GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -26%
  Mã SP: 1790 Bóng đèn máy chiếu Optoma DE.5811116701-SOT Bóng đèn máy chiếu Optoma DE.5811116701-SOT 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma DE.5811116701-SOT

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -28%
  Mã SP: 1421 Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FP180D Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FP180D 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FP180D

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FP180D / DE.5811116037-S
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: ES522, EX532, DS317, DX617, TX532, ES526B, DS219
 • -28%
  Mã SP: 1417 Bóng đèn máy chiếu Optoma FX.PE884-2401 Bóng đèn máy chiếu Optoma FX.PE884-2401 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma FX.PE884-2401

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: FX.PE884-2401
  * Công suất: 240 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EX631, EW631, EX550ST, FX5200, FW5200
 • -28%
  Mã SP: 1412 Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU190C Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU190C 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU190C

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FU190C
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: OPTOMA BR303, BR320, BR324, BR325, BR327, BR332, DS328, DS330, DS343, DW343, DX328, DX330, DX343, H100, S2010, S2015, S302, S303, S313, W2015, W303, W313, X2010, X2015, X302, X303, X313
 • -28%
  Mã SP: 1402 Bóng đèn máy chiếu Optoma SP.8VH01GC01 Bóng đèn máy chiếu Optoma SP.8VH01GC01 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma SP.8VH01GC01

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1397 Bóng đèn máy chiếu Optoma SP.8LG01GC01 Bóng đèn máy chiếu Optoma SP.8LG01GC01 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma SP.8LG01GC01

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: DS211, DX211, ES521, EX521, PJ666, PJ888, GS512
 • -28%
  Mã SP: 1388 Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FP230D Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FP230D 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FP230D

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho khách hàng mua với số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FP230D
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: OPTOMA EX612, EX615, HD180, HD20, HD22, HD200X, HD200X-LV, HD2200, HT1080, HT1081, PRO800P, EH1020, TH1020, TW615-3D, TX612, TX615, TX615-3D, TX612-3D, DH1010, EH1020, EW615, HD20-LV
 • -28%
  Mã SP: 596 Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS180B Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS180B 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS180B

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FS180B: Thay thế cho máy chiếu Optoma EP720, EP720i, EP721, EP721i, EP726, EP727, EP727i
 • -28%
  Mã SP: 584 Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Bóng đèn máy chiếu Optoma BL-FU185A dùng cho máy chiếu Optoma DS216, DS316, DW318, DX319, DX619, ES526, EX526, EX536, EX531, EW531, EW536, ET766XE, HD600X, HD66, HD67, HD6700, DH6720, HW536, TX536, TW536, TS526, RS528, Pro150S, PRO250X, PRO350W
 • -26%
  Mã SP: 1795 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX799P Bóng đèn máy chiếu Optoma EX799P 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EX799P

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -26%
  Mã SP: 1794 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX784 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX784 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EX784

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -26%
  Mã SP: 1793 Bóng đèn máy chiếu Optoma EH2060 Bóng đèn máy chiếu Optoma EH2060 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EH2060

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -26%
  Mã SP: 1792 Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1016 Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1016 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1016

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -26%
  Mã SP: 1791 Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1015 Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1015 2.600.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma DH1015

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: DE.5811116701-SOT
  * Công suất: 300 W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Optoma EX799P, EX784, EH2060, DH1015, DH1016
 • -28%
  Mã SP: 1426 Bóng đèn máy chiếu Optoma TX532 Bóng đèn máy chiếu Optoma TX532 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma TX532

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FP180D / DE.5811116037-S
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: ES522, EX532, DS317, DX617, TX532, ES526B, DS219
 • -28%
  Mã SP: 1425 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX532 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX532 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EX532

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FP180D / DE.5811116037-S
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: ES522, EX532, DS317, DX617, TX532, ES526B, DS219
 • -28%
  Mã SP: 1424 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX531 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX531 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EX531

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FP180D / DE.5811116037-S
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: ES522, EX532, DS317, DX617, TX532, ES526B, DS219
 • -28%
  Mã SP: 1423 Bóng đèn máy chiếu Optoma ES531 Bóng đèn máy chiếu Optoma ES531 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma ES531

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FP180D / DE.5811116037-S
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: ES522, ES531, EX532, EX531, DS317, DX617, TX532, ES526B, DS219
 • -28%
  Mã SP: 1422 Bóng đèn máy chiếu Optoma ES522 Bóng đèn máy chiếu Optoma ES522 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma ES522

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FP180D / DE.5811116037-S
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: ES522, EX532, DS317, DX617, TX532, ES526B, DS219
 • -28%
  Mã SP: 1420 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX550ST Bóng đèn máy chiếu Optoma EX550ST 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EX550ST

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: FX.PE884-2401
  * Công suất: 240 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EX631, EW631, EX550ST, FX5200, FW5200
 • -28%
  Mã SP: 1419 Bóng đèn máy chiếu Optoma EW631 Bóng đèn máy chiếu Optoma EW631 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EW631

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: FX.PE884-2401
  * Công suất: 240 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EX631, EW631, EX550ST, FX5200, FW5200
 • -28%
  Mã SP: 1418 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX631 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX631 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EX631

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: FX.PE884-2401
  * Công suất: 240 W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EX631, EW631, EX550ST, FX5200, FW5200
 • -28%
  Mã SP: 1416 Bóng đèn máy chiếu Optoma X2015 Bóng đèn máy chiếu Optoma X2015 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma X2015

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FU190C
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: OPTOMA BR303, BR320, BR324, BR325, BR327, BR332, DS328, DS330, DS343, DW343, DX328, DX330, DX343, H100, S2010, S2015, S302, S303, S313, W2015, W303, W313, X2010, X2015, X302, X303, X313
 • -28%
  Mã SP: 1415 Bóng đèn máy chiếu Optoma X2010 Bóng đèn máy chiếu Optoma X2010 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma X2010

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FU190C
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: OPTOMA BR303, BR320, BR324, BR325, BR327, BR332, DS328, DS330, DS343, DW343, DX328, DX330, DX343, H100, S2010, S2015, S302, S303, S313, W2015, W303, W313, X2010, X2015, X302, X303, X313
 • -28%
  Mã SP: 1414 Bóng đèn máy chiếu Optoma S2015 Bóng đèn máy chiếu Optoma S2015 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma S2015

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FU190C
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: OPTOMA BR303, BR320, BR324, BR325, BR327, BR332, DS328, DS330, DS343, DW343, DX328, DX330, DX343, H100, S2010, S2015, S302, S303, S313, W2015, W303, W313, X2010, X2015, X302, X303, X313
 • -28%
  Mã SP: 1413 Bóng đèn máy chiếu Optoma S2010 Bóng đèn máy chiếu Optoma S2010 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma S2010

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FU190C
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: OPTOMA BR303, BR320, BR324, BR325, BR327, BR332, DS328, DS330, DS343, DW343, DX328, DX330, DX343, H100, S2010, S2015, S302, S303, S313, W2015, W303, W313, X2010, X2015, X302, X303, X313
 • -28%
  Mã SP: 1411 Bóng đèn máy chiếu Optoma GT1080 Bóng đèn máy chiếu Optoma GT1080 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma GT1080

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1410 Bóng đèn máy chiếu Optoma GT1070 Bóng đèn máy chiếu Optoma GT1070 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma GT1070

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1409 Bóng đèn máy chiếu Optoma W310 Bóng đèn máy chiếu Optoma W310 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma W310

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1408 Bóng đèn máy chiếu Optoma X316 Bóng đèn máy chiếu Optoma X316 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma X316

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1407 Bóng đèn máy chiếu Optoma X315 Bóng đèn máy chiếu Optoma X315 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma X315

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1406 Bóng đèn máy chiếu Optoma W312 Bóng đèn máy chiếu Optoma W312 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma W312

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1405 Bóng đèn máy chiếu Optoma S316 Bóng đèn máy chiếu Optoma S316 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma S316

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1404 Bóng đèn máy chiếu Optoma S315 Bóng đèn máy chiếu Optoma S315 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma S315

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1403 Bóng đèn máy chiếu Optoma S310E Bóng đèn máy chiếu Optoma S310E 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma S310E

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 190 W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: EH200ST, GT1070X, GT1080, H182X, HD141X, HD26, S310E, S315, S316, W300, W310, W316, X315, X316, DX346, BR323, BR326, DH1009
 • -28%
  Mã SP: 1401 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX521 Bóng đèn máy chiếu Optoma EX521 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma EX521

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: DS211, DX211, ES521, EX521, PJ666, PJ888, GS512
 • -28%
  Mã SP: 1400 Bóng đèn máy chiếu Optoma ES521 Bóng đèn máy chiếu Optoma ES521 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma ES521

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: DS211, DX211, ES521, EX521, PJ666, PJ888, GS512
 • -28%
  Mã SP: 1399 Bóng đèn máy chiếu Optoma PJ888 Bóng đèn máy chiếu Optoma PJ888 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma PJ888

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: DS211, DX211, ES521, EX521, PJ666, PJ888, GS512
 • -28%
  Mã SP: 1398 Bóng đèn máy chiếu Optoma PJ666 Bóng đèn máy chiếu Optoma PJ666 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma PJ666

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: SP.8VH01GC01
  * Công suất: 180 W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: DS211, DX211, ES521, EX521, PJ666, PJ888, GS512
 • -28%
  Mã SP: 1396 Bóng đèn máy chiếu Optoma HD20-LV Bóng đèn máy chiếu Optoma HD20-LV 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Optoma HD20-LV

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: BL-FP230D
  * Công suất: 230 W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: OPTOMA EX612, EX615, HD180, HD20, HD22, HD200X, HD200X-LV, HD2200, HT1080, HT1081, PRO800P, EH1020, TH1020, TW615-3D, TX612, TX615, TX615-3D, TX612-3D, DH1010, EH1020, EW615, HD20-LV

Tweet