GIAM GIA DICH VU TRAI 2
 • -13%
  Mã SP: 353 Màn chiếu treo tường 100 inch (70x70) Màn chiếu treo tường 100 inch (70x70) 700.000 đ 800.000 đ

  Màn chiếu treo tường 100 inch (70x70)

  Giá thị trường: 800.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 70"x70" (1,78m x 1,78m) Đường chéo: 100" (2,54m)
 • -22%
  Mã SP: 248 Màn chiếu ba chân 84 inch (60x60) Màn chiếu ba chân 84 inch (60x60) 700.000 đ 900.000 đ

  Màn chiếu ba chân 84 inch (60x60)

  Giá thị trường: 900.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 60x60 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 1,52m x 1,52m Đường chéo: 84 inch
 • -12%
  Mã SP: 359 Màn chiếu treo tường tự cuốn 140 inch (96x96) Màn chiếu treo tường tự cuốn 140 inch (96x96) 1.500.000 đ 1.700.000 đ

  Màn chiếu treo tường tự cuốn 140 inch (96x96)

  Giá thị trường: 1.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 96"x96" (2,44mx2,44m) Đường chéo: 140" (3,55m) Tự cuốn màn từ từ không cần giữ
 • -10%
  Mã SP: 360 Màn chiếu điện 84 inch (60x60) Màn chiếu điện 84 inch (60x60) 1.350.000 đ 1.500.000 đ

  Màn chiếu điện 84 inch (60x60)

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.350.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 84 inch Tỷ lệ 1:1 Kích thước 60"x60" (1,52mx1,52m) Đường chéo: 84" (2,13m)
 • -13%
  Mã SP: 361 Màn chiếu điện 100 inch (70x70) Màn chiếu điện 100 inch (70x70) 1.400.000 đ 1.600.000 đ

  Màn chiếu điện 100 inch (70x70)

  Giá thị trường: 1.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.400.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 100 inch Tỷ lệ 1:1 Kích thước 70"x70" (1,78mx781,9m) Đường chéo: 100" (2,54m)
 • -11%
  Mã SP: 362 Màn chiếu điện 120 inch (84x84) Màn chiếu điện 120 inch (84x84) 1.700.000 đ 1.900.000 đ

  Màn chiếu điện 120 inch (84x84)

  Giá thị trường: 1.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 120 inch Tỷ lệ 1:1 Kích thước 84"x84" (2,13mx2,13m) Đường chéo: 120" (3,05m)
 • -14%
  Mã SP: 363 Màn chiếu điện 140 inch (96x96) Màn chiếu điện 140 inch (96x96) 1.890.000 đ 2.200.000 đ

  Màn chiếu điện 140 inch (96x96)

  Giá thị trường: 2.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.890.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 140 inch Tỷ lệ 1:1 Kích thước 96"x96" (2,44m x 2,44m) Đường chéo: 140" (3,55m)
 • -14%
  Mã SP: 364 Màn chiếu điện 120 inch Wide (96x72) Màn chiếu điện 120 inch Wide (96x72) 1.890.000 đ 2.200.000 đ

  Màn chiếu điện 120 inch Wide (96x72)

  Giá thị trường: 2.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.890.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 120 inch Tỷ lệ 4:3 Kích thước 96"x72" (2,44mx1,82m) Đường chéo: 120" (3,05m)
 • Mã SP: 365 Màn chiếu điện 150 inch Wide(120x90) Màn chiếu điện 150 inch Wide(120x90) Liên hệ

  Màn chiếu điện 150 inch Wide(120x90)

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện 150 inch Tỷ lệ 4:3 Kích thước 120"x90" (3,05mx2,29m) Đường chéo: 150" (3,81m)
 • -13%
  Mã SP: 366 Màn chiếu điện 180 inch Wide(144x108) Màn chiếu điện 180 inch Wide(144x108) 6.500.000 đ 7.500.000 đ

  Màn chiếu điện 180 inch Wide(144x108)

  Giá thị trường: 7.500.000 VNĐ
  Giá bán: 6.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu motor điện 180" Tỷ lệ: 4:3 Kích thước trình chiếu: 3,6m x 2,75 Đường chéo: 180 inch
 • -21%
  Mã SP: 358 Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch (84x84) Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch (84x84) 1.100.000 đ 1.400.000 đ

  Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch (84x84)

  Giá thị trường: 1.400.000 VNĐ
  Giá bán: 1.100.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 84"x84" (2,13mx2,13m) Đường chéo: 120" (3,05m) Tự cuốn màn từ từ không cần giữ
 • -11%
  Mã SP: 357 Màn chiếu treo tường tự cuốn 100 inch (70x70) Màn chiếu treo tường tự cuốn 100 inch (70x70) 800.000 đ 900.000 đ

  Màn chiếu treo tường tự cuốn 100 inch (70x70)

  Giá thị trường: 900.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 70"x70" (1,78mx1,78m) Đường chéo: 100" (2,54m) Tự cuốn màn từ từ không cần giữ
 • -13%
  Mã SP: 249 Màn chiếu ba chân 100 inch (70x70) Màn chiếu ba chân 100 inch (70x70) 700.000 đ 800.000 đ

  Màn chiếu ba chân 100 inch (70x70)

  Giá thị trường: 800.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 70x70 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 1,78m x 1,78m Đường chéo: 100 inch
 • -20%
  Mã SP: 250 Màn chiếu ba chân 120 inch ( 84x84 ) Màn chiếu ba chân 120 inch ( 84x84 ) 1.200.000 đ 1.500.000 đ

  Màn chiếu ba chân 120 inch ( 84x84 )

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 84x84 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 2,13m x 2,13m Đường chéo: 120 inch
 • -11%
  Mã SP: 251 Màn chiếu ba chân 140 inch (96x96) Màn chiếu ba chân 140 inch (96x96) 1.600.000 đ 1.800.000 đ

  Màn chiếu ba chân 140 inch (96x96)

  Giá thị trường: 1.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 96x96 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 2,44m x 2,44m Đường chéo: 140 inch
 • -16%
  Mã SP: 252 Màn chiếu ba chân 120 inch (96x72) Màn chiếu ba chân 120 inch (96x72) 1.550.000 đ 1.850.000 đ

  Màn chiếu ba chân 120 inch (96x72)

  Giá thị trường: 1.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.550.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu chân 96x72 Chất liệu: Vải Matte white Kích thước: 2,44m x 1,83m Đường chéo: 120 inch
 • -22%
  Mã SP: 352 Màn chiếu treo tường 84 inch (60x60) Màn chiếu treo tường 84 inch (60x60) 700.000 đ 900.000 đ

  Màn chiếu treo tường 84 inch (60x60)

  Giá thị trường: 900.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chất liệu: Vải Matte white Tỷ lệ 1:1 Kích thước 60"x60" (1,52mx1,52m) Đường chéo: 84" (2,13m)
 • -18%
  Mã SP: 354 Màn chiếu treo tường 120 inch (84x84) Màn chiếu treo tường 120 inch (84x84) 990.000 đ 1.200.000 đ

  Màn chiếu treo tường 120 inch (84x84)

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 990.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 84"x84" (2,13mx2,13m) Đường chéo: 120" (3,05m)
 • -13%
  Mã SP: 355 Màn chiếu treo tường 140 inch (96x96) Màn chiếu treo tường 140 inch (96x96) 1.300.000 đ 1.500.000 đ

  Màn chiếu treo tường 140 inch (96x96)

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.300.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 1:1 Kích thước 96"x96" (2,44mx2,44m) Đường chéo: 140" (3,55m)
 • -12%
  Mã SP: 356 Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch Wide (96x72) Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch Wide (96x72) 1.500.000 đ 1.700.000 đ

  Màn chiếu treo tường tự cuốn 120 inch Wide (96x72)

  Giá thị trường: 1.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Tỷ lệ 4:3 Kích thước 96"x72" (2,44mx1,83m) Đường chéo: 120" (3,05m) Tự cuốn màn từ từ không cần giữ
 • -12%
  Mã SP: 367 Màn chiếu điện 200 inch Wide(160x120) Màn chiếu điện 200 inch Wide(160x120) 7.500.000 đ 8.500.000 đ

  Màn chiếu điện 200 inch Wide(160x120)

  Giá thị trường: 8.500.000 VNĐ
  Giá bán: 7.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn chiếu điện Electric Dalite 200" ELECTRIC DALITE (160” x 120”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 200" Kích thước (dimensions) 4.07x3.05m

Tweet