GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -20%
  Mã SP: 1807 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01241 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01241 1.750.000 đ 2.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01241

  Giá thị trường: 2.200.000 VNĐ
  Giá bán: 1.750.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01241
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-RX94
 • -34%
  Mã SP: 1761 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00871 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00871 2.100.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00871

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00871
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X615, CP-X705, CP-X807, CP-X809
 • -36%
  Mã SP: 1354 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01151 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01151 2.050.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01151

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01151
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-RX79 RX82 RX93 ED-X26
 • -45%
  Mã SP: 1366 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01021 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01021 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01021

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01021
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X2010 /CP-X2010N / CP-X2510 / CP-X2510E / CP-X2510EN / CP-X2510N / CP-X3010 / CP-X3010E / CP-X3010N / ED-X40 / ED-X42
 • -45%
  Mã SP: 1359 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01191 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01191 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT01191

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01191
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: CP-WX12, CP-WX12WN, CP-X11WN, CP-X2521WN, CP-X3021WN, CP-X2021, CP-X2021WN, CP-X2521, X2521WN, CP-X3021WN
 • -25%
  Mã SP: 1374 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00771 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00771 3.900.000 đ 5.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00771

  Giá thị trường: 5.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00771
  * Công suất: 285 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X605, CP-X608, CP-X505, CP-X600
 • -47%
  Mã SP: 1378 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00841 Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00841 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00841

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32
 • -36%
  Mã SP: 1765 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X809 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X809 2.050.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X809

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00871
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X615, CP-X705, CP-X807, CP-X809
 • -36%
  Mã SP: 1764 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X807 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X807 2.050.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X807

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00871
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X615, CP-X705, CP-X807, CP-X809
 • -36%
  Mã SP: 1763 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X705 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X705 2.050.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X705

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00871
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X615, CP-X705, CP-X807, CP-X809
 • -36%
  Mã SP: 1762 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X615 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X615 2.050.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X615

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00871
  * Công suất: 275 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X615, CP-X705, CP-X807, CP-X809
 • -36%
  Mã SP: 1358 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X26 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X26 2.050.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X26

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01151
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-RX79, RX82, RX93, ED-X26
 • -36%
  Mã SP: 1357 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX93 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX93 2.050.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX93

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01151
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-RX79, RX82, RX93, ED-X26
 • -36%
  Mã SP: 1355 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX79 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX79 2.050.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX79

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01151
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-RX79, RX82, RX93, ED-X26
 • -36%
  Mã SP: 1356 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX82 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX82 2.050.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX82

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01151
  * Công suất: 200 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-RX79, RX82, RX93, ED-X26
 • -45%
  Mã SP: 1367 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2010 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2010 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2010

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01021
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X2010 /CP-X2010N / CP-X2510 / CP-X2510E / CP-X2510EN / CP-X2510N / CP-X3010 / CP-X3010E / CP-X3010N / ED-X40 / ED-X42
 • -45%
  Mã SP: 1368 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2510 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2510 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2510

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01021
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X2010 /CP-X2010N / CP-X2510 / CP-X2510E / CP-X2510EN / CP-X2510N / CP-X3010 / CP-X3010E / CP-X3010N / ED-X40 / ED-X42
 • -45%
  Mã SP: 1369 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2511N Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2511N 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2511N

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01021
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X2010 /CP-X2010N / CP-X2510 / CP-X2510E / CP-X2510EN / CP-X2510N / CP-X3010 / CP-X3010E / CP-X3010N / ED-X40 / ED-X42
 • -45%
  Mã SP: 1370 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3010 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3010 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3010

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01021
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X2010 /CP-X2010N / CP-X2510 / CP-X2510E / CP-X2510EN / CP-X2510N / CP-X3010 / CP-X3010E / CP-X3010N / ED-X40 / ED-X42
 • -45%
  Mã SP: 1371 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3011 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3011 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3011

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01021
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X2010 /CP-X2010N / CP-X2510 / CP-X2510E / CP-X2510EN / CP-X2510N / CP-X3010 / CP-X3010E / CP-X3010N / ED-X40 / ED-X42
 • -45%
  Mã SP: 1372 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X40 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X40 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X40

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01021
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X2010 /CP-X2010N / CP-X2510 / CP-X2510E / CP-X2510EN / CP-X2510N / CP-X3010 / CP-X3010E / CP-X3010N / ED-X40 / ED-X42
 • -45%
  Mã SP: 1373 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X42 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X42 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X42

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01021
  * Công suất: 210 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X2010 /CP-X2010N / CP-X2510 / CP-X2510E / CP-X2510EN / CP-X2510N / CP-X3010 / CP-X3010E / CP-X3010N / ED-X40 / ED-X42
 • -45%
  Mã SP: 1360 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X10WN Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X10WN 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X10WN

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01191
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: CP-WX12, CP-WX12WN, CP-X11WN, CP-X2521WN, CP-X3021WN, CP-X2021, CP-X2021WN, CP-X2521, X2521WN, CP-X3021WN
 • -45%
  Mã SP: 1361 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X11WN Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X11WN 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X11WN

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01191
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: CP-WX12, CP-WX12WN, CP-X11WN, CP-X2521WN, CP-X3021WN, CP-X2021, CP-X2021WN, CP-X2521, X2521WN, CP-X3021WN
 • -45%
  Mã SP: 1362 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X12WN Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X12WN 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X12WN

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01191
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: CP-WX12, CP-WX12WN, CP-X11WN, CP-X2521WN, CP-X3021WN, CP-X2021, CP-X2021WN, CP-X2521, X2521WN, CP-X3021WN
 • -45%
  Mã SP: 1363 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2021 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2021 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2021

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01191
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: CP-WX12, CP-WX12WN, CP-X11WN, CP-X2521WN, CP-X3021WN, CP-X2021, CP-X2021WN, CP-X2521, X2521WN, CP-X3021WN
 • -45%
  Mã SP: 1364 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2521W Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2521W 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2521W

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01191
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: CP-WX12, CP-WX12WN, CP-X11WN, CP-X2521WN, CP-X3021WN, CP-X2021, CP-X2021WN, CP-X2521, X2521WN, CP-X3021WN
 • -45%
  Mã SP: 1365 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3021WN Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3021WN 1.600.000 đ 2.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3021WN

  Giá thị trường: 2.900.000 VNĐ
  Giá bán: 1.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT01191
  * Công suất: 215 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: CP-WX12, CP-WX12WN, CP-X11WN, CP-X2521WN, CP-X3021WN, CP-X2021, CP-X2021WN, CP-X2521, X2521WN, CP-X3021WN
 • -25%
  Mã SP: 1375 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X505 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X505 3.900.000 đ 5.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X505

  Giá thị trường: 5.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00771
  * Công suất: 285 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X605, CP-X608, CP-X505, CP-X600
 • -25%
  Mã SP: 1376 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X605 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X605 3.900.000 đ 5.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X605

  Giá thị trường: 5.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00771
  * Công suất: 285 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X605, CP-X608, CP-X505, CP-X600
 • -25%
  Mã SP: 1377 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X608 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X608 3.900.000 đ 5.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X608

  Giá thị trường: 5.200.000 VNĐ
  Giá bán: 3.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00771
  * Công suất: 285 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Hitachi CP-X605, CP-X608, CP-X505, CP-X600
 • -47%
  Mã SP: 1379 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X200 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X200 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X200

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32
 • -47%
  Mã SP: 1380 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X205 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X205 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X205

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32
 • -47%
  Mã SP: 1381 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X300 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X300 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X300

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32
 • -47%
  Mã SP: 1382 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X305 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X305 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X305

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32
 • -47%
  Mã SP: 1383 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X308 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X308 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X308

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32
 • -47%
  Mã SP: 1384 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X400 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X400 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X400

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32
 • -47%
  Mã SP: 1385 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X417 Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X417 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X417

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32
 • -47%
  Mã SP: 1386 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X30 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X30 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X30

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32
 • -47%
  Mã SP: 1387 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X32 Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X32 1.900.000 đ 3.600.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Hitachi ED-X32

  Giá thị trường: 3.600.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DT00841
  * Công suất: 220 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: HITACHI CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X300WF, CP-X308, CP-X400, CP-X417, ED-X30, ED-X32

Tweet