GIAM GIA DICH VU TRAI 2
 • Mã SP: 332 Dây cáp máy chiếu VGA 10m Unitek Y-C506A Dây cáp máy chiếu VGA 10m Unitek Y-C506A Liên hệ

  Dây cáp máy chiếu VGA 10m Unitek Y-C506A

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 10m màu đen chính hãng Unitek Y-C506A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • Mã SP: 340 Dây cáp máy chiếu VGA 10m Bumblebee V404 Dây cáp máy chiếu VGA 10m Bumblebee V404 Liên hệ

  Dây cáp máy chiếu VGA 10m Bumblebee V404

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 10m màu xám chính hãng Bumblebee V404, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • Mã SP: 346 Dây cáp máy chiếu VGA 10m TV10 Dây cáp máy chiếu VGA 10m TV10 Liên hệ

  Dây cáp máy chiếu VGA 10m TV10

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Dây cable VGA 10m, màu trắng sữa, hai đầu xanh, có cục chống nhiễu đảm bảo truyển tín hiệu tốt.
 • -25%
  Mã SP: 345 Dây cáp máy chiếu VGA 5m TV05 Dây cáp máy chiếu VGA 5m TV05 120.000 đ 160.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 5m TV05

  Giá thị trường: 160.000 VNĐ
  Giá bán: 120.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Dây cable VGA 5m, màu trắng sữa, hai đầu xanh, có cục chống nhiễu đảm bảo truyển tín hiệu tốt.
 • -15%
  Mã SP: 347 Dây cáp máy chiếu VGA 15m TV15 Dây cáp máy chiếu VGA 15m TV15 280.000 đ 330.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 15m TV15

  Giá thị trường: 330.000 VNĐ
  Giá bán: 280.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Dây cable VGA 15m, màu trắng sữa, hai đầu xanh, có cục chống nhiễu đảm bảo truyển tín hiệu tốt.
 • -13%
  Mã SP: 348 Dây cáp máy chiếu VGA 20m TV20 Dây cáp máy chiếu VGA 20m TV20 350.000 đ 400.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 20m TV20

  Giá thị trường: 400.000 VNĐ
  Giá bán: 350.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Dây cable VGA 20m, màu trắng sữa, hai đầu xanh, có cục chống nhiễu đảm bảo truyển tín hiệu tốt.
 • -10%
  Mã SP: 349 Dây cáp máy chiếu VGA 25m TV25 Dây cáp máy chiếu VGA 25m TV25 450.000 đ 500.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 25m TV25

  Giá thị trường: 500.000 VNĐ
  Giá bán: 450.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Dây cáp máy chiếu VGA 25m, màu trắng sữa, chuẩn 3C+4.
 • -13%
  Mã SP: 350 Dây cáp máy chiếu VGA 30m TV30 Dây cáp máy chiếu VGA 30m TV30 520.000 đ 600.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 30m TV30

  Giá thị trường: 600.000 VNĐ
  Giá bán: 520.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:-Dây cáp VGA 30m -Dây cáp tín hiệu VGA -Dùng kết nối Máy tính với máy chiếu -Dây màu trắng, 2 đầu màu xanh
 • -11%
  Mã SP: 337 Dây cáp máy chiếu VGA 1,5m Bumblebee V401 Dây cáp máy chiếu VGA 1,5m Bumblebee V401 80.000 đ 90.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 1,5m Bumblebee V401

  Giá thị trường: 90.000 VNĐ
  Giá bán: 80.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 1,5m màu xám chính hãng Bumblebee V403, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -25%
  Mã SP: 330 Dây cáp máy chiếu VGA 1,8m Unitek Y-C503A Dây cáp máy chiếu VGA 1,8m Unitek Y-C503A 90.000 đ 120.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 1,8m Unitek Y-C503A

  Giá thị trường: 120.000 VNĐ
  Giá bán: 90.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 1,5m màu đen chính hãng Unitek Y-C503A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -16%
  Mã SP: 331 Dây cáp máy chiếu VGA 5m Unitek Y-C505A Dây cáp máy chiếu VGA 5m Unitek Y-C505A 210.000 đ 250.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 5m Unitek Y-C505A

  Giá thị trường: 250.000 VNĐ
  Giá bán: 210.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 5m màu đen chính hãng Unitek Y-C505A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -8%
  Mã SP: 333 Dây cáp máy chiếu VGA 15m Unitek Y-C507A Dây cáp máy chiếu VGA 15m Unitek Y-C507A 340.000 đ 370.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 15m Unitek Y-C507A

  Giá thị trường: 370.000 VNĐ
  Giá bán: 340.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 15m màu đen chính hãng Unitek Y-C507A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -7%
  Mã SP: 334 Dây cáp máy chiếu VGA 20m Unitek Y-C508A Dây cáp máy chiếu VGA 20m Unitek Y-C508A 390.000 đ 420.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 20m Unitek Y-C508A

  Giá thị trường: 420.000 VNĐ
  Giá bán: 390.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 20m màu đen chính hãng Unitek Y-C508A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -11%
  Mã SP: 335 Dây cáp máy chiếu VGA 25m Unitek Y-C509A Dây cáp máy chiếu VGA 25m Unitek Y-C509A 490.000 đ 550.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 25m Unitek Y-C509A

  Giá thị trường: 550.000 VNĐ
  Giá bán: 490.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 25m màu đen chính hãng Unitek Y-C509A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -2%
  Mã SP: 344 Dây cáp máy chiếu VGA 30m Bumblebee V408 Dây cáp máy chiếu VGA 30m Bumblebee V408 520.000 đ 530.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 30m Bumblebee V408

  Giá thị trường: 530.000 VNĐ
  Giá bán: 520.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 30m màu xám chính hãng Bumblebee V408, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -2%
  Mã SP: 343 Dây cáp máy chiếu VGA 25m Bumblebee V407 Dây cáp máy chiếu VGA 25m Bumblebee V407 440.000 đ 450.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 25m Bumblebee V407

  Giá thị trường: 450.000 VNĐ
  Giá bán: 440.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 25m màu xám chính hãng Bumblebee V407, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -3%
  Mã SP: 342 Dây cáp máy chiếu VGA 20m Bumblebee V406 Dây cáp máy chiếu VGA 20m Bumblebee V406 350.000 đ 360.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 20m Bumblebee V406

  Giá thị trường: 360.000 VNĐ
  Giá bán: 350.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 20m màu xám chính hãng Bumblebee V406, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -5%
  Mã SP: 341 Dây cáp máy chiếu VGA 15m Bumblebee V405 Dây cáp máy chiếu VGA 15m Bumblebee V405 295.000 đ 310.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 15m Bumblebee V405

  Giá thị trường: 310.000 VNĐ
  Giá bán: 295.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 15m màu xám chính hãng Bumblebee V405, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -3%
  Mã SP: 336 Dây cáp máy chiếu VGA 30m Unitek Y-C510A Dây cáp máy chiếu VGA 30m Unitek Y-C510A 570.000 đ 590.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 30m Unitek Y-C510A

  Giá thị trường: 590.000 VNĐ
  Giá bán: 570.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 30m màu đen chính hãng Unitek Y-C510A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -10%
  Mã SP: 339 Dây cáp máy chiếu VGA 5m Bumblebee V403 Dây cáp máy chiếu VGA 5m Bumblebee V403 190.000 đ 210.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 5m Bumblebee V403

  Giá thị trường: 210.000 VNĐ
  Giá bán: 190.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 5m màu xám chính hãng Bumblebee V403, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -19%
  Mã SP: 338 Dây cáp máy chiếu VGA 3m Bumblebee V402 Dây cáp máy chiếu VGA 3m Bumblebee V402 130.000 đ 160.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 3m Bumblebee V402

  Giá thị trường: 160.000 VNĐ
  Giá bán: 130.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 3m màu xám chính hãng Bumblebee V402, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+4, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280...
 • -10%
  Mã SP: 329 Dây cáp máy chiếu VGA 3m Unitek Y-C504A Dây cáp máy chiếu VGA 3m Unitek Y-C504A 180.000 đ 200.000 đ

  Dây cáp máy chiếu VGA 3m Unitek Y-C504A

  Giá thị trường: 200.000 VNĐ
  Giá bán: 180.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cáp VGA loại 3m màu đen chính hãng Unitek Y-C504A, có 2 cục chống nhiễu, cáp chuẩn 3C+6, chuyên dùng cho máy chiếu, đạt độ phân giải 1600x 1280

Tweet