GIAM GIA DICH VU TRAI 2
 • -31%
  Mã SP: 1545 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-EX240LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-EX240LP 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-EX240LP

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-EX240LP
  * Công suất: 185W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi ES200 ES200U EW230-ST EW230U EW270U EX200U EX220U EX240U EX241U EX270U GS-326 GX-375
 • -34%
  Mã SP: 1553 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD400LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD400LP 2.500.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD400LP

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD400LP
  * Công suất: 250W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:XD490U, XD490, XD480U, XD460U, XD460, XD450U, XD400U, LVP-XD490, ES100U, DX540
 • -31%
  Mã SP: 1560 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD560LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD560LP 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD560LP

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD560LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VLT-XD560LP, VLTXD560LP, XD560U , XD550U, XD365-EST , XD360-EST, WD570, WD390U-EST, WD385U-EST, WD380-EST
 • -31%
  Mã SP: 1567 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD590LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD590LP 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD590LP

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD590LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XD590U, GX-730, GX-735
 • -36%
  Mã SP: 1575 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD221LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD221LP 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD221LP

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD221LP
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SD220U, XD221U, GS316, GX318
 • -29%
  Mã SP: 585 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD520LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD520LP 2.500.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD520LP

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -25%
  Mã SP: 902 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650LP 3.000.000 đ 4.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650LP

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XL650LP
  * Công suất: 260W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi WL2650U, XL2550U, WL639U, XL650U, XL650, HL2750U, HL650U
 • -43%
  Mã SP: 1180 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD470LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD470LP 2.000.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD470LP

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD470LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD470, LVP-XD470U, LVP-XD470UG, XD470, XD470
 • -26%
  Mã SP: 575 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD280LP Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD280LP 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XD280LP

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD280LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi XD250U, XD250UST, XD280U
 • -31%
  Mã SP: 1552 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EW270 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EW270 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EW270

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-EX240LP
  * Công suất: 185W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi ES200 ES200U EW230-ST EW230U EW270U EX200U EX220U EX240U EX241U EX270U GS-326 GX-375
 • -31%
  Mã SP: 1551 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EW230-ST Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EW230-ST 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EW230-ST

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-EX240LP
  * Công suất: 185W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi ES200 ES200U EW230-ST EW230U EW270U EX200U EX220U EX240U EX241U EX270U GS-326 GX-375
 • -31%
  Mã SP: 1550 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX220U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX220U 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX220U

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-EX240LP
  * Công suất: 185W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi ES200 ES200U EW230-ST EW230U EW270U EX200U EX220U EX240U EX241U EX270U GS-326 GX-375
 • -31%
  Mã SP: 1549 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX241U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX241U 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX241U

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-EX240LP
  * Công suất: 185W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi ES200 ES200U EW230-ST EW230U EW270U EX200U EX220U EX240U EX241U EX270U GS-326 GX-375
 • -31%
  Mã SP: 1548 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX240U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX240U 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX240U

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-EX240LP
  * Công suất: 185W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi ES200 ES200U EW230-ST EW230U EW270U EX200U EX220U EX240U EX241U EX270U GS-326 GX-375
 • -31%
  Mã SP: 1547 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX200U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX200U 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX200U

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-EX240LP
  * Công suất: 185W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi ES200 ES200U EW230-ST EW230U EW270U EX200U EX220U EX240U EX241U EX270U GS-326 GX-375
 • -31%
  Mã SP: 1546 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi ES200U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi ES200U 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi ES200U

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-EX240LP
  * Công suất: 185W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi ES200 ES200U EW230-ST EW230U EW270U EX200U EX220U EX240U EX241U EX270U GS-326 GX-375
 • -34%
  Mã SP: 1559 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD490 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD490 2.500.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD490

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD400LP
  * Công suất: 250W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:XD490U, XD490, XD480U, XD460U, XD460, XD450U, XD400U, LVP-XD490, ES100U, DX540
 • -34%
  Mã SP: 1555 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD400U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD400U 2.500.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD400U

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD400LP
  * Công suất: 250W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:XD490U, XD490, XD480U, XD460U, XD460, XD450U, XD400U, LVP-XD490, ES100U, DX540
 • -34%
  Mã SP: 1554 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi ES100 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi ES100 2.500.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi ES100

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD400LP
  * Công suất: 250W
  * Tuổi thọ: 2500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu:XD490U, XD490, XD480U, XD460U, XD460, XD450U, XD400U, LVP-XD490, ES100U, DX540
 • -31%
  Mã SP: 1566 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD365-EST Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD365-EST 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD365-EST

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD560LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VLT-XD560LP, VLTXD560LP, XD560U , XD550U, XD365-EST , XD360-EST, WD570, WD390U-EST, WD385U-EST, WD380-EST
 • -31%
  Mã SP: 1565 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD360U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD360U 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD360U

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD560LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VLT-XD560LP, VLTXD560LP, XD560U , XD550U, XD365-EST , XD360-EST, WD570, WD390U-EST, WD385U-EST, WD380-EST
 • -31%
  Mã SP: 1564 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD390 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD390 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD390

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD560LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VLT-XD560LP, VLTXD560LP, XD560U , XD550U, XD365-EST , XD360-EST, WD570, WD390U-EST, WD385U-EST, WD380-EST
 • -31%
  Mã SP: 1563 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD380 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD380 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi WD380

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD560LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VLT-XD560LP, VLTXD560LP, XD560U , XD550U, XD365-EST , XD360-EST, WD570, WD390U-EST, WD385U-EST, WD380-EST
 • -31%
  Mã SP: 1562 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD560U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD560U 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD560U

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD560LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VLT-XD560LP, VLTXD560LP, XD560U , XD550U, XD365-EST , XD360-EST, WD570, WD390U-EST, WD385U-EST, WD380-EST
 • -31%
  Mã SP: 1561 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD550U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD550U 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD550U

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD560LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VLT-XD560LP, VLTXD560LP, XD560U , XD550U, XD365-EST , XD360-EST, WD570, WD390U-EST, WD385U-EST, WD380-EST
 • -31%
  Mã SP: 1570 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GX-735 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GX-735 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GX-735

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD590LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XD590U, GX-730, GX-735
 • -31%
  Mã SP: 1569 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GX-730 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GX-730 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi GX-730

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD590LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XD590U, GX-730, GX-735
 • -31%
  Mã SP: 1568 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD590U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD590U 1.800.000 đ 2.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD590U

  Giá thị trường: 2.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD590LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: XD590U, GX-730, GX-735
 • -36%
  Mã SP: 1577 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD221U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD221U 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD221U

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD221LP
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SD220U, XD221U, GS316, GX318
 • -36%
  Mã SP: 1576 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi SD220U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi SD220U 1.800.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi SD220U

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD221LP
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SD220U, XD221U, GS316, GX318
 • -29%
  Mã SP: 1171 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500 2.500.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -29%
  Mã SP: 1170 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX53U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX53U 2.500.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX53U

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -29%
  Mã SP: 1169 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX52U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX52U 2.500.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX52U

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -29%
  Mã SP: 1168 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi LVP-XD520U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi LVP-XD520U 2.500.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi LVP-XD520U

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -33%
  Mã SP: 609 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST 3.000.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD500ST

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -29%
  Mã SP: 608 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX530 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX530 2.500.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi EX530

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD520LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD520U, EX52U, EX53U, XD500ST, XD500UST, XD520U, XD520U-G, XD530U
 • -25%
  Mã SP: 903 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650U 3.000.000 đ 4.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi VLT-XL650U

  Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XL650LP
  * Công suất: 260W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi WL2650U, XL2550U, WL639U, XL650U, XL650, HL2750U, HL650U
 • -47%
  Mã SP: 1182 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD470 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD470 2.000.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD470

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD470LP
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi LVP-XD470, LVP-XD470U, LVP-XD470UG, XD470, XD470
 • -49%
  Mã SP: 1172 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD250U-ST Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD250U-ST 1.800.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD250U-ST

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD280LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi XD250U, XD250UST, XD280U
 • -26%
  Mã SP: 624 Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD280U Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD280U 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Mitsubishi XD280U

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VLT-XD280LP
  * Công suất: 230W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Mitsubishi XD250U, XD250UST, XD280U

Tweet