GIAM GIA DICH VU TRAI 2
 • Mã SP: 1862 Màn hình quảng cáo treo tường 19 inch AVN-QC19WI Màn hình quảng cáo treo tường 19 inch AVN-QC19WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 19 inch AVN-QC19WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1870 Màn hình quảng cáo treo tường 75 inch AVN-QC75WI Màn hình quảng cáo treo tường 75 inch AVN-QC75WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 75 inch AVN-QC75WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1869 Màn hình quảng cáo treo tường 65 inch AVN-QC65WI Màn hình quảng cáo treo tường 65 inch AVN-QC65WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 65 inch AVN-QC65WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1868 Màn hình quảng cáo treo tường 55 inch AVN-QC55WI Màn hình quảng cáo treo tường 55 inch AVN-QC55WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 55 inch AVN-QC55WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1867 Màn hình quảng cáo treo tường 49 inch AVN-QC49WI Màn hình quảng cáo treo tường 49 inch AVN-QC49WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 49 inch AVN-QC49WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1866 Màn hình quảng cáo treo tường 43 inch AVN-QC43WI Màn hình quảng cáo treo tường 43 inch AVN-QC43WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 43 inch AVN-QC43WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1865 Màn hình quảng cáo treo tường 32inch AVN-QC32WI Màn hình quảng cáo treo tường 32inch AVN-QC32WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 32inch AVN-QC32WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1864 Màn hình quảng cáo treo tường 24 inch AVN-QC24WI Màn hình quảng cáo treo tường 24 inch AVN-QC24WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 24 inch AVN-QC24WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1863 Màn hình quảng cáo treo tường 21.5 inch AVN-QC22WI Màn hình quảng cáo treo tường 21.5 inch AVN-QC22WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 21.5 inch AVN-QC22WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1872 Màn hình quảng cáo treo tường 27 inch AVN-QC27WI Màn hình quảng cáo treo tường 27 inch AVN-QC27WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 27 inch AVN-QC27WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ
 • Mã SP: 1871 Màn hình quảng cáo treo tường 86 inch AVN-QC86WI Màn hình quảng cáo treo tường 86 inch AVN-QC86WI Liên hệ

  Màn hình quảng cáo treo tường 86 inch AVN-QC86WI

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Tùy biến thiết kế, phân chia màn hình, trình chiếu nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình(Video, hình ảnh, Logo. . ) Quản lý tập chung, phân phối nội dung từ xa thông qua mạng internet, mạng Lan hoặc USB Cài đặt lịch trình, thời gian bật tắt quảng cáo theo ý thích Lật, xoay hình 360 độ Màn hình LCD chuyên dụng, tuổi thọ màn hình lên đến 50,000 giờ

Tweet