GIAM GIA DICH VU TRAI 2
 • -13%
  Mã SP: 353 Màn chiếu treo tường 100 inch (70x70) Màn chiếu treo tường 100 inch (70x70) 700.000 đ 800.000 đ

  Màn chiếu treo tường 100 inch (70x70)

  Giá thị trường: 800.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 70"x70" (1,78m x 1,78m) Đường chéo: 100" (2,54m)
 • -22%
  Mã SP: 248 Màn chiếu ba chân 84 inch (60x60) Màn chiếu ba chân 84 inch (60x60) 700.000 đ 900.000 đ

  Màn chiếu ba chân 84 inch (60x60)

  Giá thị trường: 900.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 60x60 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 1,52m x 1,52m Đường chéo: 84 inch
 • -10%
  Mã SP: 360 Màn chiếu điện 84 inch (60x60) Màn chiếu điện 84 inch (60x60) 1.350.000 đ 1.500.000 đ

  Màn chiếu điện 84 inch (60x60)

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.350.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 84 inch Tỷ lệ 1:1 Kích thước 60"x60" (1,52mx1,52m) Đường chéo: 84" (2,13m)
 • -12%
  Mã SP: 359 Màn chiếu treo tường tự cuốn 140 inch (96x96) Màn chiếu treo tường tự cuốn 140 inch (96x96) 1.500.000 đ 1.700.000 đ

  Màn chiếu treo tường tự cuốn 140 inch (96x96)

  Giá thị trường: 1.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 96"x96" (2,44mx2,44m) Đường chéo: 140" (3,55m) Tự cuốn màn từ từ không cần giữ
 • -21%
  Mã SP: 358 Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch (84x84) Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch (84x84) 1.100.000 đ 1.400.000 đ

  Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch (84x84)

  Giá thị trường: 1.400.000 VNĐ
  Giá bán: 1.100.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 84"x84" (2,13mx2,13m) Đường chéo: 120" (3,05m) Tự cuốn màn từ từ không cần giữ
 • -11%
  Mã SP: 357 Màn chiếu treo tường tự cuốn 100 inch (70x70) Màn chiếu treo tường tự cuốn 100 inch (70x70) 800.000 đ 900.000 đ

  Màn chiếu treo tường tự cuốn 100 inch (70x70)

  Giá thị trường: 900.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 70"x70" (1,78mx1,78m) Đường chéo: 100" (2,54m) Tự cuốn màn từ từ không cần giữ
 • -12%
  Mã SP: 356 Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch Wide (96x72) Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch Wide (96x72) 1.500.000 đ 1.700.000 đ

  Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch Wide (96x72)

  Giá thị trường: 1.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 4:3 Kích thước 96"x72" (2,44mx1,83m) Đường chéo: 120" (3,05m) Tự cuốn màn từ từ không cần giữ
 • -13%
  Mã SP: 355 Màn chiếu treo tường 140 inch (96x96) Màn chiếu treo tường 140 inch (96x96) 1.300.000 đ 1.500.000 đ

  Màn chiếu treo tường 140 inch (96x96)

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.300.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 96"x96" (2,44mx2,44m) Đường chéo: 140" (3,55m)
 • -18%
  Mã SP: 354 Màn chiếu treo tường 120 inch (84x84) Màn chiếu treo tường 120 inch (84x84) 990.000 đ 1.200.000 đ

  Màn chiếu treo tường 120 inch (84x84)

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 990.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 84"x84" (2,13mx2,13m) Đường chéo: 120" (3,05m)
 • -13%
  Mã SP: 361 Màn chiếu điện 100 inch (70x70) Màn chiếu điện 100 inch (70x70) 1.400.000 đ 1.600.000 đ

  Màn chiếu điện 100 inch (70x70)

  Giá thị trường: 1.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.400.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 100 inch Tỷ lệ 1:1 Kích thước 70"x70" (1,78mx781,9m) Đường chéo: 100" (2,54m)
 • -14%
  Mã SP: 364 Màn chiếu điện 120 inch Wide (96x72) Màn chiếu điện 120 inch Wide (96x72) 1.890.000 đ 2.200.000 đ

  Màn chiếu điện 120 inch Wide (96x72)

  Giá thị trường: 2.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.890.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 120 inch Tỷ lệ 4:3 Kích thước 96"x72" (2,44mx1,82m) Đường chéo: 120" (3,05m)
 • -13%
  Mã SP: 249 Màn chiếu ba chân 100 inch (70x70) Màn chiếu ba chân 100 inch (70x70) 700.000 đ 800.000 đ

  Màn chiếu ba chân 100 inch (70x70)

  Giá thị trường: 800.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 70x70 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 1,78m x 1,78m Đường chéo: 100 inch
 • -20%
  Mã SP: 250 Màn chiếu ba chân 120 inch ( 84x84 ) Màn chiếu ba chân 120 inch ( 84x84 ) 1.200.000 đ 1.500.000 đ

  Màn chiếu ba chân 120 inch ( 84x84 )

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 84x84 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 2,13m x 2,13m Đường chéo: 120 inch
 • -11%
  Mã SP: 251 Màn chiếu ba chân 140 inch (96x96) Màn chiếu ba chân 140 inch (96x96) 1.600.000 đ 1.800.000 đ

  Màn chiếu ba chân 140 inch (96x96)

  Giá thị trường: 1.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 96x96 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 2,44m x 2,44m Đường chéo: 140 inch
 • -16%
  Mã SP: 252 Màn chiếu ba chân 120 inch (96x72) Màn chiếu ba chân 120 inch (96x72) 1.550.000 đ 1.850.000 đ

  Màn chiếu ba chân 120 inch (96x72)

  Giá thị trường: 1.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.550.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 96x72 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 2,44m x 1,83m Đường chéo: 120 inch
 • -12%
  Mã SP: 367 Màn chiếu điện 200 inch Wide(160x120) Màn chiếu điện 200 inch Wide(160x120) 7.500.000 đ 8.500.000 đ

  Màn chiếu điện 200 inch Wide(160x120)

  Giá thị trường: 8.500.000 VNĐ
  Giá bán: 7.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện Electric Dalite 200" ELECTRIC DALITE (160” x 120”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 200" Kích thước (dimensions) 4.07x3.05m
 • -13%
  Mã SP: 366 Màn chiếu điện 180 inch Wide(144x108) Màn chiếu điện 180 inch Wide(144x108) 6.500.000 đ 7.500.000 đ

  Màn chiếu điện 180 inch Wide(144x108)

  Giá thị trường: 7.500.000 VNĐ
  Giá bán: 6.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu motor điện 180" Tỷ lệ: 4:3 Kích thước trình chiếu: 3,6m x 2,75 Đường chéo: 180 inch
 • Mã SP: 365 Màn chiếu điện 150 inch Wide(120x90) Màn chiếu điện 150 inch Wide(120x90) Liên hệ

  Màn chiếu điện 150 inch Wide(120x90)

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 150 inch Tỷ lệ 4:3 Kích thước 120"x90" (3,05mx2,29m) Đường chéo: 150" (3,81m)
 • -22%
  Mã SP: 352 Màn chiếu treo tường 84 inch (60x60) Màn chiếu treo tường 84 inch (60x60) 700.000 đ 900.000 đ

  Màn chiếu treo tường 84 inch (60x60)

  Giá thị trường: 900.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chất liệu: Vải Matte white Tỷ lệ 1:1 Kích thước 60"x60" (1,52mx1,52m) Đường chéo: 84" (2,13m)
 • Mã SP: 332 Dây cáp máy chiếu VGA 10m Unitek Y-C506A Dây cáp máy chiếu VGA 10m Unitek Y-C506A Liên hệ

  Dây cáp máy chiếu VGA 10m Unitek Y-C506A

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 10m màu đen chính hãng Unitek Y-C506A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • Mã SP: 340 Dây cáp máy chiếu VGA 10m Bumblebee V404 Dây cáp máy chiếu VGA 10m Bumblebee V404 Liên hệ

  Dây cáp máy chiếu VGA 10m Bumblebee V404

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 10m màu xám chính hãng Bumblebee V404, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • Mã SP: 346 Dây cáp máy chiếu VGA 10m TV10 Dây cáp máy chiếu VGA 10m TV10 Liên hệ

  Dây cáp máy chiếu VGA 10m TV10

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Dây cable VGA 10m, màu trắng sữa, hai đầu xanh, có cục chống nhiễu đảm bảo truyển tín hiệu tốt.
 • -17%
  Mã SP: 368 Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra 500.000 đ 600.000 đ

  Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra

  Giá thị trường: 600.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bộ chia HDMI 1 ra 2 cổng HDMI Bộ chia HDMI Splitter 2. Giao diện HDMI với phiên bản 1.3B ,Hỗ trơ 8bit,10bit, và 12bit deep color per channel , Độ phân giải 165Mhz đến 340 Mhz, DHCP ready, hỗ trợ Full HD 1080P
 • -8%
  Mã SP: 369 Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra chính hãng MT-VIKI Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra chính hãng MT-VIKI 600.000 đ 650.000 đ

  Bộ chia HDMI 1 vào 2 ra chính hãng MT-VIKI

  Giá thị trường: 650.000 VNĐ
  Giá bán: 600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bán bộ chia cổng HDMI 1 ra 2 chuẩn 1.3b MT-VIKI MT-SP102M giá rẻ, Chia tin hiệu HDMI từ 1 ra 2, Đầu vào một cổng HDMI, Đầu ra 2 cổng HDMI, Cáp HDMI chuẩn 1.3B, Hỗ trợ Full HD 1080P
 • -9%
  Mã SP: 377 Bộ chia HDMI 1 ra 8 cổng HDMI MT-VIKI 1.4 Bộ chia HDMI 1 ra 8 cổng HDMI MT-VIKI 1.4 1.550.000 đ 1.700.000 đ

  Bộ chia HDMI 1 ra 8 cổng HDMI MT-VIKI 1.4

  Giá thị trường: 1.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.550.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bán Bộ chia HDMI 1 ra 8 cổng HDMI MT-VIKI Full HD 1080 Bộ chia HDMI 1 Splitter 8. Giao diện HDMI với phiên bản 1.3B , Hỗ trơ 8bit, 10bit, và 12bit deep color per channel , Độ phân giải 165Mhz đến 340 Mhz, DHCP ready, hỗ trợ Full HD 1
 • -25%
  Mã SP: 345 Dây cáp máy chiếu VGA 5m TV05 Dây cáp máy chiếu VGA 5m TV05 120.000 đ 160.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 5m TV05

  Giá thị trường: 160.000 VNĐ
  Giá bán: 120.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Dây cable VGA 5m, màu trắng sữa, hai đầu xanh, có cục chống nhiễu đảm bảo truyển tín hiệu tốt.
 • -15%
  Mã SP: 347 Dây cáp máy chiếu VGA 15m TV15 Dây cáp máy chiếu VGA 15m TV15 280.000 đ 330.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 15m TV15

  Giá thị trường: 330.000 VNĐ
  Giá bán: 280.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Dây cable VGA 15m, màu trắng sữa, hai đầu xanh, có cục chống nhiễu đảm bảo truyển tín hiệu tốt.
 • -13%
  Mã SP: 348 Dây cáp máy chiếu VGA 20m TV20 Dây cáp máy chiếu VGA 20m TV20 350.000 đ 400.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 20m TV20

  Giá thị trường: 400.000 VNĐ
  Giá bán: 350.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Dây cable VGA 20m, màu trắng sữa, hai đầu xanh, có cục chống nhiễu đảm bảo truyển tín hiệu tốt.
 • -3%
  Mã SP: 342 Dây cáp máy chiếu VGA 20m Bumblebee V406 Dây cáp máy chiếu VGA 20m Bumblebee V406 350.000 đ 360.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 20m Bumblebee V406

  Giá thị trường: 360.000 VNĐ
  Giá bán: 350.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 20m màu xám chính hãng Bumblebee V406, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -2%
  Mã SP: 344 Dây cáp máy chiếu VGA 30m Bumblebee V408 Dây cáp máy chiếu VGA 30m Bumblebee V408 520.000 đ 530.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 30m Bumblebee V408

  Giá thị trường: 530.000 VNĐ
  Giá bán: 520.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 30m màu xám chính hãng Bumblebee V408, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -10%
  Mã SP: 329 Dây cáp máy chiếu VGA 3m Unitek Y-C504A Dây cáp máy chiếu VGA 3m Unitek Y-C504A 180.000 đ 200.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 3m Unitek Y-C504A

  Giá thị trường: 200.000 VNĐ
  Giá bán: 180.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 3m màu đen chính hãng Unitek Y-C504A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280
 • -25%
  Mã SP: 330 Dây cáp máy chiếu VGA 1,8m Unitek Y-C503A Dây cáp máy chiếu VGA 1,8m Unitek Y-C503A 90.000 đ 120.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 1,8m Unitek Y-C503A

  Giá thị trường: 120.000 VNĐ
  Giá bán: 90.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 1,5m màu đen chính hãng Unitek Y-C503A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -16%
  Mã SP: 331 Dây cáp máy chiếu VGA 5m Unitek Y-C505A Dây cáp máy chiếu VGA 5m Unitek Y-C505A 210.000 đ 250.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 5m Unitek Y-C505A

  Giá thị trường: 250.000 VNĐ
  Giá bán: 210.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 5m màu đen chính hãng Unitek Y-C505A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -11%
  Mã SP: 335 Dây cáp máy chiếu VGA 25m Unitek Y-C509A Dây cáp máy chiếu VGA 25m Unitek Y-C509A 490.000 đ 550.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 25m Unitek Y-C509A

  Giá thị trường: 550.000 VNĐ
  Giá bán: 490.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 25m màu đen chính hãng Unitek Y-C509A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -3%
  Mã SP: 336 Dây cáp máy chiếu VGA 30m Unitek Y-C510A Dây cáp máy chiếu VGA 30m Unitek Y-C510A 570.000 đ 590.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 30m Unitek Y-C510A

  Giá thị trường: 590.000 VNĐ
  Giá bán: 570.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 30m màu đen chính hãng Unitek Y-C510A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -11%
  Mã SP: 337 Dây cáp máy chiếu VGA 1,5m Bumblebee V401 Dây cáp máy chiếu VGA 1,5m Bumblebee V401 80.000 đ 90.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 1,5m Bumblebee V401

  Giá thị trường: 90.000 VNĐ
  Giá bán: 80.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 1,5m màu xám chính hãng Bumblebee V403, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -2%
  Mã SP: 343 Dây cáp máy chiếu VGA 25m Bumblebee V407 Dây cáp máy chiếu VGA 25m Bumblebee V407 440.000 đ 450.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 25m Bumblebee V407

  Giá thị trường: 450.000 VNĐ
  Giá bán: 440.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 25m màu xám chính hãng Bumblebee V407, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -10%
  Mã SP: 339 Dây cáp máy chiếu VGA 5m Bumblebee V403 Dây cáp máy chiếu VGA 5m Bumblebee V403 190.000 đ 210.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 5m Bumblebee V403

  Giá thị trường: 210.000 VNĐ
  Giá bán: 190.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 5m màu xám chính hãng Bumblebee V403, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -5%
  Mã SP: 341 Dây cáp máy chiếu VGA 15m Bumblebee V405 Dây cáp máy chiếu VGA 15m Bumblebee V405 295.000 đ 310.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 15m Bumblebee V405

  Giá thị trường: 310.000 VNĐ
  Giá bán: 295.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 15m màu xám chính hãng Bumblebee V405, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -19%
  Mã SP: 338 Dây cáp máy chiếu VGA 3m Bumblebee V402 Dây cáp máy chiếu VGA 3m Bumblebee V402 130.000 đ 160.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 3m Bumblebee V402

  Giá thị trường: 160.000 VNĐ
  Giá bán: 130.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 3m màu xám chính hãng Bumblebee V402, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...

Tweet