Mã SP: 1469 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU301 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU301 2.400.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU301

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP131
  * Công suất: 225 W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WXU300, PLC-XU305, PLC-XU300, PLC-XU350A, PLC-XU355, PLC-XU350, PLC-XU300A, LC-XB100, PLC-XU301, LC-XB200, LC-XB100A
 • -31%
  Mã SP: 1470 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU305 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU305 2.400.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU305

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP131
  * Công suất: 225 W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WXU300, PLC-XU305, PLC-XU300, PLC-XU350A, PLC-XU355, PLC-XU350, PLC-XU300A, LC-XB100, PLC-XU301, LC-XB200, LC-XB100A
 • -31%
  Mã SP: 1471 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU350 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU350 2.400.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU350

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP131
  * Công suất: 225 W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WXU300, PLC-XU305, PLC-XU300, PLC-XU350A, PLC-XU355, PLC-XU350, PLC-XU300A, LC-XB100, PLC-XU301, LC-XB200, LC-XB100A
 • -31%
  Mã SP: 1472 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU355 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU355 2.400.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU355

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP131
  * Công suất: 225 W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WXU300, PLC-XU305, PLC-XU300, PLC-XU350A, PLC-XU355, PLC-XU350, PLC-XU300A, LC-XB100, PLC-XU301, LC-XB200, LC-XB100A
 • -31%
  Mã SP: 1473 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU3001 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU3001 2.400.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU3001

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP131
  * Công suất: 225 W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-WXU300, PLC-XU305, PLC-XU300, PLC-XU350A, PLC-XU355, PLC-XU350, PLC-XU300A, LC-XB100, PLC-XU301, LC-XB200, LC-XB100A
 • -43%
  Mã SP: 1457 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU75 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU75 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU75

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP115
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: LP-XU88 / LP-XU88W / PLC-XU75 / PLC-XU78 / PLC-XU88 / PLC-XU88W
 • -43%
  Mã SP: 1458 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU78 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU78 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU78

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP115
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: LP-XU88 / LP-XU88W / PLC-XU75 / PLC-XU78 / PLC-XU88 / PLC-XU88W
 • -43%
  Mã SP: 1459 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU88 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU88 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU88

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP115
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: LP-XU88 / LP-XU88W / PLC-XU75 / PLC-XU78 / PLC-XU88 / PLC-XU88W
 • -43%
  Mã SP: 1460 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU88W Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU88W 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU88W

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA_LMP115
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: LP-XU88 / LP-XU88W / PLC-XU75 / PLC-XU78 / PLC-XU88 / PLC-XU88W
 • -44%
  Mã SP: 625 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WU3800 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WU3800 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WU3800

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -44%
  Mã SP: 1449 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU105 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU105 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU105

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -44%
  Mã SP: 1450 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU106 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU106 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU106

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -44%
  Mã SP: 1451 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU115 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU115 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU115

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -44%
  Mã SP: 1452 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU116 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU116 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU116

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -44%
  Mã SP: 1453 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WXU30 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WXU30 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WXU30

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -44%
  Mã SP: 1454 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WXU3ST Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WXU3ST 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WXU3ST

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -44%
  Mã SP: 1455 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WXU700 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WXU700 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-WXU700

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -44%
  Mã SP: 626 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU101 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU101 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU101

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -44%
  Mã SP: 627 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU111 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU111 2.500.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU111

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP111
  * Công suất: 275 W NSH
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU101, PLC-XU105, PLC-XU106, PLC-XU111, PLC-XU115, PLC-XU116, PLC-WU3800, PLC-WXU30, PLC-WXU3ST, PLC-WXU700
 • -34%
  Mã SP: 1444 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU58 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU58 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU58

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP55
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU48 / PLC-XU58 / PLC-XU55 / PLC-XU51 / PLC-XU50 / PLC-XU47/ PLC-XU25/ PLC-XU61
 • -34%
  Mã SP: 1443 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU55 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU55 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU55

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP55
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU48 / PLC-XU58 / PLC-XU55 / PLC-XU51 / PLC-XU50 / PLC-XU47/ PLC-XU25/ PLC-XU61
 • -34%
  Mã SP: 1445 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU61 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU61 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU61

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP55
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU48 / PLC-XU58 / PLC-XU55 / PLC-XU51 / PLC-XU50 / PLC-XU47/ PLC-XU25/ PLC-XU61
 • -34%
  Mã SP: 1440 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU48 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU48 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU48

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP55
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU48 / PLC-XU58 / PLC-XU55 / PLC-XU51 / PLC-XU50 / PLC-XU47/ PLC-XU25/ PLC-XU61
 • -34%
  Mã SP: 1439 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU47 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU47 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU47

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP55
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU48 / PLC-XU58 / PLC-XU55 / PLC-XU51 / PLC-XU50 / PLC-XU47/ PLC-XU25/ PLC-XU61
 • -34%
  Mã SP: 1441 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU50 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU50 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU50

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP55
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU48 / PLC-XU58 / PLC-XU55 / PLC-XU51 / PLC-XU50 / PLC-XU47/ PLC-XU25/ PLC-XU61
 • -34%
  Mã SP: 1442 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU51 Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU51 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU51

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: POA-LMP55
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PLC-XU48 / PLC-XU58 / PLC-XU55 / PLC-XU51 / PLC-XU50 / PLC-XU47/ PLC-XU25/ PLC-XU61

Tweet