GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -32%
  Mã SP: 1809 Bóng đèn máy chiếu Nec NP05LP Bóng đèn máy chiếu Nec NP05LP 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP05LP

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -51%
  Mã SP: 1508 Bóng đèn máy chiếu Nec NP14LP Bóng đèn máy chiếu Nec NP14LP 1.700.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP14LP

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP14LP / 60002852
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP305, NP310, NP405, NP410, NP510, NP510G
 • -36%
  Mã SP: 1505 Bóng đèn máy chiếu Nec NP01LP Bóng đèn máy chiếu Nec NP01LP 2.500.000 đ 3.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP01LP

  Giá thị trường: 3.900.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP01LP / 50030850
  * Công suất: 300W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Nec NP1000, NP2000
 • -40%
  Mã SP: 1496 Bóng đèn máy chiếu Nec VT75LP Bóng đèn máy chiếu Nec VT75LP 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT75LP

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT75LP / 50030763
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC LT280 / LT375 / LT380 / LT380G / VT470 / VT670 / VT675 / VT676 / VT75LP
 • -40%
  Mã SP: 1487 Bóng đèn máy chiếu Nec VT85LP Bóng đèn máy chiếu Nec VT85LP 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT85LP

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT85LP / 50029924 / VT85LP+
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC VT480 VT490 VT491 VT580 VT590 VT595 VT695 VT495
  CANON LV-7250 LV-7260 LV-7265
 • -41%
  Mã SP: 1481 Bóng đèn máy chiếu Nec NP15LP Bóng đèn máy chiếu Nec NP15LP 1.900.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP15LP

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP15LP / 60003121
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP-M300X, NP-M260X, M300X, M260X, M260W, NP-M260W, NP-M230X, M260XSG, M260XS, M260WS, M230X
 • -44%
  Mã SP: 1474 Bóng đèn máy chiếu Nec NP18LP Bóng đèn máy chiếu Nec NP18LP 1.800.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP18LP

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP18LP / 60003259
  * Công suất: 225W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VE280, VE280X, VE281, VE281X, VE282, VE282X, V300X, V311X, V311W, V300W, V300WG,V281W, NP-V300X, NP-V300W
 • -28%
  Mã SP: 590 Bóng đèn máy chiếu Nec NP13LP Bóng đèn máy chiếu Nec NP13LP 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP13LP

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP13LP / 60002853
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP110, NP115, NP210, NP215, NP216, NP-V230X, NP-V260, NP-V260W, NP-V260X, NP-V300W
 • -32%
  Mã SP: 1810 Bóng đèn máy chiếu Nec NP901WG Bóng đèn máy chiếu Nec NP901WG 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP901WG

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1811 Bóng đèn máy chiếu Nec NP905 Bóng đèn máy chiếu Nec NP905 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP905

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1812 Bóng đèn máy chiếu Nec NP905G Bóng đèn máy chiếu Nec NP905G 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP905G

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1813 Bóng đèn máy chiếu Nec VT700 Bóng đèn máy chiếu Nec VT700 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT700

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1814 Bóng đèn máy chiếu Nec VT800 Bóng đèn máy chiếu Nec VT800 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT800

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1815 Bóng đèn máy chiếu Nec VP800G Bóng đèn máy chiếu Nec VP800G 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VP800G

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -32%
  Mã SP: 1816 Bóng đèn máy chiếu Nec VT700G Bóng đèn máy chiếu Nec VT700G 1.950.000 đ 2.850.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT700G

  Giá thị trường: 2.850.000 VNĐ
  Giá bán: 1.950.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP05LP / 60002094
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP901, NP905, NP905G, VT700, VT800, VP800G, VT700G, NP901WG
 • -51%
  Mã SP: 1513 Bóng đèn máy chiếu Nec NP510G Bóng đèn máy chiếu Nec NP510G 1.700.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP510G

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP14LP / 60002852
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP305, NP310, NP405, NP410, NP510, NP510G
 • -51%
  Mã SP: 1512 Bóng đèn máy chiếu Nec NP410 Bóng đèn máy chiếu Nec NP410 1.700.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP410

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP14LP / 60002852
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP305, NP310, NP405, NP410, NP510, NP510G
 • -51%
  Mã SP: 1511 Bóng đèn máy chiếu Nec NP405 Bóng đèn máy chiếu Nec NP405 1.700.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP405

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP14LP / 60002852
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP305, NP310, NP405, NP410, NP510, NP510G
 • -51%
  Mã SP: 1510 Bóng đèn máy chiếu Nec NP310 Bóng đèn máy chiếu Nec NP310 1.700.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP310

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP14LP / 60002852
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP305, NP310, NP405, NP410, NP510, NP510G
 • -51%
  Mã SP: 1509 Bóng đèn máy chiếu Nec NP305 Bóng đèn máy chiếu Nec NP305 1.700.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP305

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP14LP / 60002852
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP305, NP310, NP405, NP410, NP510, NP510G
 • -36%
  Mã SP: 1507 Bóng đèn máy chiếu Nec NP2000 Bóng đèn máy chiếu Nec NP2000 2.500.000 đ 3.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP2000

  Giá thị trường: 3.900.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP01LP / 50030850
  * Công suất: 300W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Nec NP1000, NP2000
 • -36%
  Mã SP: 1506 Bóng đèn máy chiếu Nec NP1000 Bóng đèn máy chiếu Nec NP1000 2.500.000 đ 3.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec NP1000

  Giá thị trường: 3.900.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP01LP / 50030850
  * Công suất: 300W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Nec NP1000, NP2000
 • -40%
  Mã SP: 1504 Bóng đèn máy chiếu Nec VT770 Bóng đèn máy chiếu Nec VT770 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT770

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT75LP / 50030763
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC LT280 / LT375 / LT380 / LT380G / VT470 / VT670 / VT675 / VT676 / VT75LP
 • -40%
  Mã SP: 1503 Bóng đèn máy chiếu Nec VT676 Bóng đèn máy chiếu Nec VT676 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT676

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT75LP / 50030763
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC LT280 / LT375 / LT380 / LT380G / VT470 / VT670 / VT675 / VT676 / VT75LP
 • -40%
  Mã SP: 1502 Bóng đèn máy chiếu Nec VT670 Bóng đèn máy chiếu Nec VT670 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT670

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT75LP / 50030763
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC LT280 / LT375 / LT380 / LT380G / VT470 / VT670 / VT675 / VT676 / VT75LP
 • -40%
  Mã SP: 1501 Bóng đèn máy chiếu Nec VT675 Bóng đèn máy chiếu Nec VT675 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT675

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT75LP / 50030763
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC LT280 / LT375 / LT380 / LT380G / VT470 / VT670 / VT675 / VT676 / VT75LP
 • -40%
  Mã SP: 1500 Bóng đèn máy chiếu Nec VT470 Bóng đèn máy chiếu Nec VT470 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT470

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT75LP / 50030763
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC LT280 / LT375 / LT380 / LT380G / VT470 / VT670 / VT675 / VT676 / VT75LP
 • -40%
  Mã SP: 1499 Bóng đèn máy chiếu Nec LT380 Bóng đèn máy chiếu Nec LT380 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec LT380

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT75LP / 50030763
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC LT280 / LT375 / LT380 / LT380G / VT470 / VT670 / VT675 / VT676 / VT75LP
 • -40%
  Mã SP: 1498 Bóng đèn máy chiếu Nec LT375 Bóng đèn máy chiếu Nec LT375 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec LT375

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT75LP / 50030763
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC LT280 / LT375 / LT380 / LT380G / VT470 / VT670 / VT675 / VT676 / VT75LP
 • -40%
  Mã SP: 1497 Bóng đèn máy chiếu Nec LT280 Bóng đèn máy chiếu Nec LT280 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec LT280

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT75LP / 50030763
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC LT280 / LT375 / LT380 / LT380G / VT470 / VT670 / VT675 / VT676 / VT75LP
 • -40%
  Mã SP: 1495 Bóng đèn máy chiếu Nec VT695 Bóng đèn máy chiếu Nec VT695 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT695

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT85LP / 50029924 / VT85LP+
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC VT480 VT490 VT491 VT580 VT590 VT595 VT695 VT495
  CANON LV-7250 LV-7260 LV-7265
 • -40%
  Mã SP: 1494 Bóng đèn máy chiếu Nec VT595 Bóng đèn máy chiếu Nec VT595 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT595

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT85LP / 50029924 / VT85LP+
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC VT480 VT490 VT491 VT580 VT590 VT595 VT695 VT495
  CANON LV-7250 LV-7260 LV-7265
 • -40%
  Mã SP: 1493 Bóng đèn máy chiếu Nec VT590 Bóng đèn máy chiếu Nec VT590 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT590

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT85LP / 50029924 / VT85LP+
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC VT480 VT490 VT491 VT580 VT590 VT595 VT695 VT495
  CANON LV-7250 LV-7260 LV-7265
 • -40%
  Mã SP: 1492 Bóng đèn máy chiếu Nec VT580 Bóng đèn máy chiếu Nec VT580 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT580

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT85LP / 50029924 / VT85LP+
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC VT480 VT490 VT491 VT580 VT590 VT595 VT695 VT495
  CANON LV-7250 LV-7260 LV-7265
 • -40%
  Mã SP: 1491 Bóng đèn máy chiếu Nec VT495 Bóng đèn máy chiếu Nec VT495 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT495

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT85LP / 50029924 / VT85LP+
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC VT480 VT490 VT491 VT580 VT590 VT595 VT695 VT495
  CANON LV-7250 LV-7260 LV-7265
 • -40%
  Mã SP: 1490 Bóng đèn máy chiếu Nec VT491 Bóng đèn máy chiếu Nec VT491 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT491

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT85LP / 50029924 / VT85LP+
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC VT480 VT490 VT491 VT580 VT590 VT595 VT695 VT495
  CANON LV-7250 LV-7260 LV-7265
 • -40%
  Mã SP: 1489 Bóng đèn máy chiếu Nec VT490 Bóng đèn máy chiếu Nec VT490 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT490

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT85LP / 50029924 / VT85LP+
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC VT480 VT490 VT491 VT580 VT590 VT595 VT695 VT495
  CANON LV-7250 LV-7260 LV-7265
 • -40%
  Mã SP: 1488 Bóng đèn máy chiếu Nec VT480 Bóng đèn máy chiếu Nec VT480 2.700.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec VT480

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.700.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: VT85LP / 50029924 / VT85LP+
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NEC VT480 VT490 VT491 VT580 VT590 VT595 VT695 VT495
  CANON LV-7250 LV-7260 LV-7265
 • -41%
  Mã SP: 1486 Bóng đèn máy chiếu Nec M311X Bóng đèn máy chiếu Nec M311X 1.900.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec M311X

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP15LP / 60003121
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP-M300X, NP-M260X, M300X, M260X, M260W, NP-M260W, NP-M230X, M260XSG, M260XS, M260WS, M230X
 • -41%
  Mã SP: 1485 Bóng đèn máy chiếu Nec M300X Bóng đèn máy chiếu Nec M300X 1.900.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Nec M300X

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: NP15LP / 60003121
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: NP-M300X, NP-M260X, M300X, M260X, M260W, NP-M260W, NP-M230X, M260XSG, M260XS, M260WS, M230X

Tweet