GIAM GIA DICH VU TRAI 2
 • -50%
  Mã SP: 404 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-S225 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-S225 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Hitachi CP-S225

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -20%
  Mã SP: 436 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX145, VPL-EX100, VPL-EX120 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX145, VPL-EX100, VPL-EX120 1.200.000 đ 1.500.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX145, VPL-EX100, VPL-EX120

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX145, VPL-EX100, VPL-EX120
 • -33%
  Mã SP: 435 Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD520U, XD510U Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD520U, XD510U 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD520U, XD510U

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD520U, XD510U
 • -20%
  Mã SP: 434 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB50 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB50 800.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB50

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50SEA, PT-LB50NT, PT-LB51EA, PT-LB51SEA, PT-LB51NT
 • -50%
  Mã SP: 433 Ống kính máy chiếu Optoma ES526, ES536, EX536, EX526 Ống kính máy chiếu Optoma ES526, ES536, EX536, EX526 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Optoma ES526, ES536, EX536, EX526

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Optoma ES526, ES526L, ES536, EX536, EX536L, EX526
 • -33%
  Mã SP: 432 Ống kính máy chiếu Optoma ES522 Ống kính máy chiếu Optoma ES522 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Optoma ES522

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Optoma ES522
 • -50%
  Mã SP: 431 Ống kính máy chiếu Mitsubishi XL-1550U Ống kính máy chiếu Mitsubishi XL-1550U 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Mitsubishi XL-1550U

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Mitsubishi XL-1550U
 • -50%
  Mã SP: 430 Ống kính máy chiếu Sharp PG-A10S Ống kính máy chiếu Sharp PG-A10S 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sharp PG-A10S

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sharp PG-A10S
 • -50%
  Mã SP: 428 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L735EA Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L735EA 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L735EA

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L735EA
 • -33%
  Mã SP: 437 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125
 • -58%
  Mã SP: 438 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X605, CP-X608 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X605, CP-X608 500.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X605, CP-X608

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X605, CP-X608
 • -33%
  Mã SP: 446 Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX11 Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX11 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX11

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX11
 • -50%
  Mã SP: 445 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L501E Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L501E 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L501E

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L501E
 • -33%
  Mã SP: 444 Ống kính máy chiếu Sharp XR-32XL Ống kính máy chiếu Sharp XR-32XL 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sharp XR-32XL

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sharp XR-32XL
 • -33%
  Mã SP: 443 Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76 Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76
 • -50%
  Mã SP: 442 Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30 Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30
 • -33%
  Mã SP: 441 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CS21, VPl-CX21 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CS21, VPl-CX21 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CS21, VPl-CX21

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CS21, VPl-CX21
 • -50%
  Mã SP: 440 Ống kính máy chiếu Nec NP210 Ống kính máy chiếu Nec NP210 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Nec NP210

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Nec NP210
 • -50%
  Mã SP: 439 Ống kính máy chiếu Sharp XR-10S Ống kính máy chiếu Sharp XR-10S 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sharp XR-10S

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sharp XR-10S
 • -50%
  Mã SP: 427 Ống kính máy chiếu 3M X20 Ống kính máy chiếu 3M X20 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu 3M X20

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu 3M X20
 • -33%
  Mã SP: 426 Ống kính máy chiếu Samsung SP-L250, SP-L300 Ống kính máy chiếu Samsung SP-L250, SP-L300 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Samsung SP-L250, SP-L300

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Samsung SP-L250, SP-L300
 • -33%
  Mã SP: 414 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB2, PT-LB3 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB2, PT-LB3 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB2, PT-LB3

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB2EA, PT-LB2VEA, PT-LB1, PT-LB1EA, PT-LB1VEA, PT-LB3EA
 • -33%
  Mã SP: 413 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX80 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX80 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX80

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX80
 • -33%
  Mã SP: 412 Ống kính máy chiếu Optoma EP761 Ống kính máy chiếu Optoma EP761 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Optoma EP761

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Optoma EP761
 • -33%
  Mã SP: 411 Ống kính máy chiếu Optoma EX612, EX615 Ống kính máy chiếu Optoma EX612, EX615 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Optoma EX612, EX615

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Optoma EX612, EX615
 • -50%
  Mã SP: 410 Ống kính máy chiếu Mitsubishi XL9U Ống kính máy chiếu Mitsubishi XL9U 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Mitsubishi XL9U

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Mitsubishi XL9U
 • -50%
  Mã SP: 409 Ống kính máy chiếu Optoma EP721 Ống kính máy chiếu Optoma EP721 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Optoma EP721

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Optoma EP721
 • -33%
  Mã SP: 407 Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U
 • -40%
  Mã SP: 405 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X2510 Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X2510 900.000 đ 1.500.000 đ

  Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X2510

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Hitachi CP-X2510
 • -50%
  Mã SP: 415 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA, PT-LB30, PT-LB55 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA, PT-LB30, PT-LB55 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA, PT-LB30, PT-LB55

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA, PT-LB60NTE PT-LB30EA, PT-LB30NTE PT-LB55EA
 • -50%
  Mã SP: 417 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX5, VPL-ES5, VPL-ES7, VPL-EX7 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX5, VPL-ES5, VPL-ES7, VPL-EX7 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX5, VPL-ES5, VPL-ES7, VPL-EX7

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX5, VPL-ES5, VPL-ES7, VPL-EX7
 • -50%
  Mã SP: 425 Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95 Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95
 • -33%
  Mã SP: 424 Ống kính máy chiếu Sanyo PLC-XU111 Ống kính máy chiếu Sanyo PLC-XU111 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sanyo PLC-XU111

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sanyo PLC-XU111
 • -50%
  Mã SP: 423 Ống kính máy chiếu Nec VT580 Ống kính máy chiếu Nec VT580 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Nec VT580

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Nec VT580
 • -50%
  Mã SP: 422 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA
 • -50%
  Mã SP: 421 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3
 • -50%
  Mã SP: 420 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS6, VPL-CS5 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS6, VPL-CS5 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS6, VPL-CS5

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS6, VPL-CS5
 • -50%
  Mã SP: 419 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS3, VPL-CS4 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS3, VPL-CS4 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS3, VPL-CS4

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS3, VPL-CS4
 • -33%
  Mã SP: 418 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX130 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX130 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX130

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX130
 • -33%
  Mã SP: 686 Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX10 Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX10 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX10

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX10

Tweet