GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -45%
  Mã SP: 1261 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D213

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -30%
  Mã SP: 1278 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D200 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D200 2.100.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D200

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D200
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX10, VPL-DX11, VPL-DX15
 • -37%
  Mã SP: 1282 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C240 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C240 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C240

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C240
  * Công suất: 245 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX235, VPL-CX236, VPL-CX238, VPL-CW255, VPL-CW256, VPL-CW258
 • -43%
  Mã SP: 1240 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E211

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E211
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EX100, VPL-EX120, VPL-EX121, VPL-EX123, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147, VPL-EX148, VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178, VPL-SX125, VPL-SW125
 • -43%
  Mã SP: 1252 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E212

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E212
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EW225, VPL-EW226, VPL-EW245, VPL-EW246, VPL-EW275, VPL-EW276, VPL-EX222, VPL-EX225, VPL-EX226, VPL-EX241, VPL-EX242, VPL-EX245, VPL-EX246, VPL-EX271, VPL-EX272, VPL-EX275, VPL-EX276, VPL-SW525, VPL-VPL-SW525C, VPL-SW535, VPL-SW535C, VPL-SW536, VPL-SX535, VPL-SW535EBPAC, VPL-SX535EBPAC
 • -24%
  Mã SP: 1220 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C163
  * Công suất: 165 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX21, VPL-CS21
 • -20%
  Mã SP: 1223 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190 2.000.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C190
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX61, VPL-CX63, VPL-CX80, VPL-CX85, VPL-CX86
 • -24%
  Mã SP: 1228 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200 1.900.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C200
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX100, VPL-CX120, VPL-CX125, VPL-CX150, VPL-CX155, VPL-CX130, VPL-CX131, VPL-CX135, VPL-CX161, VPL-CX160, VPL-CX165
 • -14%
  Mã SP: 578 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 2.400.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.400.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 dùng cho máy chiếu Sony VPL-CX70, VPL-CX71, VPL-CX75, VPL-CX76
 • -28%
  Mã SP: 1157 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu LMP-E190 dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES5, VPL-EX5, VPL-EX50, VPL-BW5, VPL-EW5, VPL-EW15
 • -33%
  Mã SP: 593 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C120 sử dụng cho máy chiếu Sony VPL-CS1, VPL-CX1, VPL-CS2, Eiki LC-120PAL
 • -36%
  Mã SP: 587 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 1.600.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES7, VPL-EX7, VPL-EX70, VPL-EW7, VPL-BW7, VPL-TX7
 • -45%
  Mã SP: 1262 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX100 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX100 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX100

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1263 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX120 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX120 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX120

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1264 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX122 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX122 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX122

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1265 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX125 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX125 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX125

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1266 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX126 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX126 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX126

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1267 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX127 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX127 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX127

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1268 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX140 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX140 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX140

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1269 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX142 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX142 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX142

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1270 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX145 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX145 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX145

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1271 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX146 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX146 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX146

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1272 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX147 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX147 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX147

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1273 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW120 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW120 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW120

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1274 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW122 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW122 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW122

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1275 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW125 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW125 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW125

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1276 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW126 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW126 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW126

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -45%
  Mã SP: 1277 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW127 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW127 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DW127

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D213
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX100, VPL-DX120, VPL-DX122, VPL-DX125, VPL-DX126, VPL-DX127, VPL-DX140, VPL-DX142, VPL-DX145, VPL-DX146, VPL-DX147, VPL-DW120, VPL-DW122,VPL-DW125, VPL-DW126, VPL-DW127
 • -30%
  Mã SP: 1279 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX10 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX10 2.100.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX10

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D200
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX10, VPL-DX11, VPL-DX15
 • -30%
  Mã SP: 1280 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX11 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX11 2.100.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX11

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D200
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX10, VPL-DX11, VPL-DX15
 • -30%
  Mã SP: 1281 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX15 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX15 2.100.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-DX15

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-D200
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-DX10, VPL-DX11, VPL-DX15
 • -37%
  Mã SP: 1283 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX235 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX235 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX235

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C240
  * Công suất: 245 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX235, VPL-CX236, VPL-CX238, VPL-CW255, VPL-CW256, VPL-CW258
 • -37%
  Mã SP: 1284 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX236 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX236 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX236

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C240
  * Công suất: 245 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX235, VPL-CX236, VPL-CX238, VPL-CW255, VPL-CW256, VPL-CW258
 • -37%
  Mã SP: 1285 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX238 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX238 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CX238

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C240
  * Công suất: 245 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX235, VPL-CX236, VPL-CX238, VPL-CW255, VPL-CW256, VPL-CW258
 • -37%
  Mã SP: 1286 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW255 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW255 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW255

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C240
  * Công suất: 245 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX235, VPL-CX236, VPL-CX238, VPL-CW255, VPL-CW256, VPL-CW258
 • -37%
  Mã SP: 1287 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW256 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW256 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW256

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C240
  * Công suất: 245 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX235, VPL-CX236, VPL-CX238, VPL-CW255, VPL-CW256, VPL-CW258
 • -37%
  Mã SP: 1288 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW258 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW258 2.200.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-CW258

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-C240
  * Công suất: 245 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-CX235, VPL-CX236, VPL-CX238, VPL-CW255, VPL-CW256, VPL-CW258
 • -43%
  Mã SP: 1241 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX100 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX100 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX100

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E211
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EX100, VPL-EX120, VPL-EX121, VPL-EX123, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147, VPL-EX148, VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178, VPL-SX125, VPL-SW125
 • -43%
  Mã SP: 1242 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX120 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX120 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX120

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E211
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EX100, VPL-EX120, VPL-EX121, VPL-EX123, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147, VPL-EX148, VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178, VPL-SX125, VPL-SW125
 • -43%
  Mã SP: 1243 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX121 Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX121 1.600.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Sony VPL-EX121

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: LMP-E211
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: SONY VPL-EX100, VPL-EX120, VPL-EX121, VPL-EX123, VPL-EX145, VPL-EX146, VPL-EX147, VPL-EX148, VPL-EX175, VPL-EX176, VPL-EX178, VPL-SX125, VPL-SW125

Tweet