GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -29%
  Mã SP: 1064 Màn hình cảm ứng LED 40" Màn hình cảm ứng LED 40" 27.000.000 đ 38.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 40"

  Giá thị trường: 38.000.000 VNĐ
  Giá bán: 27.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 40", độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -31%
  Mã SP: 1073 Màn hình cảm ứng LED 84" Màn hình cảm ứng LED 84" 180.000.000 đ 260.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 84"

  Giá thị trường: 260.000.000 VNĐ
  Giá bán: 180.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 84": Kích thước màn hình: 1,923mm x 1,113mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • Mã SP: 1072 Màn hình cảm ứng LED 80" Màn hình cảm ứng LED 80" Liên hệ

  Màn hình cảm ứng LED 80"

  Giá bán: Liên hệ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 80": Kích thước màn hình: 1,862mm x 1,110mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -1%
  Mã SP: 1071 Màn hình cảm ứng LED 70" Màn hình cảm ứng LED 70" 94.000.000 đ 95.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 70"

  Giá thị trường: 95.000.000 VNĐ
  Giá bán: 94.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 70": Kích thước màn hình: 1,550mm x 890mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -33%
  Mã SP: 1070 Màn hình cảm ứng LED 65" Màn hình cảm ứng LED 65" 53.500.000 đ 80.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 65"

  Giá thị trường: 80.000.000 VNĐ
  Giá bán: 53.500.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 65": Kích thước màn hình: 1,460mm x 843mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -37%
  Mã SP: 1069 Màn hình cảm ứng LED 60" Màn hình cảm ứng LED 60" 49.000.000 đ 78.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 60"

  Giá thị trường: 78.000.000 VNĐ
  Giá bán: 49.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 60": Kích thước màn hình: 1,130mm x 750mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -38%
  Mã SP: 1068 Màn hình cảm ứng LED 55" Màn hình cảm ứng LED 55" 37.000.000 đ 60.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 55"

  Giá thị trường: 60.000.000 VNĐ
  Giá bán: 37.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 55": Kích thước màn hình: 1,200mm x 710mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -42%
  Mã SP: 1067 Màn hình cảm ứng LED 50" Màn hình cảm ứng LED 50" 32.000.000 đ 55.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 50"

  Giá thị trường: 55.000.000 VNĐ
  Giá bán: 32.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 50": Kích thước màn hình: 1,100mm x 630mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -36%
  Mã SP: 1066 Màn hình cảm ứng LED 46" Màn hình cảm ứng LED 46" 29.000.000 đ 45.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 46"

  Giá thị trường: 45.000.000 VNĐ
  Giá bán: 29.000.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 46": Kích thước màn hình: 1,022mm x 576mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -34%
  Mã SP: 1065 Màn hình cảm ứng LED 42" Màn hình cảm ứng LED 42" 27.700.000 đ 42.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 42"

  Giá thị trường: 42.000.000 VNĐ
  Giá bán: 27.700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:Màn hình cảm ứng đa điểm 42": Kích thước màn hình: 930mm x 525mm độ phân giải: Full HD 1920x1080, Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767, tuổi thọ 60,000 lần
 • -10%
  Mã SP: 1840 Màn hình cảm ứng LED 43" Màn hình cảm ứng LED 43" 28.700.000 đ 32.000.000 đ

  Màn hình cảm ứng LED 43"

  Giá thị trường: 32.000.000 VNĐ
  Giá bán: 28.700.000  VNĐ
  Mô tả sản phẩm:

Tweet