GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -42%
  Mã SP: 468 Nguồn máy chiếu Optoma ES522 Nguồn máy chiếu Optoma ES522 700.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Optoma ES522

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Optoma ES522
 • -33%
  Mã SP: 407 Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Mitsubishi XD250U, XD280U
 • -50%
  Mã SP: 423 Ống kính máy chiếu Nec VT580 Ống kính máy chiếu Nec VT580 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Nec VT580

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Nec VT580
 • -50%
  Mã SP: 425 Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95 Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Toshiba TDP-TW95
 • -50%
  Mã SP: 427 Ống kính máy chiếu 3M X20 Ống kính máy chiếu 3M X20 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu 3M X20

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu 3M X20
 • -50%
  Mã SP: 442 Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30 Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony TLP-S30
 • -33%
  Mã SP: 443 Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76 Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếuSony VPL-CX76
 • -33%
  Mã SP: 444 Ống kính máy chiếu Sharp XR-32XL Ống kính máy chiếu Sharp XR-32XL 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sharp XR-32XL

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sharp XR-32XL
 • -50%
  Mã SP: 445 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L501E Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L501E 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L501E

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-L501E
 • -33%
  Mã SP: 446 Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX11 Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX11 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX11

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-DX11
 • -50%
  Mã SP: 422 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB720EA
 • -50%
  Mã SP: 421 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3 Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-ES4, VPL-ES3
 • -33%
  Mã SP: 411 Ống kính máy chiếu Optoma EX612, EX615 Ống kính máy chiếu Optoma EX612, EX615 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Optoma EX612, EX615

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Optoma EX612, EX615
 • -33%
  Mã SP: 412 Ống kính máy chiếu Optoma EP761 Ống kính máy chiếu Optoma EP761 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Optoma EP761

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Optoma EP761
 • -33%
  Mã SP: 413 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX80 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX80 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX80

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CX86, VPL-CX80
 • -33%
  Mã SP: 414 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB2, PT-LB3 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB2, PT-LB3 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB1, PT-LB2, PT-LB3

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB2EA, PT-LB2VEA, PT-LB1, PT-LB1EA, PT-LB1VEA, PT-LB3EA
 • -50%
  Mã SP: 415 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA, PT-LB30, PT-LB55 Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA, PT-LB30, PT-LB55 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA, PT-LB30, PT-LB55

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Panasonic PT-LB60EA, PT-LB60NTE PT-LB30EA, PT-LB30NTE PT-LB55EA
 • -50%
  Mã SP: 417 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX5, VPL-ES5, VPL-ES7, VPL-EX7 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX5, VPL-ES5, VPL-ES7, VPL-EX7 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX5, VPL-ES5, VPL-ES7, VPL-EX7

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX5, VPL-ES5, VPL-ES7, VPL-EX7
 • -33%
  Mã SP: 418 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX130 Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX130 800.000 đ 1.200.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX130

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-EX130
 • -50%
  Mã SP: 419 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS3, VPL-CS4 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS3, VPL-CS4 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS3, VPL-CS4

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS3, VPL-CS4
 • -50%
  Mã SP: 420 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS6, VPL-CS5 Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS6, VPL-CS5 500.000 đ 1.000.000 đ

  Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS6, VPL-CS5

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Ống kính máy chiếu Sony VPL-CS6, VPL-CS5
 • -47%
  Mã SP: 470 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51SE, PT-LB51NT Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51SE, PT-LB51NT 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51SE, PT-LB51NT

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB51, PT-LB51EA, PT-LB51SE, PT-LB51NT
 • -47%
  Mã SP: 471 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB2, PT-LB2EA, PT-LB2VEA Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB2, PT-LB2EA, PT-LB2VEA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB2, PT-LB2EA, PT-LB2VEA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB2, PT-LB2EA, PT-LB2VEA
 • -47%
  Mã SP: 472 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB60, PT-LB60EA, PT-LB60NTEA Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB60, PT-LB60EA, PT-LB60NTEA 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB60, PT-LB60EA, PT-LB60NTEA

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-LB60
 • -47%
  Mã SP: 473 Nguồn máy chiếu Nec NP1000 Nguồn máy chiếu Nec NP1000 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Nec NP1000

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Nec NP1000
 • -33%
  Mã SP: 474 Nguồn máy chiếu Toshiba TDP-TW95 Nguồn máy chiếu Toshiba TDP-TW95 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Toshiba TDP-TW95

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Toshiba TDP-TW95
 • -33%
  Mã SP: 475 Nguồn máy chiếu Samsung SP-L300 Nguồn máy chiếu Samsung SP-L300 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Samsung SP-L300

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Samsung SP-L300
 • -40%
  Mã SP: 476 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX130 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX130 900.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX130

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX130
 • -50%
  Mã SP: 461 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L501E Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L501E 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L501E

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L501E
 • -50%
  Mã SP: 460 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L735E Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L735E 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L735E

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L735E
 • -50%
  Mã SP: 459 Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L720E Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L720E 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L720E

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Panasonic PT-L720E
 • -33%
  Mã SP: 448 Nguồn máy chiếu Optoma EP761 Nguồn máy chiếu Optoma EP761 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Optoma EP761

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Optoma EP761
 • -50%
  Mã SP: 449 Nguồn máy chiếu 3M X20 Nguồn máy chiếu 3M X20 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu 3M X20

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu 3M X20
 • -47%
  Mã SP: 450 Nguồn máy chiếu Vivitek H1080, h1080FD Nguồn máy chiếu Vivitek H1080, h1080FD 800.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Vivitek H1080, h1080FD

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Vivitek H1080, h1080FD
 • -33%
  Mã SP: 452 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-ES7, VPL-EX7 Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-ES7, VPL-EX7 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-ES7, VPL-EX7

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-EX70, VPL-ES7, VPL-EX7
 • -33%
  Mã SP: 453 Nguồn máy chiếu Nec NP400 Nguồn máy chiếu Nec NP400 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Nec NP400

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Nec NP400
 • -42%
  Mã SP: 454 Nguồn máy chiếu Nec NP210 Nguồn máy chiếu Nec NP210 700.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Nec NP210

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Nec NP210
 • -33%
  Mã SP: 455 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CX21, VPL-CS21 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CX21, VPL-CS21 800.000 đ 1.200.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CX21, VPL-CS21

  Giá thị trường: 1.200.000 VNĐ
  Giá bán: 800.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CS20, VPL-CX20, VPL-CX21, VPL-CS21
 • -50%
  Mã SP: 456 Nguồn máy chiếu Toshiba TLP-S30 Nguồn máy chiếu Toshiba TLP-S30 500.000 đ 1.000.000 đ

  Nguồn máy chiếu Toshiba TLP-S30

  Giá thị trường: 1.000.000 VNĐ
  Giá bán: 500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Toshiba TLP-S30
 • -33%
  Mã SP: 477 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX86 Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX86 1.000.000 đ 1.500.000 đ

  Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX86

  Giá thị trường: 1.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Nguồn máy chiếu Sony VPL-CX86

Tweet