GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
 • -47%
  Mã SP: 923 Nguồn máy chiếu Nec VT-460 Nguồn máy chiếu Nec VT-460 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Nec VT-460

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -47%
  Mã SP: 922 Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5226, PJD5122, PJD5126V Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5226, PJD5122, PJD5126V 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5226, PJD5122, PJD5126V

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5226, PJD5122, PJD5126V
 • -67%
  Mã SP: 920 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES2 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES2 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES2

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES2
 • -47%
  Mã SP: 919 Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL650U Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL650U 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL650U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL650U
 • -67%
  Mã SP: 918 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS6 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS6 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS6

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS6
 • -67%
  Mã SP: 917 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX21, VPL-CS21 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX21, VPL-CS21 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX21, VPL-CS21

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX21, VPL-CS21
 • -67%
  Mã SP: 916 Nguồn máy chiếu Optoma EX530 Nguồn máy chiếu Optoma EX530 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Optoma EX530

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Optoma EX530
 • -67%
  Mã SP: 915 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX76, VPL-CX70 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX76, VPL-CX70 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX76, VPL-CX70

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX76, VPL-CX70
 • -67%
  Mã SP: 914 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS5 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS5 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS5

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS5
 • -67%
  Mã SP: 913 Nguồn máy chiếu Optoma EP-721 Nguồn máy chiếu Optoma EP-721 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Optoma EP-721

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Optoma EP-721
 • -67%
  Mã SP: 912 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS7 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS7 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS7

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS7
 • -67%
  Mã SP: 911 Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5111 Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5111 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5111

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Viewsonic PJD5111
 • -47%
  Mã SP: 910 Nguồn máy chiếu Vivitek D825EX Nguồn máy chiếu Vivitek D825EX 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Vivitek D825EX

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Vivitek D825EX
 • -67%
  Mã SP: 909 Nguồn máy chiếu Viewsonic PJ-557D, PJ-559D Nguồn máy chiếu Viewsonic PJ-557D, PJ-559D 500.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Viewsonic PJ-557D, PJ-559D

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Viewsonic PJ-557D, PJ-559D
 • -70%
  Mã SP: 741 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-D3500 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-D3500 1.500.000 đ 5.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-D3500

  Giá thị trường: 5.000.000 VNĐ
  Giá bán: 1.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -50%
  Mã SP: 740 Nguồn máy chiếu Sony VPL-FX30 Nguồn máy chiếu Sony VPL-FX30 3.000.000 đ 6.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-FX30

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 3.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -33%
  Mã SP: 685 Nguồn máy chiếu Optoma ES536, EX536, EX536L Nguồn máy chiếu Optoma ES536, EX536, EX536L 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Optoma ES536, EX536, EX536L

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Optoma ES536, EX536, EX536L
 • -33%
  Mã SP: 684 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX50, VPL-ES5, VPL-EX5 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX50, VPL-ES5, VPL-EX5 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX50, VPL-ES5, VPL-EX5

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX50, VPL-ES5, VPL-EX5
 • -47%
  Mã SP: 683 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50SE, PT-LB50NT Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50SE, PT-LB50NT 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50SE, PT-LB50NT

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB50, PT-LB50EA, PT-LB50SE, PT-LB50NT
 • -47%
  Mã SP: 682 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB3, PT-LB3EA Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB3, PT-LB3EA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB3, PT-LB3EA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB3, PT-LB3EA
 • -47%
  Mã SP: 681 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB1EA, PT-LB1VEA Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB1EA, PT-LB1VEA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB1EA, PT-LB1VEA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB1EA, PT-LB1VEA
 • -47%
  Mã SP: 680 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30EA Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30EA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30EA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB30, PT-LB30EA
 • -33%
  Mã SP: 679 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB55, PT-LB55EA, PT-LB55NTEA Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB55, PT-LB55EA, PT-LB55NTEA 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB55, PT-LB55EA, PT-LB55NTEA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB60
 • -33%
  Mã SP: 678 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX175 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX175 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX175

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX175
 • -33%
  Mã SP: 677 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX100 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX100 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX100

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX100
 • -33%
  Mã SP: 676 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX120 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX120 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX120

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX120
 • -47%
  Mã SP: 491 Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD520U Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD520U 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD520U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD520U chính hãng, giá rẻ
 • -47%
  Mã SP: 490 Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD510U Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD510U 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD510U

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD510U chính hãng giá rẻ.
 • -33%
  Mã SP: 489 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX100 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX100 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX100

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX100
 • -33%
  Mã SP: 488 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX145 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX145 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX145

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX145
 • -47%
  Mã SP: 487 Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL1550 Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL1550 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL1550

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Mitsubishi XL1550
 • -47%
  Mã SP: 486 Nguồn máy chiếu BenQ MP515 Nguồn máy chiếu BenQ MP515 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu BenQ MP515

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu BenQ MP515
 • -33%
  Mã SP: 485 Nguồn máy chiếu Sanyo PLC-XU111 Nguồn máy chiếu Sanyo PLC-XU111 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sanyo PLC-XU111

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sanyo PLC-XU111
 • -50%
  Mã SP: 484 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES6 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES6 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES6

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES6
 • -50%
  Mã SP: 483 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES3 Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES3 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES3

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-ES3
 • -47%
  Mã SP: 482 Nguồn máy chiếu Hitachi CP-X2510 Nguồn máy chiếu Hitachi CP-X2510 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Hitachi CP-X2510

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Hitachi CP-X2510
 • -50%
  Mã SP: 481 Nguồn máy chiếu Hitachi CP-S225 Nguồn máy chiếu Hitachi CP-S225 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Hitachi CP-S225

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Hitachi CP-S225
 • -33%
  Mã SP: 480 Nguồn máy chiếu Nec VT580 Nguồn máy chiếu Nec VT580 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Nec VT580

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Nec VT580
 • -50%
  Mã SP: 479 Nguồn máy chiếu Nec LT380 Nguồn máy chiếu Nec LT380 600.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Nec LT380

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 600.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Nec LT380
 • -47%
  Mã SP: 478 Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD510 Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD510 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD510

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Mitsubishi XD510

Tweet