GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -28%
  Mã SP: 1582 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-092 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-092 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-092

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-092
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5153, PJD5155, PJD5255, PJD5353, PJD6350
 • -28%
  Mã SP: 1588 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-078 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-078 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-078

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -40%
  Mã SP: 1596 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-079 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-079 2.100.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-079

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-079
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD7820HD PJD7822HDL
 • -40%
  Mã SP: 1599 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-082 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-082 2.100.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-082

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-082
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD8353S, PJD8353S 1W, PJD8653S, PJD8653WS, PJD8653WS-1W
 • -28%
  Mã SP: 1602 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-083 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-083 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-083

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-083
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5232, PJD5234
 • -33%
  Mã SP: 1604 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-076 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-076 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-076

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-076
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic Pro8600 PRO8520HD
 • -33%
  Mã SP: 1607 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-059 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-059 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-059

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-059
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic Pro8400, Pro8500, Pro8450W, Pro8450
 • -28%
  Mã SP: 1611 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-061 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-061 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-061

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-061
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC Pro8200 , Pro8300
 • -28%
  Mã SP: 1614 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-071 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-071 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-071

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-071
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6253, PJD6383, PJD6383s, PJD6553w, PJD6683w, PJD6683ws
 • -28%
  Mã SP: 1619 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-084 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-084 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-084

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-084
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6544W PJD6345 PJD5483s
 • -28%
  Mã SP: 1622 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-085 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-085 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-085

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-085
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5533W PJD6543W
 • -28%
  Mã SP: 908 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-034 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-034 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-034

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-034
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic PJ551D, PJ557D, PJ559D, PJ559DC, PJD6220
 • -36%
  Mã SP: 586 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-070 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-070 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-070

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-070
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic PJD5126, PJD6213, PJD6223, PJD6353, VS14295
 • -36%
  Mã SP: 905 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-077 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-077 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic RLC-077

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-077
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PJD5226,PJD5226V, PJD5226W
 • -28%
  Mã SP: 1587 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6350 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6350 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6350

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-092
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5153, PJD5155, PJD5255, PJD5353, PJD6350
 • -28%
  Mã SP: 1586 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5353 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5353 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5353

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-092
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5153, PJD5155, PJD5255, PJD5353, PJD6350
 • -28%
  Mã SP: 1585 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5255 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5255 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5255

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-092
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5153, PJD5155, PJD5255, PJD5353, PJD6350
 • -28%
  Mã SP: 1584 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5155 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5155 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5155

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-092
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5153, PJD5155, PJD5255, PJD5353, PJD6350
 • -28%
  Mã SP: 1583 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5153 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5153 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5153

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-092
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5153, PJD5155, PJD5255, PJD5353, PJD6350
 • -28%
  Mã SP: 1592 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5234 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5234 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5234

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1591 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1590 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5134 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5134 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5134

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1589 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5132 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5132 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5132

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -40%
  Mã SP: 1598 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HDL Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HDL 2.100.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HDL

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-079
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD7820HD PJD7822HDL
 • -40%
  Mã SP: 1601 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8653 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8653 2.100.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8653

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-082
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD8353S, PJD8353S 1W, PJD8653S, PJD8653WS, PJD8653WS-1W
 • -40%
  Mã SP: 1600 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8353S Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8353S 2.100.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8353S

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-082
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD8353S, PJD8353S 1W, PJD8653S, PJD8653WS, PJD8653WS-1W
 • -28%
  Mã SP: 1603 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-083
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5232, PJD5234
 • -33%
  Mã SP: 1606 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8520HD Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8520HD 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8520HD

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-076
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic Pro8600 PRO8520HD
 • -33%
  Mã SP: 1605 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8600 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8600 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8600

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-076
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic Pro8600 PRO8520HD
 • -28%
  Mã SP: 1618 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6683W Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6683W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6683W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-071
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6253, PJD6383, PJD6383s, PJD6553w, PJD6683w, PJD6683ws
 • -28%
  Mã SP: 1617 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6553W Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6553W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6553W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-071
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6253, PJD6383, PJD6383s, PJD6553w, PJD6683w, PJD6683ws
 • -28%
  Mã SP: 1616 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6253 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6253 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6253

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-071
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6253, PJD6383, PJD6383s, PJD6553w, PJD6683w, PJD6683ws
 • -28%
  Mã SP: 1615 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6383 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6383 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6383

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-071
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6253, PJD6383, PJD6383s, PJD6553w, PJD6683w, PJD6683ws
 • -28%
  Mã SP: 1620 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6345 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6345 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6345

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-084
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6544W PJD6345 PJD5483s
 • -28%
  Mã SP: 1621 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6344 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6344 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6344

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-084
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6544W PJD6345 PJD5483s
 • -28%
  Mã SP: 1623 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5533W Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5533W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5533W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-085
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5533W PJD6543W
 • -28%
  Mã SP: 907 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJ557D Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJ557D 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJ557D

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-034
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic PJ551D, PJ557D, PJ559D, PJ559DC, PJD6220
 • -36%
  Mã SP: 607 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6213 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6213 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6213

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-070
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic PJD5126, PJD6213, PJD6223, PJD6353, VS14295
 • -36%
  Mã SP: 606 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5126 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5126 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5126

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-070
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic PJD5126, PJD6213, PJD6223, PJD6353, VS14295
 • -36%
  Mã SP: 904 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5226 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5226 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5226

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-077
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: PJD5226,PJD5226V, PJD5226W

Tweet