GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -17%
  Mã SP: 1796 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLX45 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLX45 4.050.000 đ 4.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLX45

  Giá thị trường: 4.900.000 VNĐ
  Giá bán: 4.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLX45
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Toshiba TLP-X4500, TLP-SX3500
 • -22%
  Mã SP: 1799 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW14 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW14 2.500.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW14

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW14
  * Công suất: 300W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T355,TDP-T355e,TDP-T355U,TDP-T355EU, TDP-TW355
 • -32%
  Mã SP: 1516 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLV4 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLV4 2.600.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLV4

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 160W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S20,TDP-S20B,TDP-S20U,TDP-S21,TDP-S21B,TDP-S21U,TDP-SW20,TDP-SW20U
 • -38%
  Mã SP: 1523 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW11 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW11 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW11

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1537 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLV5 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLV5 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLV5

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLV5
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S25, TDP-S25U, TDP-SC25, TDP-SC25U, TDP-T30, TDP-T40, TDP-T40U, TLP-LV5
 • -49%
  Mã SP: 591 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW9 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW9 1.900.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLPLW9

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW9
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T95U,TDP-T95,TDP-TW95,TDP-TW95U,TLP-T95,TLP-T95U,TLP-TW95,TLP-TW95U
 • -17%
  Mã SP: 1798 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500 4.050.000 đ 4.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X4500

  Giá thị trường: 4.900.000 VNĐ
  Giá bán: 4.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLX45
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Toshiba TLP-X4500, TLP-SX3500
 • -17%
  Mã SP: 1797 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP SX3500 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP SX3500 4.050.000 đ 4.900.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP SX3500

  Giá thị trường: 4.900.000 VNĐ
  Giá bán: 4.050.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLX45
  * Công suất: 310W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Toshiba TLP-X4500, TLP-SX3500
 • -22%
  Mã SP: 1801 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-TW355 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-TW355 2.500.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-TW355

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW14
  * Công suất: 300W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T355,TDP-T355e,TDP-T355U,TDP-T355EU, TDP-TW355
 • -22%
  Mã SP: 1800 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-T355 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-T355 2.500.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-T355

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.500.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW14
  * Công suất: 300W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T355,TDP-T355e,TDP-T355U,TDP-T355EU, TDP-TW355
 • -49%
  Mã SP: 1514 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-TW95U Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-TW95U 1.900.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-TW95U

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW9
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T95U,TDP-T95,TDP-TW95,TDP-TW95U,TLP-T95,TLP-T95U,TLP-TW95,TLP-TW95U
 • -49%
  Mã SP: 1515 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-T95U Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-T95U 1.900.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-T95U

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW9
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T95U,TDP-T95,TDP-TW95,TDP-TW95U,TLP-T95,TLP-T95U,TLP-TW95,TLP-TW95U
 • -32%
  Mã SP: 1522 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-SW20 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-SW20 2.600.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-SW20

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 160W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S20,TDP-S20B,TDP-S20U,TDP-S21,TDP-S21B,TDP-S21U,TDP-SW20,TDP-SW20U
 • -32%
  Mã SP: 1521 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-S21 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-S21 2.600.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-S21

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 160W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S20,TDP-S20B,TDP-S20U,TDP-S21,TDP-S21B,TDP-S21U,TDP-SW20,TDP-SW20U
 • -32%
  Mã SP: 1520 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-S20 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-S20 2.600.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-S20

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 160W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S20,TDP-S20B,TDP-S20U,TDP-S21,TDP-S21B,TDP-S21U,TDP-SW20,TDP-SW20U
 • -32%
  Mã SP: 1519 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-SW20 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-SW20 2.600.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-SW20

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 160W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S20,TDP-S20B,TDP-S20U,TDP-S21,TDP-S21B,TDP-S21U,TDP-SW20,TDP-SW20U
 • -32%
  Mã SP: 1518 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S21 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S21 2.600.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S21

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 160W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S20,TDP-S20B,TDP-S20U,TDP-S21,TDP-S21B,TDP-S21U,TDP-SW20,TDP-SW20U
 • -32%
  Mã SP: 1517 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S20 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S20 2.600.000 đ 3.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S20

  Giá thị trường: 3.800.000 VNĐ
  Giá bán: 2.600.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 160W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S20,TDP-S20B,TDP-S20U,TDP-S21,TDP-S21B,TDP-S21U,TDP-SW20,TDP-SW20U
 • -38%
  Mã SP: 1536 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD3000A Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD3000A 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD3000A

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1535 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-WX2200 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-WX2200 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-WX2200

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1533 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD2700 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD2700 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD2700

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1532 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD2500 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD2500 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD2500

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1531 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD2000 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD2000 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XD2000

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1530 Bóng đèn máy chiếu Toshiba LP-XC3000A Bóng đèn máy chiếu Toshiba LP-XC3000A 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba LP-XC3000A

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1529 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XC2500 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XC2500 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XC2500

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1528 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XC2000 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XC2000 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-XC2000

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1527 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X3000 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X3000 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X3000

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1526 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X2500A Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X2500A 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X2500A

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1525 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-WX2200 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-WX2200 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-WX2200

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1524 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X2000 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X2000 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-X2000

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW11
  * Công suất: 200W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TLP-X2000 / TLP-X2000U / TLP-X2500 / TLP-X2500A / TLP-XC2500 / TLP-X2500U / TLP-XC2000 / TLP-XC2000U / TLP-XC2500U / TLP-XD2000 / TLP-XD2000U / TLP-WX2200 / TLP-WX2200U / TLP-X2000EDU / TLP-XC2500AU / TLP-XE30U / TLP-XD2500 / TLP-XD2700 / TLP-XD3000A
 • -38%
  Mã SP: 1538 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S25 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S25 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S25

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLV5
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S25, TDP-S25U, TDP-SC25, TDP-SC25U, TDP-T30, TDP-T40, TDP-T40U, TLP-LV5
 • -38%
  Mã SP: 1539 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S26 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S26 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-S26

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLV5
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S25, TDP-S25U, TDP-SC25, TDP-SC25U, TDP-T30, TDP-T40, TDP-T40U, TLP-LV5
 • -38%
  Mã SP: 1540 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-SC25 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-SC25 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-SC25

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLV5
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S25, TDP-S25U, TDP-SC25, TDP-SC25U, TDP-T30, TDP-T40, TDP-T40U, TLP-LV5
 • -38%
  Mã SP: 1541 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T30 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T30 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T30

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLV5
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S25, TDP-S25U, TDP-SC25, TDP-SC25U, TDP-T30, TDP-T40, TDP-T40U, TLP-LV5
 • -38%
  Mã SP: 1542 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-SW25 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-SW25 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-SW25

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLV5
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S25, TDP-S25U, TDP-SC25, TDP-SC25U, TDP-T30, TDP-T40, TDP-T40U, TLP-LV5
 • -38%
  Mã SP: 1543 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T40 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T40 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T40

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLV5
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S25, TDP-S25U, TDP-SC25, TDP-SC25U, TDP-T30, TDP-T40, TDP-T40U, TLP-LV5
 • -38%
  Mã SP: 1544 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-LV5 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-LV5 2.800.000 đ 4.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TLP-LV5

  Giá thị trường: 4.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLV5
  * Công suất: 180W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-S25, TDP-S25U, TDP-SC25, TDP-SC25U, TDP-T30, TDP-T40, TDP-T40U, TLP-LV5
 • -49%
  Mã SP: 599 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T95U Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T95U 1.900.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-T95U

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW9
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T95U,TDP-T95,TDP-TW95,TDP-TW95U,TLP-T95,TLP-T95U,TLP-TW95,TLP-TW95U
 • -49%
  Mã SP: 598 Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-TW95U Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-TW95U 1.900.000 đ 3.700.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP-TW95U

  Giá thị trường: 3.700.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm giá 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: TLPLW9
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: TDP-T95U,TDP-T95,TDP-TW95,TDP-TW95U,TLP-T95,TLP-T95U,TLP-TW95,TLP-TW95U

Tweet