GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -45%
  Mã SP: 1261 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -30%
  Mã SP: 1278 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D200 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D200 2.100.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D200

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D200
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX10, VPL-DX11, VPL-DX15
 • -37%
  Mã SP: 1282 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C240 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C240 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C240

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C240
  * Công suất: 245 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX235, VPL-CX236, VPL-CX238, VPL-CW255, VPL-CW256, VPL-CW258
 • -43%
  Mã SP: 1240 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E211
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EX100, VPL-EX120, VPL-EX121, VPL-EX123, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147, VPL-EX148, VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178, VPL-SX125, VPL-SW125
 • -43%
  Mã SP: 1252 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E212
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EW225, VPL-EW226, VPL-EW245, VPL-EW246, VPL-EW275, VPL-EW276, VPL-EX222, VPL-EX225, VPL-EX226, VPL-EX241, VPL-EX242, VPL-EX245, VPL-EX246, VPL-EX271, VPL-EX272, VPL-EX275, VPL-EX276, VPL-SW525, VPL-VPL-SW525C, VPL-SW535, VPL-SW535C, VPL-SW536, VPL-SX535, VPL-SW535EBPAC, VPL-SX535EBPAC
 • -24%
  Mã SP: 1220 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C163
  * Công suất: 165 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX21, VPL-CS21
 • -20%
  Mã SP: 1223 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190 2.000.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C190
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX61, VPL-CX63, VPL-CX80, VPL-CX85, VPL-CX86
 • -24%
  Mã SP: 1228 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C200
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125, VPL-CX150, VPL-CX155, VPL-CX130, VPL-CX131, VPL-CX135, VPL-CX161, VPL-CX160, VPL-CX165
 • -14%
  Mã SP: 578 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 2.400.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 dùng cho máy chiếu Sony VPL-CX70, VPL-CX71, VPL-CX75, VPL-CX76
 • -33%
  Mã SP: 593 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120 sử dụng cho máy chiếu Sony VPL-CS1, VPL-CX1, VPL-CS2, Eiki LC-120PAL
 • -28%
  Mã SP: 1157 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu LMP-E190 dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES5, VPL-EX5, VPL-EX50, VPL-BW5, VPL-EW5, VPL-EW15
 • -36%
  Mã SP: 587 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 1.600.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES7, VPL-EX7, VPL-EX70, VPL-EW7, VPL-BW7, VPL-TX7
 • -45%
  Mã SP: 1270 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX145 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX145 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX145

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1271 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX146 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX146 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX146

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1272 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX147 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX147 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX147

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1273 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW120 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW120 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW120

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1274 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW122 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW122 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW122

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -43%
  Mã SP: 1241 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX100 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX100 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX100

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E211
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EX100, VPL-EX120, VPL-EX121, VPL-EX123, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147, VPL-EX148, VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178, VPL-SX125, VPL-SW125
 • -43%
  Mã SP: 1242 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX120 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX120 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX120

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E211
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EX100, VPL-EX120, VPL-EX121, VPL-EX123, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147, VPL-EX148, VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178, VPL-SX125, VPL-SW125
 • -43%
  Mã SP: 1254 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX222 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX222 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX222

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E212
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EW225, VPL-EW226, VPL-EW245, VPL-EW246, VPL-EW275, VPL-EW276, VPL-EX222, VPL-EX225, VPL-EX226, VPL-EX241, VPL-EX242, VPL-EX245, VPL-EX246, VPL-EX271, VPL-EX272, VPL-EX275, VPL-EX276, VPL-SW525, VPL-VPL-SW525C, VPL-SW535, VPL-SW535C, VPL-SW536, VPL-SX535, VPL-SW535EBPAC, VPL-SX535EBPAC
 • -43%
  Mã SP: 1255 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX241 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX241 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX241

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E212
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EW225, VPL-EW226, VPL-EW245, VPL-EW246, VPL-EW275, VPL-EW276, VPL-EX222, VPL-EX225, VPL-EX226, VPL-EX241, VPL-EX242, VPL-EX245, VPL-EX246, VPL-EX271, VPL-EX272, VPL-EX275, VPL-EX276, VPL-SW525, VPL-VPL-SW525C, VPL-SW535, VPL-SW535C, VPL-SW536, VPL-SX535, VPL-SW535EBPAC, VPL-SX535EBPAC
 • -43%
  Mã SP: 1256 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX245 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX245 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX245

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E212
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EW225, VPL-EW226, VPL-EW245, VPL-EW246, VPL-EW275, VPL-EW276, VPL-EX222, VPL-EX225, VPL-EX226, VPL-EX241, VPL-EX242, VPL-EX245, VPL-EX246, VPL-EX271, VPL-EX272, VPL-EX275, VPL-EX276, VPL-SW525, VPL-VPL-SW525C, VPL-SW535, VPL-SW535C, VPL-SW536, VPL-SX535, VPL-SW535EBPAC, VPL-SX535EBPAC
 • -43%
  Mã SP: 1257 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX235 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX235 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX235

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E212
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EW225, VPL-EW226, VPL-EW245, VPL-EW246, VPL-EW275, VPL-EW276, VPL-EX222, VPL-EX225, VPL-EX226, VPL-EX241, VPL-EX242, VPL-EX245, VPL-EX246, VPL-EX271, VPL-EX272, VPL-EX275, VPL-EX276, VPL-SW525, VPL-VPL-SW525C, VPL-SW535, VPL-SW535C, VPL-SW536, VPL-SX535, VPL-SW535EBPAC, VPL-SX535EBPAC
 • -43%
  Mã SP: 1258 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX271 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX271 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX271

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E212
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EW225, VPL-EW226, VPL-EW245, VPL-EW246, VPL-EW275, VPL-EW276, VPL-EX222, VPL-EX225, VPL-EX226, VPL-EX241, VPL-EX242, VPL-EX245, VPL-EX246, VPL-EX271, VPL-EX272, VPL-EX275, VPL-EX276, VPL-SW525, VPL-VPL-SW525C, VPL-SW535, VPL-SW535C, VPL-SW536, VPL-SX535, VPL-SW535EBPAC, VPL-SX535EBPAC
 • -24%
  Mã SP: 1222 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX21 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX21 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX21

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C163
  * Công suất: 165 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX21, VPL-CS21
 • -24%
  Mã SP: 1224 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX61 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX61 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX61

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C190
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX61, VPL-CX63, VPL-CX80, VPL-CX85, VPL-CX86
 • -24%
  Mã SP: 1225 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX63 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX63 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX63

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C190
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX61, VPL-CX63, VPL-CX80, VPL-CX85, VPL-CX86
 • -24%
  Mã SP: 1226 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX85 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX85 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX85

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C190
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX61, VPL-CX63, VPL-CX80, VPL-CX85, VPL-CX86
 • -24%
  Mã SP: 1227 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX86 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX86 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX86

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C190
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX61, VPL-CX63, VPL-CX80, VPL-CX85, VPL-CX86
 • -24%
  Mã SP: 1238 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX160 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX160 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX160

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Sony VPL-CX160
 • -24%
  Mã SP: 1239 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX165 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX165 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX165

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Sony VPL-CX165
 • -28%
  Mã SP: 1164 Bóng đèn máy chiếu VPL-EX5 Bóng đèn máy chiếu VPL-EX5 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu VPL-EX5

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu VPL-EX5
 • -28%
  Mã SP: 1165 Bóng đèn máy chiếu VPL-EW5 Bóng đèn máy chiếu VPL-EW5 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu VPL-EW5

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu VPL-ew5
 • -28%
  Mã SP: 1166 Bóng đèn máy chiếu VPL-EW15 Bóng đèn máy chiếu VPL-EW15 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu VPL-EW15

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu VPL-ew15
 • -28%
  Mã SP: 1167 Bóng đèn máy chiếu VPL-BW5 Bóng đèn máy chiếu VPL-BW5 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu VPL-BW5

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu VPL-BW5
 • -47%
  Mã SP: 604 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-ES7 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-ES7 1.600.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-ES7

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES7, VPL-EX7, VPL-EX70
 • -47%
  Mã SP: 695 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-ES5 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-ES5 1.600.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-ES5

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-ES5, VPL-EX5, VPL-EX50, VPL-BW5, VPL-EW5, VPL-EW15
 • -46%
  Mã SP: 620 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX76 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX76 1.900.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX76

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX70, VPL-CX71, VPL-CX75, VPL-CX76 hàng chính hãng, giá rẻ.
 • -47%
  Mã SP: 605 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW7, VPL-BW7 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW7, VPL-BW7 1.600.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EW7, VPL-BW7

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Sony VPL-EW7, VPL-BW7
 • -36%
  Mã SP: 1158 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX50 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX50 1.600.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX50

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn dùng cho máy chiếu Sony VPL-EX50, vpl-ex5

Tweet