GIAM GIA DICH VU TRAI 2
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -30%
  Mã SP: 1073 Màn hình cảm ứng LED 84" Màn hình cảm ứng LED 84" 88.000.000 đ 125.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 84"

  Giá thị trường: 125.000.000 VNĐ
  Giá bán: 88.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 84": Kích thước màn hình: 1,923mm x 1,113mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • Mã SP: 1873 Màn hình cảm ứng LED 75 inch Màn hình cảm ứng LED 75 inch 53.900.000 đ 53.900.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 75 inch

  Giá thị trường: 53.900.000 VNĐ
  Giá bán: 53.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • -24%
  Mã SP: 1840 Màn hình cảm ứng LED 43 inch Màn hình cảm ứng LED 43 inch 15.200.000 đ 20.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 43 inch

  Giá thị trường: 20.000.000 VNĐ
  Giá bán: 15.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:
 • Mã SP: 1072 Màn hình cảm ứng LED 80" Màn hình cảm ứng LED 80" Liên hệ

  Màn hình cảm ứng LED 80"

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 80": Kích thước màn hình: 1,862mm x 1,110mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • Mã SP: 1071 Màn hình cảm ứng LED 70" Màn hình cảm ứng LED 70" 49.900.000 đ 49.900.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 70"

  Giá thị trường: 49.900.000 VNĐ
  Giá bán: 49.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 70": Kích thước màn hình: 1,550mm x 890mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -49%
  Mã SP: 1070 Màn hình cảm ứng LED 65" Màn hình cảm ứng LED 65" 40.990.000 đ 80.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 65"

  Giá thị trường: 80.000.000 VNĐ
  Giá bán: 40.990.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 65": Kích thước màn hình: 1,460mm x 843mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -49%
  Mã SP: 1069 Màn hình cảm ứng LED 60" Màn hình cảm ứng LED 60" 39.900.000 đ 78.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 60"

  Giá thị trường: 78.000.000 VNĐ
  Giá bán: 39.900.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 60": Kích thước màn hình: 1,130mm x 750mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -66%
  Mã SP: 1068 Màn hình cảm ứng LED 55" Màn hình cảm ứng LED 55" 20.200.000 đ 60.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 55"

  Giá thị trường: 60.000.000 VNĐ
  Giá bán: 20.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 55": Kích thước màn hình: 1,200mm x 710mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -66%
  Mã SP: 1067 Màn hình cảm ứng LED 50" Màn hình cảm ứng LED 50" 18.700.000 đ 55.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 50"

  Giá thị trường: 55.000.000 VNĐ
  Giá bán: 18.700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 50": Kích thước màn hình: 1,100mm x 630mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -58%
  Mã SP: 1066 Màn hình cảm ứng LED 46" Màn hình cảm ứng LED 46" 18.700.000 đ 45.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 46"

  Giá thị trường: 45.000.000 VNĐ
  Giá bán: 18.700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 46": Kích thước màn hình: 1,022mm x 576mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -64%
  Mã SP: 1065 Màn hình cảm ứng LED 42" Màn hình cảm ứng LED 42" 15.200.000 đ 42.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 42"

  Giá thị trường: 42.000.000 VNĐ
  Giá bán: 15.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 42": Kích thước màn hình: 930mm x 525mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -65%
  Mã SP: 1064 Màn hình cảm ứng LED 40" Màn hình cảm ứng LED 40" 13.200.000 đ 38.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 40"

  Giá thị trường: 38.000.000 VNĐ
  Giá bán: 13.200.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 40", độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần

Tweet