GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -37%
  Mã SP: 1134 Tấm LCD LCX100 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX100 dùng ghép cho máy chiếu 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Tấm LCD LCX100 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -33%
  Mã SP: 1129 Tấm LCD LCX070 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX070 dùng ghép cho máy chiếu 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Tấm LCD LCX070 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 1130 Tấm LCD LCX080 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX080 dùng ghép cho máy chiếu 800.000 đ 1.500.000 đ

  Tấm LCD LCX080 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1131 Tấm LCD LCX083 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX083 dùng ghép cho máy chiếu Liên hệ

  Tấm LCD LCX083 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1132 Tấm LCD LCX085 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX085 dùng ghép cho máy chiếu Liên hệ

  Tấm LCD LCX085 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 1133 Tấm LCD LCX094 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX094 dùng ghép cho máy chiếu 800.000 đ 1.500.000 đ

  Tấm LCD LCX094 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 1135 Tấm LCD LCX101 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX101 dùng ghép cho máy chiếu 800.000 đ 1.500.000 đ

  Tấm LCD LCX101 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 1136 Tấm LCD LCX111 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX111 dùng ghép cho máy chiếu 800.000 đ 1.500.000 đ

  Tấm LCD LCX111 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 1137 Tấm LCD LCX124 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX124 dùng ghép cho máy chiếu 800.000 đ 1.500.000 đ

  Tấm LCD LCX124 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -33%
  Mã SP: 1127 Tấm LCD LCX055 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX055 dùng ghép cho máy chiếu 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Tấm LCD LCX055 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -33%
  Mã SP: 1128 Tấm LCD LCX063 dùng ghép cho máy chiếu Tấm LCD LCX063 dùng ghép cho máy chiếu 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Tấm LCD LCX063 dùng ghép cho máy chiếu

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -33%
  Mã SP: 726 Cụm LCD dùng cho máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L250 Cụm LCD dùng cho máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L250 4.000.000 đ 6.000.000 đ

  Cụm LCD dùng cho máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L250

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cụm LCD dùng cho máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L250
 • -33%
  Mã SP: 727 Cụm LCD dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10 Cụm LCD dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10 4.000.000 đ 6.000.000 đ

  Cụm LCD dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cụm LCD dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10
 • -50%
  Mã SP: 739 Cụm LCD máy chiếu Sony VPL-FX30 Cụm LCD máy chiếu Sony VPL-FX30 11.000.000 đ 22.000.000 đ

  Cụm LCD máy chiếu Sony VPL-FX30

  Giá thị trường: 22.000.000 VNĐ
  Giá bán: 11.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -30%
  Mã SP: 725 Cụm LCD dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB51S Cụm LCD dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB51S 3.500.000 đ 5.000.000 đ

  Cụm LCD dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB51S

  Giá thị trường: 5.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -20%
  Mã SP: 1126 Chíp xử lý hình ảnh DMD 8060-6318W Chíp xử lý hình ảnh DMD 8060-6318W 3.200.000 đ 4.000.000 đ

  Chíp xử lý hình ảnh DMD 8060-6318W

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chíp xử lý hình ảnh DMD 8060-6318W
 • -20%
  Mã SP: 1125 Chíp xử lý hình ảnh DMD 1076-6038b Chíp xử lý hình ảnh DMD 1076-6038b 3.200.000 đ 4.000.000 đ

  Chíp xử lý hình ảnh DMD 1076-6038b

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chíp xử lý hình ảnh DMD 1076-6038b
 • -38%
  Mã SP: 719 Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-0071B     Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-0071B 2.500.000 đ 4.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-0071B

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-0071B
 • -25%
  Mã SP: 720 Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6318W  Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6318W 4.500.000 đ 6.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6318W

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6318W
 • -25%
  Mã SP: 721 Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6319W Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6319W 4.500.000 đ 6.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6319W

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6319W
 • -17%
  Mã SP: 723 Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6038B Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6038B 2.500.000 đ 3.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6038B

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6038B
 • -25%
  Mã SP: 722 Chip DMD dùng cho máy chiếu S8460-0071B     Chip DMD dùng cho máy chiếu S8460-0071B 3.000.000 đ 4.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu S8460-0071B

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu S8460-0071B
 • -17%
  Mã SP: 724 Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6039B    Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6039B 2.500.000 đ 3.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6039B

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 8060-6039B
 • Mã SP: 746 Chip DMD dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D3500    Chip DMD dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D3500 5.000.000 đ 5.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D3500

  Giá thị trường: 5.000.000 VNĐ
  Giá bán: 5.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 944 Main chính máy chiếu Nec VT460 Main chính máy chiếu Nec VT460 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Nec VT460

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 943 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX85 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX85 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CX85

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 942 Main chính máy chiếu Mitsubishi XL650U Main chính máy chiếu Mitsubishi XL650U 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Mitsubishi XL650U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 941 Main chính máy chiếu Optoma EP763 Main chính máy chiếu Optoma EP763 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Optoma EP763

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 940 Main chính máy chiếu Optoma EX530 Main chính máy chiếu Optoma EX530 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Optoma EX530

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -67%
  Mã SP: 939 Main chính máy chiếu Sony VPL-CS5 Main chính máy chiếu Sony VPL-CS5 500.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CS5

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 938 Main chính máy chiếu Nec NP400 Main chính máy chiếu Nec NP400 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Nec NP400

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 937 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX70 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX70 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CX70

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Sony VPL-CX70
 • -47%
  Mã SP: 945 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX150 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX150 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CX150

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 936 Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB2EA Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB2EA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Panasonic PT-LB2EA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -83%
  Mã SP: 745 Main chính máy chiếu Panasonic PT-D3500 Main chính máy chiếu Panasonic PT-D3500 2.000.000 đ 12.000.000 đ

  Main chính máy chiếu Panasonic PT-D3500

  Giá thị trường: 12.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -67%
  Mã SP: 744 Main chính máy chiếu Sony VPL-FX30 Main chính máy chiếu Sony VPL-FX30 4.000.000 đ 12.000.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-FX30

  Giá thị trường: 12.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -33%
  Mã SP: 572 Main chính máy chiếu Mitsubishi XD510U Main chính máy chiếu Mitsubishi XD510U 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Mitsubishi XD510U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Mitsubishi XD510U
 • -20%
  Mã SP: 556 Main chính máy chiếu Samsung SP-L300 Main chính máy chiếu Samsung SP-L300 800.000 đ 1.000.000 đ

  Main chính máy chiếu Samsung SP-L300

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Samsung SP-L300
 • -33%
  Mã SP: 541 Main chính máy chiếu Viewsonic PJD5126 Main chính máy chiếu Viewsonic PJD5126 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Viewsonic PJD5126

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Viewsonic PJD5126
 • -47%
  Mã SP: 540 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX100 Main chính máy chiếu Sony VPL-CX100 800.000 đ 1.500.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-CX100

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Main chính máy chiếu Sony VPL-CX100

Tweet