GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • Mã SP: 746 Chip DMD dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D3500    Chip DMD dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D3500 5.000.000 đ 5.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu Panasonic PT-D3500

  Giá thị trường: 5.000.000 VNĐ
  Giá bán: 5.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -67%
  Mã SP: 744 Main chính máy chiếu Sony VPL-FX30 Main chính máy chiếu Sony VPL-FX30 4.000.000 đ 12.000.000 đ

  Main chính máy chiếu Sony VPL-FX30

  Giá thị trường: 12.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -33%
  Mã SP: 727 Cụm LCD dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10 Cụm LCD dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10 4.000.000 đ 6.000.000 đ

  Cụm LCD dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cụm LCD dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX11, VPL-DX10
 • -33%
  Mã SP: 726 Cụm LCD dùng cho máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L250 Cụm LCD dùng cho máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L250 4.000.000 đ 6.000.000 đ

  Cụm LCD dùng cho máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L250

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Cụm LCD dùng cho máy chiếu Samsung SP-L300, SP-L250
 • -25%
  Mã SP: 721 Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6319W Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6319W 4.500.000 đ 6.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6319W

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6319W
 • -25%
  Mã SP: 720 Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6318W  Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6318W 4.500.000 đ 6.000.000 đ

  Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6318W

  Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ
  Giá bán: 4.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Chip DMD dùng cho máy chiếu 1076-6318W

Tweet