GIAM GIA DICH VU TRAI 2 TRAI 3
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
SẢN PHẨM MỚI
 • -32%
  Mã SP: 1637 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX507 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX507 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX507

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1636 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX505 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX505 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX505

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1635 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX525 Bóng đèn máy chiếu BenQ MX525 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MX525

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1634 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS527 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS527 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS527

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1633 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS522 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS522 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS522

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1632 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS521 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS521 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS521

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1631 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS512 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS512 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS512

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1630 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS507 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS507 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS507

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1629 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS506 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS506 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS506

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -32%
  Mã SP: 1628 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS504 Bóng đèn máy chiếu BenQ MS504 1.900.000 đ 2.800.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MS504

  Giá thị trường: 2.800.000 VNĐ
  Giá bán: 1.900.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J9R05.001
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ BENQ MS504, MS504A, MS504P, MS506, MS506P, MS507, MS512H, MS514H, MS521P, MS522P, MS524, MS524B, MS527, MX505, MX505A, MX522P, MX507P, MX525, MX525B, MX570, TS521P, TS537, TS538
 • -28%
  Mã SP: 1626 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515P Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515P 2.300.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515P

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST, MP515P, MP525, MP526, MP576
 • -28%
  Mã SP: 1625 Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515ST Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515ST 2.300.000 đ 3.200.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu BenQ MP515ST

  Giá thị trường: 3.200.000 VNĐ
  Giá bán: 2.300.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: 5J.J0A05.001
  * Công suất: 220W
  * Tuổi thọ: 2000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: BenQ MP515, MP515ST, MP515P, MP525, MP526, MP576
 • -28%
  Mã SP: 1624 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6543W Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6543W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6543W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-085
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5533W PJD6543W
 • -28%
  Mã SP: 1623 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5533W Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5533W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5533W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-085
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5533W PJD6543W
 • -28%
  Mã SP: 1621 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6344 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6344 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6344

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-084
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6544W PJD6345 PJD5483s
 • -28%
  Mã SP: 1620 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6345 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6345 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6345

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-084
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6544W PJD6345 PJD5483s
 • -28%
  Mã SP: 1618 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6683W Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6683W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6683W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-071
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6253, PJD6383, PJD6383s, PJD6553w, PJD6683w, PJD6683ws
 • -28%
  Mã SP: 1617 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6553W Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6553W 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6553W

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-071
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6253, PJD6383, PJD6383s, PJD6553w, PJD6683w, PJD6683ws
 • -28%
  Mã SP: 1616 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6253 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6253 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6253

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-071
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6253, PJD6383, PJD6383s, PJD6553w, PJD6683w, PJD6683ws
 • -28%
  Mã SP: 1615 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6383 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6383 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6383

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-071
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD6253, PJD6383, PJD6383s, PJD6553w, PJD6683w, PJD6683ws
 • -28%
  Mã SP: 1613 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8200 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8200 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8200

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-061
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC Pro8200 , Pro8300
 • -28%
  Mã SP: 1612 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8300 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8300 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8300

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-061
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC Pro8200 , Pro8300
 • -33%
  Mã SP: 1610 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8450 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8450 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8450

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-059
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic Pro8400, Pro8500, Pro8450W, Pro8450
 • -33%
  Mã SP: 1609 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8400 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8400 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8400

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-059
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic Pro8400, Pro8500, Pro8450W, Pro8450
 • -33%
  Mã SP: 1608 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8500 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8500 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8500

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-059
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic Pro8400, Pro8500, Pro8450W, Pro8450
 • -33%
  Mã SP: 1606 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8520HD Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8520HD 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8520HD

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-076
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic Pro8600 PRO8520HD
 • -33%
  Mã SP: 1605 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8600 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8600 2.000.000 đ 3.000.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic Pro8600

  Giá thị trường: 3.000.000 VNĐ
  Giá bán: 2.000.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-076
  * Công suất: 280W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: Viewsonic Pro8600 PRO8520HD
 • -28%
  Mã SP: 1603 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-083
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 3000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5232, PJD5234
 • -40%
  Mã SP: 1601 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8653 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8653 2.100.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8653

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-082
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD8353S, PJD8353S 1W, PJD8653S, PJD8653WS, PJD8653WS-1W
 • -40%
  Mã SP: 1600 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8353S Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8353S 2.100.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD8353S

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-082
  * Công suất: 240W
  * Tuổi thọ: 3500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD8353S, PJD8353S 1W, PJD8653S, PJD8653WS, PJD8653WS-1W
 • -40%
  Mã SP: 1598 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HDL Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HDL 2.100.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7822HDL

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-079
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD7820HD PJD7822HDL
 • -40%
  Mã SP: 1597 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7820HD Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7820HD 2.100.000 đ 3.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD7820HD

  Giá thị trường: 3.500.000 VNĐ
  Giá bán: 2.100.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-079
  * Công suất: 210W
  * Tuổi thọ: 4000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD7820HD PJD7822HDL
 • -28%
  Mã SP: 1595 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6246 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6246 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6246

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1594 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6245 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6245 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6245

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1593 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6235 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6235 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6235

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1592 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5234 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5234 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5234

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1591 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5232

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1590 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5134 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5134 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5134

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1589 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5132 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5132 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD5132

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-078
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 4500 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5132, PJD5134, PJD5232L, PJD5234L, PJD6235, PJD6245, PJD6246
 • -28%
  Mã SP: 1587 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6350 Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6350 1.800.000 đ 2.500.000 đ

  Bóng đèn máy chiếu Viewsonic PJD6350

  Giá thị trường: 2.500.000 VNĐ
  Giá bán: 1.800.000  VNĐ
  Khuyến mãi: • Giảm ngay 15% cho đơn hàng có số lượng từ 5 chiếc trở lên
  Mô tả sản phẩm:* Mã sản phẩm: RLC-092
  * Công suất: 190W
  * Tuổi thọ: 5000 giờ
  * Dùng cho máy chiếu: VIEWSONIC PJD5153, PJD5155, PJD5255, PJD5353, PJD6350

Tweet